Startsida

Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Kollektivhus Nu  hade sitt  årsmöte och idébytardag den 9 och 10 mars 2019 hos Lagnö Bo utanför Trosa. Nästa viktiga arrangemang var ett möte för startargrupper i Göteborg lördagen den 21 september (läs mer i Bo tillsammans nr 52). Årsmötet och idébytardagen 2020 ordnas den 21 och 22 mars i Dunderbacken, Stockholm.

Vad är ett kollektivhus?

Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Dessutom finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås.
Det finns många olika slags kollektivhus. I en del bor människor i alla åldrar, i andra människor i ”andra halvan av livet” utan hemmavarande barn.
Det gemensamma köket och matsalen är oftast kärnan i ett kollektivhus verksamhet. Alla vuxna ingår i ett matlag som turas om att laga maten. Två matpass var tredje eller fjärde vecka är ganska vanligt.
Läs mer i det nya typprogrammet för kollektivhus!
I Sverige finns idag drygt 50 kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU.

Vill du bo kollektivt? Varje år är det Öppet hus för intresserade i många kollektivhus. 2019 har de flesta öppet under helgen 5-6/10. Många hus har egna köer eller intresselistor. Adresser hittar du på sidan ”Hus”.
Runt om i landet finns också startargrupper som vill få igång fler kollektivhus och bogemenskaper. Adresser med mera finns på sidan ”Startargrupper”. Möten, studiebesök och andra händelser kan också finnas under rubriken ”Evenemang” uppe till vänster på den här sidan.

Intresset för olika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

STUDIECIRKELMATERIAL TILL BOKEN GEMENSKAP OCH SAMARBETE