Medlemmar

Hus som är medlemmar i Kollektivhus NU

Borås

Tunnan
På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.

Falun

Tersen
Den ideella föreningen Tersen bildades i Falun år 2000 för att skapa ett boende som aktivt stödjer samverkan och vänskap mellan de boende. Vi vill inte bara lära känna våra grannar, vi vill lära av och med dem och utveckla nya intressen.

2005 köpte vi ett före detta servicehus med 50 lägenheter som ligger cirka två kilometer från Falu centrum. Det finns stora gemensamma ytor där vi nu inreder gästrum, TV-/musikrum, vävstuga, snickeri, ateljé (fiolbygge, målning), bastu… Det närmaste grannskapet är en blandning av villor, flerfamiljshus och grönområden. Buss, mataffärer m.m. finns inom kort gångavstånd.

Till Tersen flyttar man när ungarna flugit ur boet. Ensamstående och par skapar utrymme och möjligheter för ett eget, aktivt liv. Vårt mål är att hälften av oss boende ska vara yrkesverksamma. Alla boende har ett direkt inflytande genom den ekonomiska föreningen Tersen. När två tredjedelar av oss godkänner detta ombildas föreningen till den ”kooperativa hyresrättsföreningen Tersen”.

Vi bygger en arbetsgemenskap genom att alla boende åtar sig att regelbundet delta i matlagning (för alla som har lust att äta middag tillsammans) och skötsel av fastigheten och de gemensamma utrymmena. I vårt boende hushåller vi med resurser. Mathållningen blir billigare och vi kan dela på till exempel kontors- och köksutrustning, verktyg och redskap, möbler, tidningar, uppslagsverk, instrument, cyklar och bilar m.m. De pengar vi hjälps åt att spara används på det sätt föreningen väljer.

Kontakter: john.fletcher@tersen.se, eller 023 – 180 60, bunner@telia.com, eller 023 – 612 02.

Gävle

Blomstret
En förening för att få ett eller flera kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981, fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart. Blomstret är förutom ett kollektivhus en bostadsrättsförening inom HSB som ligger relativt centralt i södra Gävle, på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum, men som ändå är en lugn oas.

Blomstret består av två ihopbyggda 4-våningshus i rött tegel som innehåller 39 lägenheter med 46, 67 eller 76 kvm lägenhetsyta och 400 kvm gemensam yta. Centrum i huset utgörs av kök och matsal samt café med intilliggande lekrum och korridorer. På bottenvåningen finns också tvättstuga, gästrum, bastu, ungdomsrum med TV och ett hobbyrum. I källaren under det ena huset finns dessutom motionsrum, snickarverkstad och ett reparationsrum. Vi har också en stor trädgård med träd, buskar och blommor, stor gräsmatta och en bersä. Tidigare fanns ett kommunalt daghem i huset. En bilpool har startats i huset, men har också många deltagare utifrån.

Huset bebos idag av totalt 71 personer, 46 vuxna och 25 barn/ungdomar. Av de vuxna är 30 kvinnor och 16 män. Vanliga barnfamiljer är i klar minoritet. Den yngsta i huset är några månader och den äldsta cirkaa 65 år. En relativt stor grupp är mellan 50 och 60 år, varav de flesta har bott i huset sedan starten för 20 år sedan. En annan stor grupp är de mellan 30 och 40 år, inflyttade allt eftersom. Några lägenheter byter ägare varje år.

Vi har sedan starten gemensam matlagning måndag-fredag året runt, utom på skolloven. Kök och matsal samt tvättstugan utgör husets främsta träffpunkter. Alla boende ska delta i matlagning, diskning eller matplanering, städning och trädgårdsarbete. Det är när vi lagar mat och äter tillsammans som vi lär känna varandra, men de gemensamma städ- och trädgårdsdagarna fungerar också sammanhållande. Varje vuxen lagar mat eller diskar två gånger på fyra veckor. Fyra personer turas i stället om att planera matsedeln och beställa hem ingredienser. Vi har både en kollektivhusförening som ordnar stormöten där vi diskuterar och beslutar i gemensamma frågor och en bostadsrättsförening som håller i husets ekonomi. Därutöver har vi arbetsgrupper med ansvar för att organisera t ex städningen och trädgårdsarbetet.

Kontaktperson: Annika Almqvist 026-602864, annika_almqvist@bredband.net

Göteborg

Majbacken Bogemenskap
I Majbacken lagar vi gemensamma middagsmåltider två gånger i veckan. Vi eftersträvar också en bred åldersspridning. 2009 var de yngsta boende under 50 år och den äldste 88 år. Vi är ungefär lika många män som kvinnor.

Det kommunala bostadföretaget Familjebostäder äger en fastighet i Majorna i Göteborg byggd 1956. Stammar och renovering gjordes 1987. Fastigheten är på åtta plan och inhyser 28 tvårumslägenheter samt ytterligare tre nybyggda lägenheter. På plan ett finns det drygt 200 kvadrat gemensamma lokaler, bland annat ett fint kök som vi byggt själva. Huset har tidigare haft anvisningslägenheter för stadsdelsförvaltningen.

År 2004 fick föreningen Boihop möjlighet att diskutera ”övertagande” av huset för att bilda ett gemenskapsboende. År 2005 bildades en ekonomisk förening med namnet Majbacken. Majbacken blockhyr för närvarande 27 lägenheter i huset. Dessutom hyr föreningen drygt 200 kvadratmeter gemensamhetsyta. Efterhand som lägenheter blir tomma övertar föreningen dessa.För närvarande lagar vi gemensamma middagsmåltider två gånger i veckan. Vi bildar nya matlag varje vecka enligt principen att man skriver upp sig själv på en lista. Vi har ett gästrum. Vi har ett självförvaltningsavtal. Vi har som policy att huset skall bebos av människor i mogen ålder och att 40 % skall vara män eller kvinnor. Vi eftersträvar också en bred åldersspridning.

I och med att föreningen blockhyr av Familjebostäder så är medlemmarna andrahandshyresgäster till föreningen.

September 2010, Elisabeth Olszon. Mejla elisabeth.olszon@telia.com eller majbacken@gmail.com

Stacken
Stacken är ett lägenhetskollektiv i Bergsjön i Göteborg. Vi har funnits som kollektivhus sedan 1980 och äger sedan 2002 vårt hus, vilket gör oss till den första kooperativa hyresrätten i Sverige. Huset består av 35 lägenheter och ett antal gemensamma lokaler.

Trädet
Kollektivhusföreningen Trädet är en ideell förening som sedan 1985 hyr och förvaltar ett tio-våningshus i Kortedala, Göteborg. Vi är cirka 50 vuxna och 25 barn i 39 lägenheter.

Helsingborg

Bostadskooperativet Fortuna
Kollektivhus i Helsingborg med 20 lägenheter. Information finns också på Facebook @KollektivetFortuna liksom på Helsingborgshems hemsida.

Huddinge

Fullersta Backe
Fullersta Backe är Huddinges enda allmännyttiga kollektivhus. Här bor 26 familjer som lagar mat och äter middag tillsammans i veckorna, umgås och pysslar om sitt hus. Här delar man på ansvar och gemenskap.

Hölö, Järna

Nackunga Community
Nackunga Community är en gemenskap där vi bor och arbetar ihop, samt en plats för lärande och evenemangsverksamhet. På Nackunga vill vi verka i det nya paradigmet, där kontakt istället för separation är kärnan. Vi värnar om våra relationer, månar om inre och yttre hållbarhet och om livet på jorden, i det lilla och det stora. Communitylivet får oss att känna oss levande, det skapar mening, glädje och enkelhet.
Nackunga är en prästgård från början av 1800-talet, ett trevånings timmerhus på drygt 400 m2 med fem lägenheter i. Tre lägenheter, med tre rum och kök vardera, ligger i en del av huset och delar huvudentrén, de andra två lägenheterna, en liten fyra och en liten tvåa, ligger på gaveln med gemensam ingång. Alla lägenheter har egna kök och badrum, men samsas om hallar och trappor. Utöver själva prästgården, finns två äldre byggnader på platsen, varav en är på väg att byggas om till bostad och den andra utgörs av förråd och kallkällare. Vidare finns det en friggebod och en byggvagn i trädgården som tjänar som bostäder, med tillgång till badrum i huset. En generös trädgård i söderläge ligger på husets baksida, med gamla fruktträd, bärbuskar, gräsmatta och odlingsland. Runt gården finns gamla, uppvuxna träd och i anslutning till gården ett litet skogsparti. En bastu ligger inhyst i en vagn i trädgården, som både vi och grannen använder. I övrigt omges Nackunga av åkrar, skog, vår grannes hus, en bondgård och en samling hus några hundra meter bort.
Lägenheterna upplåts med hyresrätt, men Nackunga Community kan på sikt bli en kooperativ hyresrättsförening enligt ägarmodellen.
Mer om oss, våra planer för framtiden och vår vision finns på hemsidan http://www.nackungacommunity.se/. Vi finns också på Facebook.

Linköping

Stolplyckan
I Stolplyckan finns 135 ”vanliga” hyreslägenheter som ägs av Linköpings största hyresvärd Stångåstaden. Här känner vi våra grannar bättre än vad som är vanligt, vi äter ibland tillsammans i en stor gemensam matsal, vi sportar ihop i vår gemensamma gympahall, vi hamrar ihop i vårt snickeri, allt detta och mycket mer!

Lund

Fiolen
Urinvånarna flyttade in hösten 1992. Då hade vi redan deltagit i planering i några år. Huset består av 24 lägenheter, från tvåor till femmor. Vi har gemensamma måltider varannan dag kl 18:00, oavsett helg eller vardag och det har fungerat i stort sett oavbrutet i 18 år med sommar- och juluppehåll. Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag. Vill du komma i kontakt med kollektivhuset Fiolen, mejla oli.step@gmail.com

Regnbågen
Kollektivhuset Regnbågen ligger i bostadsområdet Klostergården i södra Lund. Regnbågen byggdes 1989 och är Skånes första helt nyproducerade kollektivhus. Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag LKF, men mycket av verksamheten i huset sköts av en särskild förening som de boende är medlemmar i.

Russinet
Russinet passar för alla som inte har hemmavarande barn, dvs inte har familjeansvar som dominerande inslag i vardagen. Från 40+ kan vara en bra ålder för att uppleva gemenskapen som berikande tillsammans med andra som ser fördelarna med boendeformen. Huset, som byggdes 1999, ligger centralt i Lund.

Russinet i Lund är en ekonomisk förening som hyr ett hus av LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB. Russinet upplåter lägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Det finns 27 lägenheter fördelade på 1:or, 2:or och 3:or från 40 kvm till 92 kvm; de är fullt utrustade som vanliga hyreslägenheter. De gemensamma utrymmena är på drygt 200 kvm och innehåller bl.a. kök, matsal, bibliotek/TV-rum, tvättstuga och rum med dator, motionsredskap, symaskin med mera.

Föreningen är bildad för människor i ”den andra halvan av livet”. Av medlemmarna är för närvarande cirka hälften yrkesverksamma och hälften pensionärer. Två aktiviteter är obligatoriska: matlagning två gånger per vecka med uppehåll under jul och sommar enligt ett rullande sjuveckorsschema och städning av de gemensamma utrymmena enligt ett rullande tioveckorsschema (under hela året). Övriga aktiviteter som t ex trädgårdsskötsel och deltagande i konst- och inredningsgrupp deltar man frivilligt i.

Huset är en del av en större fastighet och ligger cirka fem minuters promenad från Lund C. Släktingar och vänner kan övernatta i husets två gästrum.

Slottet
Slottet i Lund är ett litet kollektivhus inspirerad av BIG-gruppens modell. Huset byggdes 1924 som Sveriges första barnrikehus i den fattiga delen av Lunds stadskärna. Slottets hemsida: http://www.slottet.org

Sedan 1984, efter en spännande ombyggnadsprocess, finns här 16 bostadsrätter och på 4:e våningen 5 extra bostads-/arbetsrum. Totalt bor här ca 30 människor i alla åldrar. Måltiderna, månatliga stormöten och egenförvaltning är grundstenarna. Middag lagas fyra dagar i veckan under terminerna i vårt lilla storkök på bottenvåningen och avnjuts gemensamt i matrummet. I vardagsrummet intill har vi öppen spis, gemensamma tidningar och TV, samt ofta fester. Den gamla källaren utnyttjas nu förutom för tvätt och förvaring, för tv/film, foto, snickeri, bastu, bad, data- och musik.

Malmö

BoAktiv Landgången
BoAktiv Landgången är en kooperativ hyresrättsförening och ett kollektivhus. Vi flyttade in 2008. Vårt kollektiv är beläget i Bunkeflostrand, Malmö, några minuters bussväg från Hyllie station. Därifrån tar man sig lätt vidare både inom Sverige och via Köpenhamns flygplats (Kastrup) vart man vill i världen.
Alla våra lägenheter (2- och 3-rumslägenheter) är fullt utrustade. Vi har dessutom kök och matsal för gemensamma måltider, fester och andra sammankomster. Vi har TV-rum, hobbyrum och ett litet gym. Det finns också övernattningsmöjligheter för gäster. Vi är flexibla och pigga på nya idéer när det gäller våra lokaler och gemensamma aktiviteter.
Vår idé och målsättning är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende. Vi välkomnar alla åldrar i vårt kollektiv

Sofielunds kollektivhus
Sofielunds Kollektivhus ligger i området Sofielund i Malmö, i det nybyggda kvarteret Trevnaden. Huset blev klart i december 2014.

Förutom sin egen fullt utrustade lägenhet har de boende i Sofielunds kollektivhus tillgång till många gemensamma utrymmen som storkök och matsal för matlag, barnrum, TV-rum, musikrum, verkstäder, gästlägenhet, yogarum, bastu, innergård och en stor takterass!

De boende kan ordna och delta i sociala aktiviteter enligt vars och ens intressen. Grannkontakten ger också möjligheter att underlätta vardagslivet på olika sätt, t ex genom utbyte av tjänster.

En boförening (kooperativ hyresrättsförening) har bildats för att driva huset, och medlemmarna i boföreningen tar gemensamma beslut om husets drift och skötsel.
Föreningsformen innebär att hyrorna sätts enligt föreningens självkostnadspris, och ger möjlighet att få lägre hyror genom medlemmarnas egna arbetsinsatser i huset. Föreningen blockhyr huset av ägaren, det kommunala bostadsbolaget MKB.

I stadgarna för boföreningen har vi nuvarande medlemmar i boföreningen skrivit ner hur vi vill förverkliga de möjligheter som denna unika boendeform innebär.

Tre huvudmålsättningar med boendet är att det ska underlätta ett ekologiskt och ekonomiskt hållbar vardagsliv, och att det ska vara ett hus för människor i alla åldrar och med olika bakgrunder att trivas i.

Läs om vilka mål och vilken värdegrund vi har kommit överens om, och om hur vi tänker oss att det ska fungera i huset – stadgarna finns här!

I huset finns 45 hyreslägenheter, från ettor till sexor. Planlösningar för våra lägenheter hittar du här.

Är du intresserad av att ställa dig i kö för att hyra en lägenhet hos oss gå in på sidan ” Lägenhetskö”. Just nu (december 2014) är alla lägenheter uthyrda.

E-postadressen till föreningen är: sofielunds.kollektivhus@gmail.com

Adressen är: Sofielundsvägen 71, 214 34 Malmö

Hemsidan: sofielundskollektivhus.se

Mölndal

Kornet
Grunden för gemenskapen i Kornet är arbetet med matlagning och gemensam middag måndag till fredag. Vi har ljusa lägenheter i fin miljö byggda 2006. Här finns också gemensamt bibliotek, bastu och motionsrum.

Roslagen/Norrtälje

Solhem
Solhem ligger i Elmsta (Älmsta) på Väddö i Norrtälje kommun. På Solhem bor pigga pensionärer från 70 till 95 år men också yngre familjer. Solhem fungerar delvis som seniorboende, äldreboende, trygghetsboende, men alla åldrar är välkomna att flytta hit. Solhem har ingen personal. Hemtjänsten, den ideella styrelsen och många boende ser till att allting fungerar.

Stockholm

Cigarrlådan
Cigarrlådan ligger i Hökarängen. Här finns gemensam matsal, ateljé och lekrum. Vi har matlag varje vardag mellan klockan 17–19.

Dunderbacken
Dunderbacken ligger i Axelsberg i Hägersten, nära tunnelbana och nära Mälaren. Kollektivhuset blev klart för inflyttning hösten 2010 och rymmer 61 lägenheter, toppmodernt kollektivkök, matsal, allrum, hobbyrum, gym, bastu och gästlägenhet. En härlig trädgård finns också. Här pågår en mängd gemensamma aktiviteter som kulturdagar, skrivarcirkel, läsecirkel, miljöcirkel, textilkvällar, målareftermiddagar, filmkvällar, trädgårdsarbete, julpyssel, föredrag, musikaftnar mm. Dessutom deltar de boende i matlag, städlag och en rad andra arbetsgrupper för att hålla huset i gång.

Ekbo/Gebers
Konvalescenthem från 1936, ombyggt 1998 av oss boende i samarbete med HSB 8 km söder om Stockholms centrum. Gebers bygger på tron att det går att skapa boendeformer som bygger på samarbete och ekologi.

Elfvinggården
Ett kollektivhus i Bromma för ensamboende kvinnor. Det är ett hus med många resurser: flera gemensamma lokaler, en tomt att njuta av när vädret medger, härliga balkonger, många medboende att umgås med och en mängd olika aktiviteter att delta i.

Fristads kollektivhus
Ligger i Bromsten. Här bor 135 familjer i modell ”kollektivhus light”. Hyresvärd är Svenska Bostäder. I vårt hus vill vi att alla ska engagera sig på det sätt de kan och har möjlighet till. Alla kan göra någonting men ingen kan göra allt.

Färdknäppen
Sveriges första kollektivhus för andra halvan av livet stod klart för inflyttning 1993. Huset kom till på initiativ från de blivande hyresgästerna och ligger på Södermalm i Stockholm.

Huset innehåller 43 lägenheter på 1–3 rum och kök och har därtill cirkaa 350 kvm gemensamhetsytor: kök, matsal, allrum, väv- och systuga, verkstad, motionsrum och bastu, kontor med kopiator och dator, gästrum m m. Dessutom ett rum för samvaro med braskamin högst upp och en stor takterrass därutanför. Här finns också en liten trädgård på husets solsida.

Upplåtelseformen är hyresrätt. När en lägenhet blir ledigt har kollektivhusföreningen möjlighet att föreslå hyresgäster ur sin väntelista med medlemmar, som inte bor i huset. För att få flytta in krävs att man är över 40 år och inte har hemmavarande, mantalskrivna barn. Vem som helst kan gå med i föreningen och kan delta i husmöten. Men också ingå i matlag, delta i utflykter, teaterbesök och andra aktiviteter som ordnas av de boende.
Kontakt: info@fardknappen.se

Hässelby Familjehotell
Huset ligger i Hässelby Gård, endast ett stenkast från Mälaren. Här finns 300 lägenheter och gemensam matsal.

Kupan
Kollektivhuset kupan ligger i Älvsjö och har 52 lägenheter. Fem dagar i veckan kan man äta gemensam middag med sina grannar. I huset finns gott om gemensamma utrymmen. Huset har sedan start 1986 varit bostadsrättsförening i HSB. Man kommer in i huset genom att köpa en lägenhet, som i andra bostadsrättsföreningar.

Prästgårdshagen
Vi är ett kollektivhus i Älvsjö som är öppet för alla familjetyper. Huset byggdes 1984 och har alltid fungerat som kollektivhus. Det finns hyresgäster som bott här sen starten. De minsta lägenheterna är på ett rum och kök och de största på fyra. Alla husets lägenheter har balkong. Totalt finns det 32 lägenheter och flera gemensamhetslokaler.
Som boende i Prästgårdshagens kollektivhus är du medlem i husets förening och förväntas delta i gemensam matlagning, trädgårdsskötsel och städning av gemensamma ytor och lokaler. Alla bör också ingå i minst en av föreningens olika grupper, dessa ansvarar för olika lokaler och aktiviteter i huset.
Huset ägs och förvaltas av Familjebostäder. Samtliga bostäder är hyresrätter och förmedlas via Stockholms kommunala bostadskö.
Kontakt: prastgardshagen@gmail.com

Rio
Kollektivhuset Rio på Gärdet tillkom i början av 1980-talet, inom ramen för en särskild kollektivhussatsning av Stockholms kommun. Denna syftade till att ge de boende ökade möjligheter att påverka sin boendemiljö genom stärkta grannkontakter. Ett viktigt inslag i just Rio var att främja ett åldersblandat boende.
Husets hyresgäster är medlemmar i Kollektivhusföreningen Rio. Föreningens syfte är att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i boendemiljön. I huset finns bland annat motions- och hobbylokaler, lokaler för matlag och fester, gästrum och utrustning för olika hobbyverksamheter. Som medlemmar i kollektivhusföreningen har de boende i huset gemensamt ansvar för dessa lokaler och kan påverka deras utformning och användning genom att delta i husmöten och olika arbetsgrupper. Föreningens aktiviteter omfattar gemensamma fritidsarrangemang av olika slag.
Som exempel på återkommande aktiviteter kan nämnas gemensamma husfester, höstbasarer, planteringsdagar och vårstädning av gemensamma lokaler med efterföljande grillfest i trädgården, systugor, biljard och pingisturneringar. Bland de många initiativ till andra gemensamma aktiviteter som tagits av de boende i huset under årens lopp återfinns julbak och pysselkvällar för barn, keramik- och målarkurser, körsång och flöjtspel, språkkurser, pubaftnar och qigong.
I huset finns dessutom en särskild förening för kollektiv mathållning, som organiserar ett gemensamt matlag varje fredagskväll under terminerna. Verksamheterna i huset har bedrivits med skiftande intensitet under de drygt 30 år som huset funnits, men har alltid vilat på frivillig grund. Föreningen har en styrelse som väljs bland de boende vid föreningens årsmöte. Då väljs också andra arbetsgrupper och den kontaktkommitté, som är förhandlingspart gentemot Svenska Bostäder i frågor som rör den gemensamma boendemiljön och fastighetens förvaltning. Sedan 2006 utgår en låg medlemsavgift (100 kr per hushåll och år).

Sjöfarten
Bogemenskapen Sjöfarten är en kooperativ hyresrättsförening i Luma-området i Hammarby sjöstad. Huset stod färdigt 2008 och består av 46 fullt utrustade lägenheter – från ettor till tre rum och kök – gemensamhetsutrymmen och en härlig uteplats. Gemenskapen är uppbyggd kring matlag samt skötsel och förvaltning av huset.

Som boende i Sjöfarten deltar du i ett matlag. Var sjätte vecka är du med om att ordna maten för de övriga i huset, de övriga veckorna kan du sätta dig vid ett dukat bord! De omfattande gemensamma utrymmena i huset är under uppbyggnad och kommer att ge möjlighet till rekreation och en mängd olika fritidsaktiviteter. En uppskattad verksamhet som redan nu är igång är Filmklubben Helios.

Du kan också bli kömedlem i Sjöfarten, då får du förhandsinformation om lediga lägenheter och har även möjlighet att hoppa in i ett matlag om du skulle önska det eller bara vill pröva på. Gå gärna in på vår hemsida, där finns mängder av information samt kontaktvägar till föreningen.

Kontakt: Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com, tfn 070 8601292

Sockenstugan
Vårt hus ligger i Skarpnäck i södra Stockholm – i kanten av Nackareservatet och nära Kärrtorps tunnelbanestation. Vi som bor här har alla fyllt 40. Vi har egna fullt utrustade lägenheter och gott om gemensamma utrymmen, inklusive en stor trädgård.

Södra Station
Kollektivhuset Södra Station på Södermalm är byggt av Svenska Bostäder och invigdes 1987. Det finns 63 lägenheter i huset. Här bor människor i alla åldrar. Matsalen och köket är kollektivhusets hjärta och det nav kring vilket allt snurrar. Middagar serveras måndag–torsdag under skolterminerna.

I huset finns en etta, 22 tvåor, 23 treor, 16 fyror och en femma. Antal personer (jan 2006) varr 183, 92 vuxna och 91 barn/ungdomar. Den yngste var några månader år, den äldsta är 84 år.

För att få bo här måste man delta i ett matlag. Det innebär att alla vuxna har två arbetspass i månaden à cirka 2,5 timmar. Arbetet kan vara matlagning, disk eller städning. Matsedeln görs av en matplaneringsgrupp och råvarorna beställs från grossist. Matlagarna sätter igång kl 15.00 och middagen serveras 17.30. I matsalen blir man avprickad när man äter och det stäms av mot vars och ens matkonto. Maten kostar 30 kr för vuxna och 10–18 kr för barn och ungdomar beroende på ålder.

Lägenheterna i Södra Station är bostadsrätter.

Adress: Kollektivhuset Södra Station, Magnus Ladulåsgatan 15–21, 118 65 Stockholm.

Kontakt: vania.moore.briones@gmail.com, 076-115 01 05

Trekanten
Trekanten byggdes 1986 och har 78 lägenheter från ettor till femrummare. Huset ligger intill sjön Trekanten, 400 meter från T-bana Liljeholmen. Det är nära till grönområde med bad, möjligheter till skridsko och fiske.

Gemensamma lokaler: matsal och kök för gemensamma middagar, café, pub, bastu, gymparum, hobbyrum, gym, övernattningsrum, tvättstuga och takterasser samt tio små odlingslotter. Kollektivhuset har gemensamma middagar en dag/vecka, alltid med ett vegetariskt alternativ. Under 2010 omvandlades huset från hyresrätt till bostadsrätt. Kollektivhusföreningen förfogar över de aktivitetsmedel som bostadsrättsföreningen avsätter.

Tre Portar
Kollektivhus i Skarpnäck. Ett flerfamiljshus där det i bottenvåningen finns gemensamma lokaler, men varje boende har en egen lägenhet. Här finns 52 lägenheter. En vanlig vardag äter cirka 40-50 personer i matsalen, på fredagarna ibland upp till 80.

Kollektivhuset Tre Portar startades 1986 av några eldsjälar, och har fått sitt namn av att det består av tre portar. I Tre Portar bor många sorters människor; unga studenter, ensamstående, barnfamiljer och pensionärer.

Det gemensamma för oss är en vilja att bo kollektivt och ha en levande kontakt med våra grannar. Det är ett aktivt och barnvänligt kollektivhus med matlagen som hjärta.

Tullstugan
Kollektivhuset Tullstugan ligger i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm i Stockholm och består av två trappuppgångar på Dörjgränd 4 och 6. De boende delar på ett gemensamt kök, en matsal, TV-rum och lekrum på sammanlagt 100 kvadratmeter samt ett kompostrum och en altan. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull och buss 55 stannar vid hållplats Nätgränd alldeles intill.

Kollektivhuset kom till 1993–94 på initiativ av en grupp boende i Hässelby familjehotell. Fram till år 2001 ägdes huset av Familjebostäder. Ett avtal gav kollektivhusföreningen självbestämmande över rekrytering av motiverade boende och över användning av gemensamma lokaler. År 2000 beslöt Stockholms kommun att hyresgäster i de allmännyttiga bolagen i Stockholm skulle erbjudas att köpa sina lägenheter som bostadsrätter. En majoritet av de boende röstade för en sådan omvandling och kollektivhuset kom att ingå i den större bostadsrättsföreningen (sammanlagt 263 lägenheter). Ett avtal slöts mellan kollektivhuset och bostadsrätts-föreningen om finansiering och ansvar för de gemensamma lokalerna.

Förutom boende i de trapphus som hör till kollektivhuset ingår en del boende i kringliggande område i kollektivhusföreningen. Vid slutet av 2005 hade föreningen 44 vuxna medlemmar med sammanlagt 30 barn.

Restaurangen är kollektivhusets hjärta. De boende delar på matlagning. Matlagningen är obligatoriskt för alla vuxna. Medlemmarna är organiserade i fem arbetslag med ungefär åtta personer i varje. Varje lag svarar var femte vecka för att planera veckans meny, handla råvaror, laga och servera maten samt för disk och städning. Middag serveras tisdag till fredag. Sedan starten 1994 har det inte hänt en enda gång att middagen har inställts.

Maten finansieras genom att de ätande köper kuponger som de betalar med (18 kr tisdag-torsdag, 27 kr på fredag. Därtill erlägger varje vuxen en fast månadsavgift om 100 kr. Antal ätande ligger vardagar på 25–35 och fredagar på 40–60 personer. Barn under sex år äter gratis. Man behöver inte anmäla sig i förväg. Man kan även ta med gäster utan föranmälan (utom på fredagar). Lördag, söndag, måndag kan matsalen användas för privata middagar eller barnkalas.

Varje år ordnas en eller två gemensamma städdagar, minst en fest, en Öppet-hus-dag, en bokcirkel och ibland föredrag från personer som varit på långresa eller skaffat sig kunskaper om något av allmänt intresse. De boende städar själva trapporna i huset och får därmed en summa pengar för investering i nya inventarier m.m.

Kontakt: info@tullstugan.org

Utkiken
Kollektivhus på Södermalm i Stockholm. 1980 utlyste Stockholms stad en tävling om bästa förslag för kollektivhus. De boende i husen Folkungagatan 150, 152 och 154 lämnade in ett bidrag och förslaget »Utkiken – nya idéer för gamla hus« utsågs till ett av de vinnande. Därmed bildades Kollektivhusföreningen Utkiken. Svenska Bostäder förvaltar husen i samråd med föreningen.

Södertälje

Lergöken
I det natursköna området Lina Hage, i utkanten av Södertälje hittar du oss. Vi är en kollektivhusförening som bildades i mitten av 1980-talet och har sedan dess hållit den gamla ”70-tals”-traditionen vid liv, som enda kollektivhus i Södertälje för övrigt.

Här finns 26 lägenheter, i diverse storlekar, allt från 1,5:or till 5:or. Vi har en stor fin trädgård med lekplats, gräsmatta och grillplats med pergola bakom huset. Allmänutrymmen i huset med öppen spis i ”festlokalen”, läsrum med böcker och tidningar, lekrum för barnen, sy- och vävrum, gästrum. Bastu och gym för frisksportarna.

Trosa

Lagnö Bo
Lagnö Bo är en kooperativ hyresrättsförening som planerar för ett småskaligt boende för alla åldrar byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet. Platsen där boendet kommer att skapas ligger intill Lagnö Gård utanför Trosa, cirka 7 mil söder om Stockholm.

Huset planeras för ca 16-20 lägenheter i varierande storlekar, med gemensamma utrymmen och en inglasad vinterträdgård. Vi strävar efter ett hållbart byggande och lägger stor vikt vid material och utförande. Vi vill leva i ett hus byggt för oss, utifrån våra behov och ideal!

info@lagnobo.se
facebook.com/lagnobo

Biörn Torbiörnsson, Ordförande: Tfn: 070-5805109
biorn.torbiornsson@tele2.se

Lagnö Gård
Lagnö Gård är beläget på en av Sveriges vackraste platser i Sörmland. Nära havet, nära skogen, nära åkrar och ängar, nära by och stad. Antalet som bor här varierar från år till år, just nu mellan 12 och 15 personer. Lagnö Gård i sin nuvarande form firade 2011 – 30 år. Då köptes gården för att skapa ett kollektivt boende med arbetsplatser och dagis.

Här har under åren ett tjugotal barn vuxit upp och en del människor kommit och gått, medan andra är kvar från starten. Här finns nu 7 boningshus, två lador, ett vandrarhem med filmverksamhet och en föräldrakooperativ förskola. Här finns också hästar, får, höns, hundar och katter. Här finns också ett stort antal människor som tycker det är viktigt med gemenskap, miljö, djur och natur, kultur, samhälle och politik, livets alla möjligheter och hur vi lever det. Lagnö Gård är idag en bostadsrättsförening.

Vi äger och tar hand om hela gården tillsammans, vilket inkluderar skötsel av mark, hus, lador och våra gemensamma får. Vi har tidigare haft gemensamma måltider, dock inte just nu. Däremot firar vi i stort sett alla högtider tillsammans nyår, valborg, midsommar etc. Det är också en självklarhet att finnas för varann när det behövs både socialt och rent praktiskt.

Ordförande Lagnö Gård BRF: Catti Edfeldt
Kassör: Sigrid William-Olsson 0156-22401

Uppsala

Blenda
Kollektivhuset Blenda består av 24 lägenheter på Repslagaregatan 5. Huset drivs av föreningen KollektivHusFöreningen Blenda, KHFB, där alla boende i huset måste vara aktiva medlemmar.

Värmdö

Ängviksgården
Ängsviksgården är en bostadsrättsförening på Värmdö som har varit kollektiv sedan 1986. Vi är opolitiska, rent av opålitliga. Vi saknar ideologi, och vi planerar inte att skaffa någon. Vi är helt enkelt människor som gillar att bo med grannar vi känner, att umgås och äta tillsammans.

Växjö

Sämjan Kontakt: Ingemar Haraldson, 0470-22175, ingemar.haraldsson@bredband.net

Örebro

Påängen
Kollektivhuset på Sörbyängen i Örebro är inte ett eget hus, utan det är en del i en större byggnad som även innehåller låg- och mellanstadieskola, fritids, samt lekis. Upplåtelseformen för lokaler och de 86 lägenheterna är bostadsrätt.

Vildsvinet
Kollektivhuset Vildsvinet, liksom hela Ladugårdsängen, byggdes till bomässan 1992. Kollektivhuset utgörs av sju trappuppgångar med cirka 60 hushåll. Här finns alla tänkbara möjligheter för egna och gemensamma initiativ till sociala aktiviteter.