Kontakta

Ulrika E Ordförande

Ulrika Egerö, bor i kollektivhuset Dunderbacken, Axelsberg i Stockholm.
ulrika.egero@gmail.com

Presskontakt

Anita Persson, kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm
anita_s_persson@hotmail.com

Webbansvarig

Kontakta webbansvarig för frågor, idéer eller publicering på webbplatsen.
hemsidan@kollektivhus.se

Kollektivhus NU

Postadress

Kollektivhus NU
c/o Egerö
Hägerstensvägen 237 D
129 35  Hägersten

E-post
info@kollektivhus.se
Ekonomi:
ekonomi@kollektivhus.se
Bokbeställning:
bok@kollektivhus.se

Organisationsnummer

802430-1023

Plusgirokonto

438862–5

Styrelsen

Ordförande:
Ulrika Egerö, Dunderbacken, Stockholm ulrika.egero@gmail.com

Kassör:
Rolf Ericson Kupan, Stockholm

Övriga styrelsemedlemmar:
Kerstin Kärnekull, Färdknäppen, Stockholm
Ulla Immler, Tersen, Falun
Eva Mertel Högberg, Stolplyckan, Linköping
Tore Wizelius, Hambo, Simrishamn
Eva-Marie Mendahl, Under Samma Tak, Göteborg
Suppleant:
Linnea Wesslund, Tunnan, Borås