Kontakta

Ulrika EOrdförande

Ulrika Egerö, bor i kollektivhuset Dunderbacken, Axelsberg i Stockholm.

ulrika.egero@gmail.com

Presskontakt

Anita Persson, kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm

anita_s_persson@hotmail.com

Webbansvarig

Kontakta webbansvarig för frågor, idéer eller publicering på webbplatsen.

hemsidan@kollektivhus.se

 

Kollektivhus NU

Postadress

Kollektivhus NU

c/o Egerö

Hägerstensvägen 237 D

129 35  Hägersten

Organisationsnummer

802430-1023

Plusgirokonto

438862–5

Styrelsen