Protokoll mm 2017-

Stadgar
Stadgar för Kollektivhus NU

Protokoll årsmöten
protokoll årsmöte 2018
verksamhetsplan 2018-2019
protokoll årsmöte 2017
verksamhetsplan 2017-2018

Protokoll styrelsemöten
styrelseprotokoll 181118
styrelseprotokoll 190126
styrelseprotokoll 180611
styrelseprotokoll 180414
styrelseprotokoll 180128
styrelseprotokoll 171112
styrelseprotokoll 170916
styrelseprotokoll 170606
styrelseprotokoll 170422
styrelseprotokoll 170311
styrelseprotokoll 170114

Verksamhetsberättelser
verksamhetsberättelse 2017
verksamhetsberättelse 2016