Hur kan vi leva tillsammans? Helen & Hard utformar arkitekturbiennalens nordiska paviljong.

«How Will We Live Together?» Så är temat för nästa års arkitekturbiennal i Venedig.

Curator/utställningsansvarig är Hashim Sarkis, rektor för arkitektur och samhällsplanering vid MIT i USA och dessförinnan professor i landskapsarkitektur och urbanism på Harvard. I ett officiellt uttalande om nästa års biennaltema ”Hur vi ska leva tillsammans?” betonar han vikten av att föra samman människor i en tid av ökande sociala och ekonomiska klyftor. Tillsammans blir ett nyckelbegrepp.

– Vi behöver mötas och knyta an till varandra, påpekar Hashim Sarkis och lyfter fram arkitekturens roll som plats- och kulturskapare.

Bostäder och miljöer som bidrar till gemenskap och samverkan kommer att bli ett viktigt tema. Biennalen pågår 23 maj – 29 november 2020. Biennalen anses vara världens viktigaste arkitekturutställning.

Det norska Nationalmuseet har kurator- och projektledaransvaret för den nordiska paviljongen 2020. Museet kommer att samarbeta med det norska arkitektkontoret Helen & Hard pmed utgångspunkt i biennalens tema «How Will We Live Together?», som handlar om hur arkitektur kan bidra till nya gemenskaper.

Konceptet för utställningen kommer att presenteras tidigt under 2020.

Helen & Hard och Vindmöllebakken

Helen & Hard startades 1996 i Stavanger av Siv Helen Stangeland og österrikaren Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbetare från tio olika länder och är bland annat känt för sin användning av trä och sina alternativa bostadsprojekt. De har bland annat ritat Norges första moderna kollektivhus i Stavanger, Vindmöllebakken, vars första etapp nu är inflyttad.

Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Totalt blir det 40 lägenheter varav cirka hälften är klara och inflyttade. Foto Pål Christensen.

PÅ den norska arkitektföreningens hemsida finns intervjuer med äldre nyinflyttade i Vindmöllebakken.

Den nordiske paviljongen

Den nordiska paviljongen i Venedig ägs gemensamt av Sverige, Finland och Norge. Huvudansvarig för årets arkitekturbiennal är Nationlmuseum i Oslo i samarbete med ArkDes och Finlands arkitekturmuseum.

Den nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen 2016. Massvis med skriftlig information i en svårtillgänglig konstruktion. Nu renoveras paviljongen inför 2020 av norska Statsbygg.

Snart dags för inflyttning i Färjestaden

Det första huset på tomten är snart klart för inflyttning. Här finns lägenheter, matsal och kök, tv-rum, bibliotek och gästlägenheter med mera. Foto Pär Eriksson.

Seniorboendet Wasa Seaside i Färjestaden börjar närma sig inflyttning. Här blir det 65 lägenheter på 2- 3 rum och kök. Byggare och byggherre är EA Fastigheter och arkitekt Arkitema. Den kooperativa hyresrätttsföreningen Wasa Seaside blockhyr hela fastigheten. Alla tre huskropparna kommer att vara klara kring årsskiftet 2020-21.

Många års arbete ligger bakom projektet. Allt började 2014 med ett initiativ från Pelle Fredriksson. Den kooperativa hyresrättsföreningen, som Pelle är ordförande i, bildades 2018. Nu är en rad grupper igång med att planera den gemensamma trädgården, inför inflyttningen osv.

I A-huset finns en matsal med plats för 80-personer, kök, bibliotek, TV-rum, bibliotek, gästrum och tvättstuga. För en tvåa ligger insatsen på 250 000 – 300 000 kr och hyran beräknas till ca 7 000 – 7 500 kr. Många av de som ska flytta in kommer från Öland, men 30 % kommer från övriga landet som Stockholm, Växjö med flera platser.

Utsikten över Kalmarsund från tredje våningen i A-huset. Markarbetet inlett för hus nummer två.

Här måste man umgås! Om Sällbo

SällBo var tidigare ett äldreboende på Fredriksdal i Helsingborg. Nu är det en bogemenskap för unga och gamla med gott om gemensamma lokaler. Alla som flyttar in har åtagit sig att umgås minst två timmar varje vecka.

SVT Nyheter/Helsingborg har gjort två reportage – ett om” Manfred, 71 och Hassan, 19 som ska fixa ett körkort tillsammans” och ett om hur äldre och yngre umgås minst två timmar i SällBo, ”Här tvingas äldre och yngre att umgås”

I Aftonbladet finns också ett reportage om Sällbo, på temat Lokala hjältar.

Läs mer på Helsingborgshems hemsida om projektet. Så här beskrivs idén:

Bo mindre, dela mer!
På SällBo finns verkligen möjligheter för en rik och social fritid. 

Du som flyttar in bidrar till det sociala livet i huset genom att minst två timmar i veckan leda och/eller delta i olika gemensamma aktiviteter. En aktivitetsvärd, anställd av Helsingborgshem, finns på plats som inspiratör och ”igång-sättare”.

För att underlätta det sociala livet i huset måste du kunna kommunicera på grundläggande svenska och/eller engelska.
Service och alla konceptinredda rum ingår i hyran.

Bild från pressmeddelanadet om Sällbo, Helsingborgshem satsning på ett trygghetsboende med 70+ och ungdomar.

Byggstart för Hambo!

Hambo, Hammenhög Bogemenskap Kooperativ hyresrättsförening, ordnar presskonferens med anledning att det äntligen är dags för byggstart den 18 februari för den stora ombyggnaden av den f.d. Lantmannaskolan i Hammenhög.

Hambo har stått i startgropen för bygget i drygt ett halvår och äntligen har alla frågetecken med byggare och finansiering löst sig. Byggstarten kommer att genomföras med en liten ceremoni med Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun.

Jeanette säger; ”Vilka goda nyheter, det känns jättebra att välkomna många nya kommuninvånare och med den gemenskap ni bygger in i huset”.

Hambo ska bli ett hus med inbyggd stor gemenskap, 14 mindre lägenheter, 3 gästrum, många gemensamma utrymmen inklusive restaurangkök, stor matsal och med stor öppenhet mot omvärlden.

På plats i huset kommer finnas flera framtida boende, byggfirman Thage och andra som bidragit till att ombyggnaden äntligen kan sättas igång.

Kontaktpersoner för mer information:
Tore Wizelius, ordförande Hambo, 0706 506 983
Lars Sandell, projektledare, 0725 450 450

LKF i Lund ska bygga för coliving

LKF i Lund har startat arbetet med ett nytt coliving-projekt i Brunnshög, Lunds nya stadsdel. Byggstart år 2020-2021 och inflyttningsklart 2022 om allt går enligt planerna. Cirka 70 boende i åldern 20 – 35 år. LKF samarbetar med operatören (förvaltaren) COLIVE

COLIVE är ett koncept som innebär att hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans i de gemensamma delar i boendet. I COLIVE är delningsekonomin i fokus, vilket möjliggör både ett yteffektivt boende, men även en stor social gemenskap för den som hyr bostaden.

– Genom vårt projekt ger vi unga vuxna en möjlighet att vara en del av ett sammanhang, samtidigt som vi skapar ett komplement till andra boendeformer för de som befinner sig i glappet mellan studentliv och att bilda familj, säger Fredrik Millertson i ett pressmeddelande från LKF

– Detta är hållbarhet när den är som bäst – närheten till all service i den nya stadsdelen och med en spårvagnshållplats utanför dörren. Och den sociala hållbarheten som genomsyrar boendet, avslutar Fredrik Millertson.

Visionsbild Brunnshög. Illustration: Benjamin Walfridzon Eriksson

Startargrupper kan få startbidrag från 1 februari 2020 – bilda ekonomisk förening!

Nu är det möjligt för startargrupper att söka bidrag från Boverket.

Regeringen beslutade i november 2019 om stöd till byggemenskaper. (Läs mer på regeringens hemsida)   Stödet gäller från och med den 1 februari och man gör ansökan på Boverkets hemsida. Boverket handlägger ansökningarna och frågor om stödet. 

Boverkets föreskrifter blev klara sista veckan i januari. De handlar om administrativa frågor som t.ex. om hur det stöd man fått ska redovisas. Det ekonomiska bidraget till byggemenskapen får uppgå till max. 400 000 kr per projekt.  Regeringen har avsatt 3 mkr till projektstöd för år 2020.

Ett krav för att kunna söka stödet är att gruppen bildat en ekonomisk förening. Den ska ha minst sex medlemmar som var och en har erlagt en insats på 10 000 kr.

Var uppmärksam på att medlemsbegreppet ofta skiljer sig mellan vanliga föreningar, ideella och ekonomiska, där det normalt är individuellt medlemskap. I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är medlemskapet kopplat till ett hushåll (en bostad).

Det framgår av regeringens förordning, och framförallt av Boverkets ansökningsblankett, att byggemenskapen väljer den upplåtelseform man vill ha. Upplåtelseformen styr till stor del vilken associationsform byggemenskapen får vid projektgenomförande och förvaltning.

Mer information finns på Boverkets hemsida.

Hur bildar man en ekonomisk förening, nödvändig för att söka bidrag?

På Bolagsverkets hemsida finns information om hur man bildar en ekonomisk förening. Man kan läsa om vad en ekonomisk förening är och vad som krävs för att bilda en sådan förening.  https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer.   Där finns också en rubrik ”Registera en förening”. Man länkas då vidare till den här sidan   https://www.verksamt.se/registrera-foretag_info.

(tack till Ylva Sandström och Divercity för informationen. På Divercitys hemsida finns bra information om byggemenskaper)

Bilden är från Hambo i Hammenhög. De finns på Facebook!

Bostadsministern vill ha fler byggemenskaper

I ETC den 23/1 finns en debattartikel om att det måste bli lättare att få till byggemenskaper. Författare är Per Bolund, bostadsminister och Emma Hulth, ordförande i civilutskottet, båda från Miljöpartiet. Läs artikeln ”Gör det enklare att bygga tillsammans” här!

(Förhoppningsvis vill Miljöpartiet också stötta de minst femtio startargrupper som finns runt om i landet och som inte bill vara byggherrar, men samarbeta med ett kunnigt bostadsföretag. Webbredaktören ser fram emot ännu en debattartikel).

Bofællesskabet Saettedammen, Danmarks första. Ekoby, bygg- och bogemenskap som har fungerat sedan 1972. Bygg- och bogemenskaper är långsiktigt hållbara och uthålliga tack vare de boendes stora engagemang före och under bygget liksom efter inflyttningen.

Dansk arkitektur bättre än svensk

En viktig orsak är utvecklingsfonden Realdania och det stöd som fonden ger, skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 13 januari 2020 och beskriver vad Realdania gör och hur fonden kommit till. Fonden stöder inte bara enskilda projekt utan har alltmer börjat arbeta med samhällsproblem. Bland annat har utvecklingen av danska kollektivhus/bofællesskaber för seniorer får stöd genom Realdania. Läs mer på deras hemsida om bogemenskaper för seniorer.

Realdania stöder också ett projekt i Köge Bukt med en byggemenskap i ett flerbostadshus. Här finns en länk till deras skrift ”Byggefællesskaber”

I Bo tillsammans nr 48, 49 och 51 finns också artiklar om Danmark Realdania liksom i

Fotot överst på sidan visar ”Skibet” i Köge, ett av pilotprojekten med kollektivhus för seniorer, som just håller på att byggas. Arkitekt Vandkunsten.

Annika Johansson till minne

Annika Johansson utanför Markuskyrkan. Annika var bland mycket annat ordförande i kyrkorådet i Skarpnäcks församling. Källa Svenska Kyrkan.

Annika har lämnat oss den den 11 november 2019. Hennes betydelse för utvecklingen av kollektivhus i Stockholm kan inte nog understrykas.

Vid ett möte 2002 i Färdknäppen för alla dem som då inte kunde få plats i det kollektivhuset sade Annika – som bl a ansvarig för kollektivhusfrågor inom FB – att bolaget hade en positiv inställning till att bygga fler kollektivhus. De kunde dock inte tillgodose våra önskemål som enskilda individer utan vi måste komma som en grupp.

Samma eftermiddag bildades Boföreningen Framtiden och den har fortsatt att få till flera kollektivhus i Stockholm. Det första hus som därefter byggdes av Familjebostäder var Bogemenskapen Sjöfarten i Hammarby Sjöstad, med inflyttning 2008.

I arbetet med att få fram huset var Annikas medverkan ovärderlig genom hennes kunniga och engagerade förmåga att driva igenom huset i alla komplicerade planerings- och utformningsfaser. Inte minst utmaningen att för första gången pröva upplåtelseformen kooperativ hyresrätt för ett kollektivhus var arbetskrävande. Under arbetet med att lotsa Sjöfarten fram till ett färdigt hus och en fungerande bogemenskap kom vi att uppskatta varandra och ur denna arbetsgemenskap utvecklades en vänskap som vi är djupt tacksamma för.

Tack Annika!

Eva Norrby, boende i Bogemenskapen Sjöfarten, och Ingela Blomberg, ordförande i Boföreningen Framtiden