Startargrupper

Från och med 2019 får startargrupper, som är medlemmar i Kollektivhus NU eller Föreningen för Byggemenskaper medlemsskap i båda organisationerna (om de önskar) för en medlemsavgift. Det ger ökad möjlighet till information och inspiration för alla som arbetar för kollektivhus och byggemenskaper.

Förteckningen här är inte komplett – det kommer också till nya grupper hela tiden.

Göteborg

Föreningen Boihop Göteborg. 
Paraplyorganisationen Boihop Göteborg är en intresseförening som bildades 2001. Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar och för senare halvan av livet, både i nybyggnation och genom ombyggnader.
Du hittar oss på vår hemsida och på Facebook, Föreningen Boihop Göteborg.
Boihop, c/o Alander, Jättegrytsgatan 14, 412 68 Göteborg.
Kontaktperson: Inga Alander, ordförande, boihop@gmail.com

Två projekt är på gång: 

Boihop Högsbo. Kontaktperson: Barbro Fischer, ordförande, barbro_fischer@hotmail.com

Boihop Östra Kålltorp. Boihop Östra Kålltorp, c/o Johansson, Hästhovsgatan 19, 416 54 Göteborg
Kontaktperson: Agneta Johansson, ordförande, agnetajoh@telia.com

Byggemenskap Högsbo 
Sedan 2013 har föreningen Byggemenskap Högsbo arbetat för att förverkliga drömmen om ett kollektivhus med hög kvalitet och höga sociala värden både för de boende i huset, men även med utåtriktad gemenskap för stadsdelen. Vi har nu markanvisning på en tomt vid Axel Dahlströms torg och ett samarbete med Familjebostäder. När huset står klart i början av 2021 kommer föreningen att blockhyra alla lägenheter. Det innebär att lägenheterna inte kommer att läggas upp på Boplats, utan att föreningen själv ansvarar för att hitta hyresgäster.
Följ arbetet via Facebookgruppen ”Byggemenskap Högsbo” eller skicka ett mejl till byggemenskaphogsbo@gmail.com

Undersammatak.
Kontaktpersoner: Agneta Starfelt, 070-6570436, agnetastarfelt@yahoo.se och Erna Lagerfors, erna@goteborg.seths.se. På föreningens hemsida finns information om projektet i Högsbo och hur du kan bli medlem. Huset byggs med beräknad inflyttning första kvartalet 2020.

Malmö

Kollektivhus i Malmö
Föreningen Kollektivhus i Malmö bildades under 2009 för att samla människor som är intresserade av att leva kollektivt i stan och som vill vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus.
Du kan kontakta oss genom att mejla till:
kollektivhusmalmo@gmail.com eller direkt till
Ellie Cijvat, styrelsemedlem och talesperson:
ellie.cijvat@gmail.com – 0737782242.

Kollektivhuset Röda oasen
Röda Oasen är en kollektivhusförening och drivs av en grupp som just nu består av sex personer. 2016 blev Röda Oasen utvalda av Malmö stad som en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader i Sege Park.

Stockholm

Föreningen Framtiden
Framtiden (Föreningen), c/o Blomberg, Bastugatan 40, 11825 Stockholm
Kontaktperson: Ingela Blomberg, ordf, tel 08-847741, 0707341426, ingela.blomberg@boomgruppen.se

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing
Kontaktpersoner:
Alejandra Silvaparra, ordf. silvaparra.alejandra@gmail.com
Margareta Jaric, v.kassör, mjaric@datamedia4f.se,  076-3759459
Lillemor Embrey suppleant, embrey@telia.com

Föreningen Kombo
Kombo har sedan 2008 arbetat för ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Vårt mål är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi som är engagerade i Kombo deltar i formandet av huset. Vi samarbetar med Familjebostäder om att bygga ett kollektivhus i Hägerstensåsen med byggstart i början av 2019 och inflyttning i slutet av 2020..
Hur du kan bli medlem och anmäla dig till en av Kombos arbetsgrupper framgår av hemsidan. Kontaktadresss kollektiv.kombo@gmail.com

Simrishamn

Hambo i Hammenhög
Föreningen HamBo äger ett stort hus, som ska byggas om till 14 lägenheter. De ska vara kooperativa hyresrätter, och föreningen vänder sig till personer över 40 år utan hemmavarande barn. Beräknad inflyttning juni 2020.

Uppsala

Rudbeckia.
Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa
kollektivhus i Uppsala. I dagsläget har vi ett stort projekt på gång – ett kollektivhus för alla åldrar som ska byggas åt oss i Rosendal, Uppsala, av Sveafastigheter bostad, som bygger hyresrätter.
Förutom samarbete kring utformningen av Rosendalshuset ägnar vi oss åt att lära oss mer om och diskutera olika aspekter på kollektivboende och åt att sprida intresse för denna boendeform bland Uppsalas invånare och beslutsfattare.
Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset ”Färdknäppen” i Stockholm.
kollektivhus.uppsala@gmail.com

Umeå

Kollektivhus Umeå
Just nu pågår samtal med det kommunala bostadsföretaget Bostaden om att bygga ett kollektivhus på Tomtebo gård. Vi ska också starta en ny omgång studiecirklar under 2020. Är du intresserad kan du ansöka om att gå med i Facebookgruppen ”Kollektivhus Umeå”.
Kontaktperson Jamilla Strögren. Mail: jamilla.stromgren@gmail.com

Växjö

Växjö Bogemenskap 
Diskussioner pågår med HSB Sydost. Mer info på hemsidan.

Övriga startargrupper och medlemsföreningar

Bo i Gemenskap

Ecovillage, Svandammen

Närboföreningen i Skåne