Första spadtaget i Skråningen 2 i Lejre, Sjælland – en bogemenskap genom ombud

Skråningen 2 är ett nytt bofællesskab som nu ska börja byggas i Lejre kommune (strax väster om Roskilde) intill det inflyttade bofællesskabet Lejre 1. Första spadtaget ska tas, men det blir inte någon samling kring detta, förstås.

Skråningen är ett av flera exempel på en bogemenskap enligt ombudsmodellen. Bostadsutvecklaren EcoVillage letar tomter och reder ut förutsättningarna tillsammans med kommunen, ett arkitektkontor osv. Sedan bjuds intresserade in att bli medlemmar i bogemenskapen. Först när det finns tillräckligt många medlemmar startar arbetet på allvar.

EcoVillages grundare försökte själva dra igång en bogemenskap och upptäckte hur besvärligt det kan vara och hur lång tid arbetet tar. Därför har man utvecklat ett arbetssätt som ska göra att de blivande boende får stöd hela vägen fram till ett färdigt projekt. Stödet slutar inte vid inflyttningen, EcoVillage ser också till att det finns en fungerande mathållning (med ekologisk mat och läckra recept) under sex månader efter inflyttningen. Därefter får boendegruppen ta över ansvaret.

Upplåtelseformerna är olika – i några av de cirka åtta projekt EcoVillage har på gång är det ägarlägenheter med en ”grundejerförening”, i andra handlar det om andelsboliger.

Verklighet och idé – Skråningen 1 efter inflyttningen och som projektet presenterades före inflyttningen. Illustration Vandkunsten.

Företaget samarbetar med välkända arkitektkontor som Vandkunsten, som också är arkitekterna bakom Skråningen i Lejre.

Byggemenskap på gång i Nacka

Ombudsmodellen är ett lite annorlunda sätt att få tillstånd byggemenskaper. Professionella bostadsutvecklare skaffar sig markanvisningar och ordnar detaljplaner för att i nästa steg bjuda in intresserade privatpersoner att ingå i en byggemenskap. Så arbetar flera företag i Danmark, Belgien, Frankrike och flera andra länder.

Nu har ombudsmodellen också kommit till Sverige genom EQ Living, som fått sin första markanvisning i Nacka. De kallar arbetssättet ”egenproduktion”. Läs mer i StockholmDirekt och på deras hemsida.

Tidig skiss av den planerade bebyggelsen i Lovisedal. Byggemenskapen bestämmer om det ska bli radhus eller flerbostadshus (i äganderättsform). Bild EQ Living. Även bilden överst kommer från EQ Living.

Två radioinslag om bogemenskaper från Skåne och Hamburg

Radioprogrammet Pyramiden har haft två inslag värda att lyssna på.

Det första ”Ska vi flytta ihop” handlade om bogemenskapen Hambo i Hammenhög och den kooperativa hyresrättsföreningen Baskedal i Simrishamn.

Program nummer två hade rubriken ”Att bli sambo på äldre dagar” och beskriver hur intresset ökar för bogemenskaper för seniorer i Hamburg. Där upplåter staden 20 procent av all tomtmark till bygg- och bogemenskaper och staden har dessutom en särskild avdelning inom stadsbyggnadskontoret som ger råd och stöd till intresserade. En länk till ”Agentur für Baugemenschaften” finns här.

En reserapport till Hamburg från Kollektivhus Nus resa 2012 hittar du här nedanför. Den är fortfarande ganska aktuell!

Bilden ovan är från Baskedal.

Flest bogemenskaper i Växjö!

I Smålandsposten den 17 mars 2020 har Växjö Bogemenskap en debattartikel om hur Domprostmossen skulle kunna utvecklas med en bogemenskap.

Föreningen arbetar tillsammans med HSB för ett annat projekt men säger att det finns plats för fler projekt i Växjö.

Växjö kommun har redan tre bogemenskaper:
Bostadsrättsföreningen Slånbäret från 1988 med 34 lägenheter och ett hus med gemensamma lokaler.
Kollektivet Sämjan, som startade 1976 – läs mer i s en artikel om Sämjan från Fria tidningen.
Bostadsrättsföreningen Botium med 35 friliggande hus och ett gemensamhetshus, kallat Lövsalen inflyttat 2006. Projektet finns beskrivet i Helena Westholms nya skrift ”De byggde gemenskap”.

Redan med tre bogemenskaper är Växjö förmodligen den bogemenskapstätaste kommunen i Sverige med Lund som god två med sina fyra kollektivhus.

Hur kan vi leva tillsammans? Helen & Hard utformar arkitekturbiennalens nordiska paviljong. OBS senarelagd!

«How Will We Live Together?» Så är temat för nästa års arkitekturbiennal i Venedig.

Curator/utställningsansvarig är Hashim Sarkis, rektor för arkitektur och samhällsplanering vid MIT i USA och dessförinnan professor i landskapsarkitektur och urbanism på Harvard. I ett officiellt uttalande om nästa års biennaltema ”Hur vi ska leva tillsammans?” betonar han vikten av att föra samman människor i en tid av ökande sociala och ekonomiska klyftor. Tillsammans blir ett nyckelbegrepp.

– Vi behöver mötas och knyta an till varandra, påpekar Hashim Sarkis och lyfter fram arkitekturens roll som plats- och kulturskapare.

Bostäder och miljöer som bidrar till gemenskap och samverkan kommer att bli ett viktigt tema. Biennalen anses vara världens viktigaste arkitekturutställning. Biennalen skulle ha pågått 23 maj – 29 november 2020., men har blivit senarelagd till 29 augusti pga coronaviruset.

Det norska Nationalmuseet har kurator- och projektledaransvaret för den nordiska paviljongen 2020. Museet kommer att samarbeta med det norska arkitektkontoret Helen & Hard pmed utgångspunkt i biennalens tema «How Will We Live Together?», som handlar om hur arkitektur kan bidra till nya gemenskaper.

Konceptet för utställningen kommer att presenteras senare under 2020.

Helen & Hard och Vindmöllebakken

Helen & Hard startades 1996 i Stavanger av Siv Helen Stangeland og österrikaren Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbetare från tio olika länder och är bland annat känt för sin användning av trä och sina alternativa bostadsprojekt. De har bland annat ritat Norges första moderna kollektivhus i Stavanger, Vindmöllebakken, vars första etapp nu är inflyttad.

Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Totalt blir det 40 lägenheter varav cirka hälften är klara och inflyttade. Foto Pål Christensen.

PÅ den norska arkitektföreningens hemsida finns intervjuer med äldre nyinflyttade i Vindmöllebakken.

Den nordiske paviljongen

Den nordiska paviljongen i Venedig ägs gemensamt av Sverige, Finland och Norge. Huvudansvarig för årets arkitekturbiennal är Nationlmuseum i Oslo i samarbete med ArkDes och Finlands arkitekturmuseum.

Den nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen 2016. Massvis med skriftlig information i en svårtillgänglig konstruktion. Nu renoveras paviljongen inför 2020 av norska Statsbygg.

Två byggrupper har fått startbidrag

Perspektiv av den blivande bebyggelsen i Sege Park (källa Malmö Stad).

– En handfull startargrupper har redan hört av sig till Boverket om det nya startbidraget för byggemenskaper, säger Ulrika Högred, Boverket. Två, som låg i startgroparna, har redan fått positiva beslut.

Arkitektens hemsida berättar Ludvig Haav om Röda Oasen i Malmö som just fått bidrag. Röda Oasen i Malmö är en byggemenskap som vill bygga om ett gammalt sjukhus i etapper för att skapa ett kollektivhus med gemensamma ytor och lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De fick 2016 markanvisning för en byggnad i Sege Park på det tidigare Östra sjukhusets mark. Byggemenskapen har nu sökt och fått beviljat ett stöd på 400 000 kronor:

– Det kommer inte att räcka hela vägen, men vi kommer att få råd och tid att arbeta igenom den tidiga fasen som gör att det blir ett bättre projekt i slutändan, och vi har fortsatt möjlighet att anlita externa arkitekter, säger Ludvig Haav i byggemenskapen Röda Oasen” till tidskriften Arkitekten.

Hur får man bidrag? Information finns på Boverkets hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för fler typer av bostäder.

Stöd till byggemenskaper kan lämnas om en byggemenskap är organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det måste dessutom vara klart att kommunen medger att flerbostadshuset får byggas på den tilltänkta tomten. Byggemenskaper kan söka startbidrag på högst 400 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2020 är 3 miljoner kronor.

Några exempel på nya byggemenskaper är Hogslätts Vänboende och Lagnö Bo.

Lagnö Bo invigdes i augusti 2018. Inne i vinterträdgården, som gränsar till de gemensamma rummen vid entrén, finns en scen.
Hogslätts Vänboende i Gerlesborg invigdes 2018. Foto Per Pixel Petersson.

Boverket har givit ut en skrift om byggemenskapers roll i bostadsförsörjningen. Skriften kan hämtas gratis här.

Kommunalrådet Jeanette inviger HamBos ombyggnadsstart

Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn, klippte bandet när HamBo invigde näst sista etappen i projektet, ombyggnaden. Det var ett stort steg framåt. Föreningen har klarat tre branta uppförsbackar, först köpet har tegelslottet, sedan projekteringen och därefter finansieringen. När själva ombyggnaden äntligen börjar är vi inne på upploppet, som känns som en nerförsbacke mot målet, när vi alla kan flytta in och börja bo i huset.

Kommunalrådet Jeanette Ovesson höll ett fint anförande om hur bra det är med bogemenskaper innan hon klippte det handvirkade bandet. Foto: Britt-Marie Thorberg

Många av föreningens bomedlemmar var med, liksom en hel del vänner, grannar och Hammenhögsbor. Ystad Allehanda var där och skrev ett mycket bra reportage, och lokalradion sände invigningen i direktsändning.

Invigningssnittarna, alla gick åt! Foto: Britt-Marie Thorberg

HamBo bjöd på läckra snittar och alkoholfritt bubbel, eftersom det var mitt på dagen, och stämningen var lika god som tilltugget. Nästa gång blir det inflyttningsfest, framåt årsskiftet, så det är en bit kvar innan vi kan slå oss till ro i vårt gemensamma bo.

Tore Wizelius

Fullsatt boksläpp!

Bokmagasinet i Göteborg var knökfullt vid boksläppet av Helena Westholms nya bok ”De byggde gemenskap. Erfarenheter från tio bygg- och bogemenskaper i Sverige” den 26 februari. 120 personer lyssnade på Helena och de många aktiva som berättade om sina projekt och erfarenheter.

”Slutet gott. allting gott” – så sammanfattade Helena resultatet av de ofta långa processerna där startargrupper med ganska stor möda och många arbetstimmar tillslut lyckats genomföra och flytta in i sina projekt.

Några olika röster om att bygga en gemenskap – från vänster Hans Andreasson, Majbacken i Göteborg, Järda Blix, Botium i Växjö och Kristina Örne, Under samma tak i Göteborg lyssnar på Lena Jarlöv, projektlots för Hogslätts Vänboende i Gerlesborg. Helena Westholm längst till höger.
Helena Westholm berättar om besöken och intervjuerna som ligger till grund för boken inför en fullsatt lokal.

”De byggde gemenskap” är en guldgruva för alla startargrupper med sin utförliga beskrivning av tio projekt och deras processer, glädjeämnen och bekymmer.

Boken är utgiven av CBA; Centrum för Bostadens Arkitektur och Divercity och kan beställas via Svensk Byggtjänst.

Snart dags för inflyttning i Färjestaden

Det första huset på tomten är snart klart för inflyttning. Här finns lägenheter, matsal och kök, tv-rum, bibliotek och gästlägenheter med mera. Foto Pär Eriksson.

Seniorboendet Wasa Seaside i Färjestaden börjar närma sig inflyttning. Här blir det 65 lägenheter på 2- 3 rum och kök. Byggare och byggherre är EA Fastigheter och arkitekt Arkitema. Den kooperativa hyresrätttsföreningen Wasa Seaside blockhyr hela fastigheten. Alla tre huskropparna kommer att vara klara kring årsskiftet 2020-21.

Många års arbete ligger bakom projektet. Allt började 2014 med ett initiativ från Pelle Fredriksson. Den kooperativa hyresrättsföreningen, som Pelle är ordförande i, bildades 2018. Nu är en rad grupper igång med att planera den gemensamma trädgården, inför inflyttningen osv.

I A-huset finns en matsal med plats för 80-personer, kök, bibliotek, TV-rum, bibliotek, gästrum och tvättstuga. För en tvåa ligger insatsen på 250 000 – 300 000 kr och hyran beräknas till ca 7 000 – 7 500 kr. Många av de som ska flytta in kommer från Öland, men 30 % kommer från övriga landet som Stockholm, Växjö med flera platser.

Utsikten över Kalmarsund från tredje våningen i A-huset. Markarbetet inlett för hus nummer två.

Här måste man umgås! Om Sällbo

SällBo var tidigare ett äldreboende på Fredriksdal i Helsingborg. Nu är det en bogemenskap för unga och gamla med gott om gemensamma lokaler. Alla som flyttar in har åtagit sig att umgås minst två timmar varje vecka.

SVT Nyheter/Helsingborg har gjort två reportage – ett om” Manfred, 71 och Hassan, 19 som ska fixa ett körkort tillsammans” och ett om hur äldre och yngre umgås minst två timmar i SällBo, ”Här tvingas äldre och yngre att umgås”

I Aftonbladet finns också ett reportage om Sällbo, på temat Lokala hjältar.

Läs mer på Helsingborgshems hemsida om projektet. Så här beskrivs idén:

Bo mindre, dela mer!
På SällBo finns verkligen möjligheter för en rik och social fritid. 

Du som flyttar in bidrar till det sociala livet i huset genom att minst två timmar i veckan leda och/eller delta i olika gemensamma aktiviteter. En aktivitetsvärd, anställd av Helsingborgshem, finns på plats som inspiratör och ”igång-sättare”.

För att underlätta det sociala livet i huset måste du kunna kommunicera på grundläggande svenska och/eller engelska.
Service och alla konceptinredda rum ingår i hyran.

Bild från pressmeddelanadet om Sällbo, Helsingborgshem satsning på ett trygghetsboende med 70+ och ungdomar.