Protokoll mm 2017-

Stadgar
Stadgar för Kollektivhus NU

Protokoll årsmöten

protokoll årsmöte 2019
verksamhetsplan 2019-2020
protokoll årsmöte 2018
verksamhetsplan 2018-2019
protokoll årsmöte 2017
verksamhetsplan 2017-2018

Protokoll styrelsemöten
styrelseprotokoll 191124
styrelseprotokoll 190922
styrelseprotokoll 190612
styrelseprotokoll 190404
styrelseprotokoll 190309
styrelseprotokoll 190126
styrelseprotokoll 181118
styrelseprotokoll 180611
styrelseprotokoll 180414
styrelseprotokoll 180128
styrelseprotokoll 171112
styrelseprotokoll 170916
styrelseprotokoll 170606
styrelseprotokoll 170422
styrelseprotokoll 170311
styrelseprotokoll 170114

Verksamhetsberättelser
verksamhetsberättelse 2018
verksamhetsberättelse 2017
verksamhetsberättelse 2016