Utvalda

Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 november pågick konferensen Socialt Byggande i Floda. Cirka 240 personer deltog under de två intensiva dagarna. Många projekt presenterades. Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid occh med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Det innehållsrika programmet finns här:

Nu finns filmade föredrag, samtal och diskussioner i stora salen att se på hemsidan socialtbyggande.se

Kring den 15 december kommer också material från seminarierna under konferensen att bli tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.

Utvalda

Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

Intresset för lika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Så skriver lektören Christer Olsson om ”Gemenskap och samarbete”i BTJ-häftet nr 7 från 2020:
”Författarna lyckas mycket väl med sitt syfte att sprida kunskap om, inspirera och ge vägledning för de som är intresserade av att engagera sig för ett kollektivhusprojekt”, ”Denna genomarbetade bok ger viktiga svar på vad ett kollektivhus är. Läsaren får betydelsefull information om t.ex. de juridiska och ekonomiska förutsättningarna och lämplig storlek på huset och gemensamhetslokalerna. Författarnas erfarenheter av hur det är att bo i ett kollektivhus är mycket intressanta.” Christer Olsson om ger boken en fyra på en femgradig skala och rekommenderar att biblioteken ersätter äldre versioner med den senaste. (BTJ hette tidigare Bibliotekstjänst och förser biblioteken med böcker)

STUDIECIRKELMATERIAL TILL BOKEN GEMENSKAP OCH SAMARBETE

Utvalda

Typprogram för kollektivhus

”Det är överraskande kortfattat och tydligt” säger Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus Nu om det nya typprogrammet för kollektivhus. ”Fint att det går att beskriva vad ett kollektivhus kan vara på fyra A-4-sidor!”

Typprogrammet har tagits fram av Ingela Blomberg från boföreningen Framtiden och Elin Persson från kollektivhusföreningen Kombo i samarbete med Kollektivhus NU.

Typprogrammet består av en beskrivning i ord av vad ett kollektivhus kan innehålla och hur lokalerna ska utformas. Som bilagor kommer uppgifter om ytor för olika sorters gemensamma utrymmen liksom lägenhetsfördelning och lägenhetsytor i ett antal kollektivhus.

Programmet kan användas av startargrupper för diskussioner om hur man vill utforma sitt blivande boende, men också som kunskapskälla för bostadsbyggare, arkitekter och projektledare. Det kommer att finnas att hämta på www.kollektivhus.se, föreningens hemsida.

”Varför inte ordna en studiedag med utgångspunkt från programmet” föreslår Anita Persson från Färdknäppen. ”Det blir också användbart när man som jag leder studiecirklar. Och naturligtvis bör det översättas till engelska. Intresset är stort från andra länder för svenska kollektivhus!”

Utvalda

The Swedish National Association Cohousing NOW

The Swedish National Association Cohousing NOW
– in Swedish Kollektivhus NU – is an association working to promote collaborative housing and other alternative ways of living. The association supports existing co-housing units as well as groups intending to create new units. Originally formed in 1981, it has recently been revitalised with the prime purpose to inform the public about cohousing as an alternative, and to influence authorities to facilitate the creation and running of such units.

”Kollektivhus NU currently has 42 cohousing units as full members, and 15 organisations working in favour of collaborative housing. There are also a number of individual supporting members.

The over 50 cohousing units that exist in Sweden are mainly the result of civil society campaigns and positive responses from public housing authorities during the 1980s. The existing cohousing units are concentrated to the main urban centres.

Today the trend is again turning in favour of collaborative housing. Although in the last five years only a few new units have been built, more are now on their way especially in Gothenburg and Stockholm. Kollektivhus NU has an active collaboration with SABO – the umbrella organisation Swedish Association of Municipal Housing Companies.”

Spanskt stöd till nya kollektivhus

I Spanien i tisdags 18/1 beslöt regeringen i sitt nya bostadspolitiska program för 2022-25 om ett stöd till investeringar i kollektivhus på max 420 € per kvadratmeter eller totalt 50 400 € per projekt.

Projekten ska garanteras tomträtt eller liknande i minst tjugo år och uppfylla vissa klimatmål.Ett steg i rätt riktning! En läsvärd artikel i ämnet: https://plainsmenpost.com/…/the-community-life-that…/

Mer information på spanska eller engelska via regeringens hemsida.

Barcelona uppmuntrar kollektivhusbyggande, informerar och ger markanvisningar: https://www.habitatge.barcelona/…/access-to…/cohousing

Där finns också en informationsvideo om cohousing i Barcelona.

Ovan Stadshuset i Madrid, värd för seminariet Togather i april 2019 då ett stort atnal kollektivhusprojekt presenterades, spanska och internaionella.

Quantitative data collaborative housing

NEWS – 20 DECEMBER 2021 – COMMUNICATION BK

Quantitative data on collaborative housing are currently scattered or even only available upon request, and lack standard definitions. This prevents a comparative understanding of the challenges and opportunities that these housing forms offer. Furthermore, comparative data are needed to facilitate mutual learning and communication amongst users across countries and regions.

First step completed


The recently completed Co-Lab Mapping project (funded by the NWO KIEM Creative Industries grant in 2019-2020) was the first step to map and provide a scientifically-validated categorisation of the different collaborative housing forms in Europe in a visualisation tool. The next step will consist of aggregating and refining dispersed data in a coherent and comparable way.

FAIR Data Fund for next step

In a new round of the FAIR data fund, researchers from Architecture and the Built Environment were again among the winners. Darinka Czischke and Sara Brysch (Management and the Built Environment) received funding for refining existing datasets on collaborative housing, in line with the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

The FAIR Data Fund will allow Darinka, Sara and their team to refine their existing datasets and make them FAIR. The published datasets create a solid basis for comparative and quantitative studies on collaborative housing.

Källa: Delft University of Technology

Read more about Co-Lab Housing Research, research about collaborative housing and about COVID.

Above: Sara Brysch, project leader, Co-Lab Housing Research

Lägenhet på 1 rum och kök ledig på HamBo!!

En av HamBos fjorton lägenheter är ledig. Ta vara på chansen och flytta hit till oss! Lägenheten är på 34 kvm, med ett rum och kök, allrum och sovalkov. Den är inte så stor, men våra gemensamma utrymmen är desto större. Vi har sällskapsrum, hobbyrum, verkstad, tre gemensamma kök, gästrum med tillhörande gemensamma kök, matrum och sällskapsrum. En stor trädgård dessutom med odlingslådor till varje lägenhet. Vi har matlag, än så länge bara en dag i veckan, men det blir fler dagar efter nyår. Och vi har trevligt tillsammans!

Den lediga lägenheten på ett rum och kök.


Välkommen på ett besök. Det går bra att bo här på prov någon vecka…. Slå en signal till Tore: 070 650 69 83, Lena: 073 823 48 93 eller Johanna: 070 438 77 35, eller skicka ett mejl till info@hambo.one

Hammenhög är ett samhälle på frammarsch.

Hammenhög är ett samhälle på frammarsch. Här finns Hammenhögs Gästis med sin populära fredagspub som är en populär träffpunkt i bygden och Garaget där konserter ges under större delen av året. Intill ligger gamla Tingshuset som öppnar upp med olika evenemang i början av 2022. Föreningen Samså driver ett stort växthus där man kan bli medlem och odla sina tomater och annat tillsammans med andra. HamBo har förstås också egna odlingar.
Det finns en kommunal simbassäng några hundra meter från Hambo, och man cyklar lätt ner till Borrby Strand eller Sandhammaren som är några av de bästa badstränderna i Sverige.
Det finns tre stora loppisar i Hammenhög och massor av andra i närområdet, liksom keramiker och konstgallerier.
Hammenhög ligger centralt mitt på Österlen bara en dryg mil från Simrishamn och lite över två mil från Ystad.

Slopa inte stödet till hyresrätter!

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden, skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader”.

En av undertecknarna är Ulrika Egerö från Kollektivhus NU. Bland exemplen på projekt som inte kunnat byggas utan stödet finns Hogslätts vänboende och Hambo i Simrishamn liksom flera projekt i Stavsjö.

Debattartikeln finns att läsa i Dagens Samhälle.

Överst: Senaste nyhetsbrevet från Hambo i Hammenhög, inflyttat under 2021.

Hur kan bygg- och bogemenskaper stöttas?

I en aktuell dansk rapport ”Fremme af bygge- og bofællesskaber” från november 2021 finns en rad konkreta förslag om hur bygg- och bogemenskaper ska kunna bli fler. I inledningen beskrivs vad de kan bidra med; allsidigare boendesammansättning, mer varierad arkitektur, hållbarare bostadsbyggande, större inflytande för de boende och goda förutsättningar för gemenskap.

Syftet med rapporten är att komma med förslag till hur lagstiftning kan ändras och hinder tas bort så att det blir lättare för brukardrivna bygg- och bogemenskaper.

Det viktigaste hindret är bristen på tydliga definitioner av olika begrepp. När begreppen inte finns i lagstiftningen blir det svårt att formulera vilka regler och förutsättningar som ska gälla för bygg- och bogemenskaper liksom att behandla bygg- och bogemenskaper i översikts- och detaljplaner. Huvudförslaget är därför att bygg- och bogemenskaper ska bli tydligt definierade och förankras i lagstiftningen.

Det andra stora hindret är bristen på kunskap om vilka regler och möjligheter som ska gälla vid finansiering och när man vill etablera och genomföra projekt på bästa sätt. Därför föreslår arbetsgruppen att det skapas ett centralt kunskapscentrum, som med uppgift att ta fram kunskapsbaserade vägledningar och samla in och förmedla kunskap om bygg- och bogemenskaper.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp knuten till det danska indenrigs- og boligministeriet med Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, Line Barfod, advokat inden for kollektiver og bofæl- lesskaber ved Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, Christian Heebøll Hammer, analysechef i Finans Danmark, Anna Brandt Østerby, strategisk byudvikler i Roskilde Kommune, Louisa Bisgaaard, forperson i Foreningen Bofællesskab.dk og Stine Klingenberg Madsen, kontor- chef i Indenrigs- og Boligministeriet

Bilden överst: Fællesbygg Køge Kyst är Danmarks första byggemenskap i form av ett flerbostadshus. Huset med sina 45 lägenheter, fyra terrasser, två växthus och många gemensamma lokaler var inflyttningsklart 2021. Arkitekt Vandkunsten.