Välkommen till Kollektivhus NU!

Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Många kollektivhus och bogemenskaper kommer att ha öppen dörr den 30 september och 1 oktober. Alla är välkomna på besök. En lista över hus att besöka finns HÄR!.

Kollektivhus NU genomförde årsmöte lördagen den 11 mars 2023 i kollektivhuset UnderSammaTak i Göteborg och idébytardag söndagen den 12 mars i Majbackens bogemenskap.

En rapport från årsmötet och idébytardagen finns i Bo tillsammans nr 66, publicerad den 16 maj 2023.

Vad är ett kollektivhus?

Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Dessutom finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås.
Det finns många olika slags kollektivhus. I en del bor människor i alla åldrar, i andra människor i ”andra halvan av livet” utan hemmavarande barn.
Det gemensamma köket och matsalen är oftast kärnan i ett kollektivhus verksamhet. Alla vuxna ingår i ett matlag som turas om att laga maten. Två matpass var tredje eller fjärde vecka är ganska vanligt.
Initiativet har oftast kommit från en startargrupp, som sedan samarbetat med ett bostadsföretag eller byggt i egen regi, en byggemenskap.
Läs mer i Kollektivhus Nus typprogram för kollektivhus! Typprogrammet finns också på engelska.

I Sverige finns idag cirka 60 kollektivhus och bogemenskaper, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU.

Vill du bo kollektivt? Varje år (utan pandemi) är det Öppet hus för intresserade i många kollektivhus. 2021 kommer vi förhoppningsvis att kunna ha  öppet någon helg i september-oktober. Många hus har egna köer eller intresselistor. Adresser hittar du på sidan ”Hus”.
Runt om i landet finns också startargrupper som vill få igång fler kollektivhus och bogemenskaper. Adresser med mera finns på sidan ”Startargrupper”. Möten, studiebesök och andra händelser kan också finnas under rubriken ”Evenemang” uppe till höger på den här sidan.

Intresset för olika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kom ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.

Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap. Den är ett bra underlag för studiecirklar – några exempel finns längre ned på sidan.
Boken ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag och kan beställas för 90 kr + porto från Kollektivhus NU bok@kollektivhus.se 

Så skriver lektören Christer Olsson om ”Gemenskap och samarbete”i BTJ-häftet nr 7 från 2020:
”Författarna lyckas mycket väl med sitt syfte att sprida kunskap om, inspirera och ge vägledning för de som är intresserade av att engagera sig för ett kollektivhusprojekt”, ”Denna genomarbetade bok ger viktiga svar på vad ett kollektivhus är. Läsaren får betydelsefull information om t.ex. de juridiska och ekonomiska förutsättningarna och lämplig storlek på huset och gemensamhetslokalerna. Författarnas erfarenheter av hur det är att bo i ett kollektivhus är mycket intressanta.” Christer Olsson om ger boken en fyra på en femgradig skala och rekommenderar att biblioteken ersätter äldre versioner med den senaste. (BTJ hette tidigare Bibliotekstjänst och förser biblioteken med böcker)

STUDIECIRKELMATERIAL TILL BOKEN GEMENSKAP OCH SAMARBETE

Varför ska ett kollektivhus eller en startarförening vara medlem i Kollektivhus Nu?

  • Styrelsen kan, bland annat som rådgivare, förmedla kunskap och erfarenheter från alla medlemsföreningar.
  • Förmedla kontakt med politiker, myndigheter och organisationer.
  • Ju fler medlemsföreningar, desto större tyngd i opinionen.
  • Årsmötet, erfarenhetsdagen och seminarier ger chans att träffa andra, inspireras, lära och byta erfarenheter. Det är roligt och inspirerande att träffa andra kollektivhusboende!
  • Kontaktadresser och uppgifter om andra medlemmar – användbara i olika sammanhang.
  • Kollektivhus NU samarbetar med andra organisationer för kollaborativt boende, vilket ger större tyngd i opinionen.
  • Hemsidan och Bo tillsammans ger information om vad som händer runt om i landet.
  • Hemsidan och Bo tillsammans ger i internationell bevakning – vi är en del av en rörelse.