Fem byggemenskaper har fått startbidrag från Boverket

Från första februari har byggemenskaper kunnat söka startbidrag från Boverket på högst 400 000 kronor (se Bo tillsammans nr 53). Intresset har visat sig vara lagom stort. Fem grupper har redan fått stöd och fler ansökningar håller på att beredas. Det innebär att de anslagna medlen på 3 miljoner för 2020 kommer att räcka precis.
Följande startargrupper har hittills fått stöd:
BRF Lyckan i Göteborg
Röda Oasen i Sege Park, Malmö
Byggemenskap Gården i Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening i Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening i Vingåker
Röda Oasen och Gården har kommit längst i sitt arbete och båda räknar med att kunna söka bygglov nu i höst.

SVT gjorde ett reportage i augusti om Lindberga by i Österåker, Vingåker. ,

Illustrationen visar Sege Park i Malmö, där Röda Oasen ska flytta in i en befintlig byggnad (tvåvåningshuset på bilden). Illustration Malmö Stad.

Bra i bogemenskap under Corona

En stor majoritet i danska bogemenskaper för seniorer har upplevt att det är positivt att bo nära andra under coronakrisen och trots alla restriktioner har många inte känt sig isolerade, eftersom de har levt i en bogemenskap. Det visar en undersökning om livet i en bogemenskap under pandemin, som methods.dk har genomfört för Realdania.

Att bo i en seniorbogemenskap är en efterfrågad boendeform i Danmark, och de som bor så upplever mer gemenskap och mindre ensamhet. Men hur är det att bo tillsammans med gemensam matlagning, hobbyrum och växthus när coronapandemin stängde ner Danmark och krävde att alla ska hålla avstånd till varandra?

Enligt enkäten svarar 85% att bogemenskapen har betytt att de inte känner sig isolerade från andra trots alla restriktioner och 89% anser att de har hittat sätt att umgås i bogemenskapen samtidigt som man tar nödvänding hänsyn. Däremot tycker 71% att fördelarna med att bo i gemenskap har minskat av COVID-19.

Realdanias pressmeddelande finns här och en sammanställning av undersökningen med fler resultat kan hämtas här.

Bilden överst visar växthuset i det nybyggda Kamelia Hus vid Gröntorvet i Valby, ett av 11 pilotprojekt med stöd av Realdania.

Byggemenskapen Gården söker finansiärer!

Tycker du att det ska byggas fler bostäder som är socialt och miljömässigt hållbara? Och vill investera pengar i ett bra fastighetsprojekt?
Då kan du vara med och finansiera ett projekt som är bra för individ och samhälle och samtidigt få en ränta som är mycket bättre än bankernas!
Byggemenskap Gården är ett innovativt och stabilt byggprojekt som planerar att bygga ett flerfamiljshus i trä. Huset byggs som en byggemenskap, dvs att de som ska bo i huset och planerar huset även är byggherre. Detta sätt att bygga på är vanligt och etablerat i Tyskland men nytt för Sverige. Eftersom det här är ett pilotprojekt är det svårt att få de traditionella bankerna att ge lån till projektet. Därför har alla som ska bo i huset gått in med egna medel.Vi söker nu ytterligare medfinansierer som kan tänka sig att låna ut pengar under 2-3 år till en ränta på minst 3 procent. Huset är fulltecknat.
Dela gärna detta inlägg eller tipsa personer som du tror kan vara intresserade!

Mer information hittar du på vår hemsida!

Kontakta oss per mail: byggemenskapgarden@gmail.com

Perspektiv över huset och trädgården från föreningens hemsida

Under samma tak i Högsbo – reportage i DN

Dagens Nyheter hade en lång artikel om den nya bogemenskapen Under samma tak i Högsbo, Göteborg, den 14 juli. Artikeln finns att hämta här:

Under 2020 har flera kollektivhus och bogemenskaper blivit färdiga för inflyttning:

Ekobyn Baskedal i Baskemölla med Baskedal kooperativa hyresrättsförening som bygger 16 hyreslägenheter samt villatomter med mera.

Bogemenskapen BoSams i Borgholm. 11 lgh 2 – 3 r o k och gemensamma lokaler.

Kollektivhuset Under samma tak i Högsbo, Göteborg. 59 lgh 1 – 5 r o k och gemensamma lokaler.

Trygghetsboendet Wasa Seaside i Färjestaden med 65 lägenheter på 2 och 3 rum och kök i kooperativ hyresrätt.

En extra komplikation för alla har varit den pågående coronapandemin. Det har inte gått att dra igång allt det man planerat att göra gemensamt.

Inflyttning i Baskedal

Nu har de två första hushållen flyttat in i ekobyn Baskedal. Totalt blir det 16 lägenheter i fyra byggnader. Upplåtelseform kooperativ hyresrätt. Mer att läsa finns på Facebook och på Instagram.

Gratulationer till alla i Baskedals kooperativa hyresrättsförening!

Fotot överst visar det pågående bygget i mars. Nu börjar inflyttningen och ska pågå fram till

Stolplyckan har stoppat sina måltider

SVT har haft ett inslag om inställda gemensamma måltider i Stolplyckan.

Många kollektivhus har gjort detsamma, men inte alla. Dit hör bland annat Fullersta Backe i Huddinge, I dessa fall tillämpar de boende förstås Folkhälsomyndighetens regler.

Längtan efter att äta tillsammans är stor, och sommaren gör det också möjligt att hitta utomhuslösningar, som att grilla i trädgården, ordna elva- eller trekaffe utomhus och liknande,

Bilden ovan visar kollektivhuset Stolplyckan en tidig vårdag.

Arkitekturbiennalen i Venedig flyttad till 2021

Temat för 2021 års arkitekturbiennal är ”Hur kan vi leva tillsammans?” och en presentation finns på biennalens hemsida. Så här beskriver Hashim Sarkis, kurator för utställningen, inriktningen:

“We need a new spatial contract. In the context of widening political divides and growing economic inequalities, we call on architects to imagine spaces in which we can generously live together: together as human beings who, despite our increasing individuality, yearn to connect with one another and with other species across digital and real space; together as new households looking for more diverse and dignified spaces for inhabitation; together as emerging communities that demand equity, inclusion and spatial identity; together across political borders to imagine new geographies of association; and together as a planet facing crises that require global action for us to continue living at all.”

Det är Norge genom Nasjonalmuseet i Oslo som är kurator och projektledare för den nordiska paviljongen i samarbete med det norska arkitektkontoret Helen & Hard. De har bland annat ritat Norge nya kollektivhusprojekt, Vindmöllebakken i Stavanger som blev inflyttningsklart 2019.

Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Foto Pål Christensen.

Många lyssnade på webbinarium med Helena Westholm

Den 13 maj genomförde Coompanion och Divercity ett välbesökt webinarium kring Helena Westholms bok ”De byggde gemenskap”. 47 personer lyssnade som mest medan Helena berättade om sin bok.

John Fletcher från Tersen i Falun, Pontus Åquist från Urbana villor och Kajsa Börjesson från Sofielund, båda i Malmö samt Tin Carleson från Lagnö Bo utanför Trosa deltog med sina erfarenheter.

Vilken kompetens behöver man i gruppen var en av frågorna som diskuterades. Att ha jurister, ekonomer och byggkunniga i närheten kan vara bra – men skyddar inte mot bankkriser och annat som en startargrupp kan råka ut för. Ett annat bekymmer är långa processer, alla klarar inte av att vänta eller binda upp sig långt i förväg.

Kajsa Börjesson framhöll vikten av att ha värdegrund och program klara tidigt i processen. ”Startsträckan före inflyttningen är viktig och kulturen sätter sig snabbt efter inflyttningen” sade John Fletcher som tog en liknande tanke – ”Och det är svårt att starta om”. Tersen råkade ut för många avhopp i sista stund när kontrakten skulle skrivas. Då blev studenter från högskolan en möjlighet att snabbt få lägenheter uthyrda.

Nils Söderlund ledde webbinariet, lockade fram framgångsfaktorer och .en och annan dikeskörning och slutade med att visa var den inspirerande boken kunde köpas (via www.svenskbyggtjanst.se)

Överst skärmdump från webbinariet när Helena Westholm berättar om arbetet med ”De byggde gemenskap” .