Dansk arkitektur bättre än svensk

En viktig orsak är utvecklingsfonden Realdania och det stöd som fonden ger, skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 13 januari 2020 och beskriver vad Realdania gör och hur fonden kommit till. Fonden stöder inte bara enskilda projekt utan har alltmer börjat arbeta med samhällsproblem. Bland annat har utvecklingen av danska kollektivhus/bofællesskaber för seniorer får stöd genom Realdania. Läs mer på deras hemsida om bogemenskaper för seniorer.

Realdania stöder också ett projekt i Köge Bukt med en byggemenskap i ett flerbostadshus. Här finns en länk till deras skrift ”Byggefællesskaber”

I Bo tillsammans nr 48, 49 och 51 finns också artiklar om Danmark Realdania liksom i

Fotot överst på sidan visar ”Skibet” i Köge, ett av pilotprojekten med kollektivhus för seniorer, som just håller på att byggas. Arkitekt Vandkunsten.

Annika Johansson till minne

Annika Johansson utanför Markuskyrkan. Annika var bland mycket annat ordförande i kyrkorådet i Skarpnäcks församling. Källa Svenska Kyrkan.

Annika har lämnat oss den den 11 november 2019. Hennes betydelse för utvecklingen av kollektivhus i Stockholm kan inte nog understrykas.

Vid ett möte 2002 i Färdknäppen för alla dem som då inte kunde få plats i det kollektivhuset sade Annika – som bl a ansvarig för kollektivhusfrågor inom FB – att bolaget hade en positiv inställning till att bygga fler kollektivhus. De kunde dock inte tillgodose våra önskemål som enskilda individer utan vi måste komma som en grupp.

Samma eftermiddag bildades Boföreningen Framtiden och den har fortsatt att få till flera kollektivhus i Stockholm. Det första hus som därefter byggdes av Familjebostäder var Bogemenskapen Sjöfarten i Hammarby Sjöstad, med inflyttning 2008.

I arbetet med att få fram huset var Annikas medverkan ovärderlig genom hennes kunniga och engagerade förmåga att driva igenom huset i alla komplicerade planerings- och utformningsfaser. Inte minst utmaningen att för första gången pröva upplåtelseformen kooperativ hyresrätt för ett kollektivhus var arbetskrävande. Under arbetet med att lotsa Sjöfarten fram till ett färdigt hus och en fungerande bogemenskap kom vi att uppskatta varandra och ur denna arbetsgemenskap utvecklades en vänskap som vi är djupt tacksamma för.

Tack Annika!

Eva Norrby, boende i Bogemenskapen Sjöfarten, och Ingela Blomberg, ordförande i Boföreningen Framtiden

Vi lider av kollektiv utmattning!

Så sa en av de nyinflyttade i bygg- och bogemenskapen Gleis 21 i Wien i en ny TV-dokumentär som visades på den österrikiska tv-kanalen Orf nu i december 2019. Gleis 21 är en del av det mest intressanta stadsutbyggnadsprojektet på länge i stadsdelen Favoriten i Wien. Och den kollektiva utmattningen kommer att släppa med tiden, även om planeringsprocessen och inflyttningsskedet blev arbetsamt.

Bygg- och bogemenskapen Gleis 21 i Leben am Helmut-Zilk-Park i Wien. I bottenvåningen finns olika publika lokaler medan de gemensamma utrymmena och en takterrass finns överst i byggnaden.

I den nya stadsdelen Leben am Helmut-Zilk-Park vid Hauptbahnhof/Centralstationen i Wien finns sex-sju byggemenskaper i ett helt nytt stadsbyggnadsgrepp i ett centralt läge i en storstad. Småskaligt med många byggherrar, en blandning av boende, lokal kultur och verksamheter, nya trafiklösningar med färre bilar är några inslag liksom att både boende och verksamheter engageras i området långt innan det är dags för inflyttning. Minst fyra av byggemenskaperna är färdiga, andra byggs just nu.

Robert Temel har skrivit en spännande bok om projektet, ”Ein Stück Stadt bauen” (på tyska) som beskriver både ett ovanligt planeringsarbete och många ovanliga projekt utförligt.

Dokumentären om Gleis 21 går att se via länken till Orf (på tyska).

Det gemensamma köket i takvåningen till bygg- och bogemenskapen ”Grüner Markt” i Sonnwendviertel, en av sju bogemenskaper i stadsdelen.

I nästa nummer av Bo tillsammans, nr 53, kommer ett kort reportage från bygg- och bogemenskaperna i den nya stadsdelen i Wien.

Köpenhamn vill bygga fem bogemenskaper om året

I Stockholm har just första spadtaget tagits för ett nytt kollektivhus. Det första på 11 år när det blir inflyttningsklart 2021. Politikerna i Köpenhamn vill mycket mer. Målet är fem nya bofællesskap/bogemenskaper varje år.
– Bogemenskaper skapar stora värden för de boende, och vi märker av ett ökande intresse att bi i gemenskap, särskilt bland äldre köpenhamnare och från de allmänna bostadsföretagen. Det här engagemanget ska vi självklart ta vara på och därför finns nu en ny vägledning som ska hjälpa intresserade och startargrupper att så enkelt som möjligt hitta vägarna genom plan- och byggprocessen om man vill få till en bogemenskap. Jag är glad över att vi har gjort det mer överskådligt att genomföra bogemenskaper för köpenhamnarna och för de allmänna bostadsföretagen och vi har också angett konkreta mål för hur antalet bogemenskaper ska öka, säger Karina Vestergård Madsen, tf teknik. – och miljöborgarråd i ett pressmeddelande från i somras.

Köpenhamns kommuns handbok för startargrupper och för allmänna bostadsföretag om bofællesskaber/bogemenskaper.

Som hjälp har Köpenhamn tagit fram en handledning för startargrupper och bostadsföretag på 28 sidor ”Almene bofællesskaber i København. Vejledning och retningslinjer.”

Bogemenskaper för seniorer i samarbete allmänna bostadsföretag uppstår oftast genom en grupp äldre, en startargrupp, som vill skapa sitt gemensamma hem och som tar kotakt med ett bostadsföretag. Här kan den nya vägledningen vara användbar. Det säger Karen Henriksen från startargruppen ’Den 3. revle’ i pressmedelandet:

– Kommunens handbok kommer att bli ett bra stöd för grupper, som skapa en boegemenskap tillsammans, eftersom den beskriver de olika stegen i genomförandet. På så sätt kan en startargrupp vara bättre förberedd för en delvis kanska komplicerad plan- och byggprocess och handboken är därför ett steg i rätt riktning. Men vägledningen vänder sig mest till resursstarka grupper, så jag hoppas att staden och politikerna också ska se till att bogemenskaper för seniorer vänder sig till alla. Det är fint att kommunen har lyssnat på oss och nu satsar på tydliga mål för att skapa fler bofællesskaber, säger Karen Henriksen.

Första spadtaget för seniorbofællesskabet 3. Revle på Nørrebro i Köpenhamn togs hösten 2019. Inflyttningen är planerad till 2020.

Byggstart för bogemenskapen Högsbo Boihop

Ett nytt perspektiv från What! Arkitekter. Framtiden Byggutveckling bygger med hjälp av AF-bygg

Nu syns det att det skall bli ett hus. Marken är rensad och sprängningar för grunden är gjord. Drygt 41 hyreskontrakt påskrivna och Familjebostäder i Göteborgs vågar satsa på att bygga en bogemenskap för 40-plussare, istället för traditionella lägenheter. Ett sent beslut har fattats att bygga betongstomme med betongelement i fasaden istället för det trähus som vi hittills varit glada för. Ett nytt bygglov måste sökas och vi hoppas det inte försinkar bygget och inflyttningstiden. Det har varit ett intensivt arbete för den nystartade ekonomiska föreningen under hösten. Information har gått ut till gamla och nyvärvade medlemmar om att kontrakt skall tecknas fastän inflyttning inte är planerad förrän februari 2021. Under tiden är fler välkomna att ställa sig i kö. Nyheter om Boihop Högsbo kommer att finnas på www.boihop.org/hogsbo Nu börjar arbetet med att planera livet i huset tillsammans med nya och gamla medlemmar, bilda arbetsgrupper och lära känna varandra.

Inga Alander

Mer information på Boihops hemsida.

Vännerna bygger tillsammans i Rosendal

Läs om Byggemenskapen Gården i Uppsala i DNs artikel:

Vännerna bygger tillsammans

Möte i byggemenskapen Gården i en lokal i stadsdelen Rosendal i Uppsala.
Stadsdelen Rosendal i Uppsala är just nu en stor byggplats – och samtidigt har många redan flyttat in. Här kommer både bogemenskapen Rudbeckia och byggemenskapen Gården vara färdiga för inflyttning om några år.

Karlskrona seniorhusförening och SKB prisas!

När Boinstitutet delade ut sina priser för 2019 på Nationalmuseum den 14 november fick Karlskrona ett av de tre hederprisen med motiveringen:

Med medlemmarnas önskemål kring boende och livsmiljö som utgångspunkt ökas utbudet av ekonomiskt överkomliga, senioranpassade lägenheter, kompletterade med gemensamhetslokaler. Karlskrona seniorhusförening tilldelas ett hedersomnämnande för ett initiativ som inte bara bygger gemenskap för äldre och är en del av lösningen på Sveriges demografiska utmaningar, utan dessutom frigör bostäder till barnfamiljer.

Fredrik von Platen tar emot hederspriset till Karlskrona Seniorhusförening på Nationalmuseum den 14 november av Li Pamp. Foto Kerstin Kärnekull.

Karlskrona seniorshusförening har stått bakom flera bogemenskaper i Karlskrona och fler kommer det att bli. Läs mer på seniorhus.se!

Vinnare blev SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, föreningen som alltid har bra möteslokaler med kök i sina kvarter. Sedan hundra år! Ett välförtjänt pris till en förebildlig bostadsbyggare och en uppskattad (och prisbelönt) förvaltare. Vi medlemmar är stolta och glada!

Basaren på Kungsholmen, ett nytt och populärtt SKB-projekt, ritat av Wingårdh Arkitekter.

Statligt startbidrag till byggemenskaper!

Regeringen planerar att avsätta tre miljoner kronor till stödet för byggemenskaper under 2020. Stödet kommer att administreras av Boverket och byggemenskaper kommer att kunna söka startbidrag på högst 400 000 kronor. För att få ta del av det måste byggemenskapen vara organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var, och det måste vara klart att kommunen medger att huset får byggas på den tilltänkta tomten.

–  Genom stödet fyller vi två syften. Dels hjälper vi de byggemenskaper som redan är på gång att nå sitt mål att bygga nya hem tillsammans, dels ökar vi kunskapen om byggemenskaper hos samhällsaktörerna, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande från regeringskansliet den 7 november.

Förordningen har publicerats i Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se) – HÄR är länken!