Startargrupper


Utseende

Från och med 2019 får startargrupper, som är medlemmar i Kollektivhus NU eller Föreningen för Byggemenskaper medlemskap i båda organisationerna (om de önskar) för en medlemsavgift på 200 kr. Det ger ökad möjlighet till information och inspiration för alla som arbetar för kollektivhus och byggemenskaper.

Förteckningen här är inte komplett – det kommer också till nya grupper . 

Göteborg

Föreningen Boihop Göteborg. 
Paraplyorganisationen Boihop Göteborg är en intresseförening som bildades 2001. Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar och för senare halvan av livet, både i nybyggnation och genom ombyggnader.
Du hittar oss på vår hemsida och på Facebook, Föreningen Boihop Göteborg.
Boihop, c/o Alander, Jättegrytsgatan 14, 412 68 Göteborg.
Kontaktperson: Inga Alander, ordförande, boihop@gmail.com

Boihop Östra Kålltorp har bytt namn till Tallhöjdens bogemenskap.
Kontaktperson: Agneta Johansson, ordförande, agnetajoh47@gmail.com

Älvarum, Göteborg
Älvarum Byggemenskap skriver på sin hemsida: För att underlätta vårt sökande har vi gjort avkall på önskemålet att bo vid älven ­- och även att bygga ett hus i egen regi. Trots det tror vi verkligen på idén med att bo i en gemenskap med likasinnade och med goda möjligheter till både umgänge och olika aktiviteter i huset. Därför för vi i dag diskussioner med en arkitekt och byggherre som fått en markanvisning för ett byggemenskapsprojekt i stadsdelen Östra Kålltorp.
Följ projektet via hemsidan alvarum.nu.

Malmö

Kollektivhus i Malmö
Föreningen Kollektivhus i Malmö är just nu vilande.

Stockholm

Boföreningen Framtiden
Boföreningen Framtiden verkar för att det ska bli fler kollektivhus och bogemenskaper i Stockholmsområdet. Föreningen har funnits sedan år 2000, och har bistått Familjebostäder vid planering och genomförande av bl. a. kollektivhusen Sjöfarten i Hammarby Sjöstad, Dunderbacken i Axelsberg och Kombo på Hägerstensåsen.

Hemsida www.boframtiden.nu. Kontaktadress Mette Kjörstad, ordf info@boframtiden.nu

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing
Kontaktpersoner:
Alejandra Silvaparra, ordf. silvaparra.alejandra@gmail.com
Margareta Jaric, v.kassör, mjaric@datamedia4f.se,  076-3759459
Lillemor Embrey suppleant, embrey@telia.com

Umeå

Kollektivhus Umeå
Är du intresserad kan du ansöka om att bli medlem via kollektivhusumea@gmail.com.   Det finns också information på Facebook via sidan och gruppen: ”Kollektivhus Umeå”.

Övriga startargrupper och medlemsföreningar

Bo i Gemenskap

Ecovillage, Svandammen