Startargrupper

Göteborg

Föreningen Boihop Göteborg

Paraplyorganisationen Boihop Göteborg är en intresseförening som bildades 2001. 
Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar och för senare halvan 
av livet, både i nybyggnation och i ombyggnader. Vår hemsida är https://boihop.org 
Du hittar oss också på Facebook, Föreningen Boihop Göteborg
Boihop, c/o Alander, Jättegrytsgatan 14, 412 68 Göteborg 
Kontaktperson: Inga Alander, ordförande, boihop@gmail.com 

Boihop Högsbo

Kontaktperson: Barbro Fischer, ordförande, barbro_fischer@hotmail.com

Boihop Östra Kålltorp

Boihop Östra Kålltorp, c/o Johansson, Hästhovsgatan 19, 416 54 Göteborg 
Kontaktperson: Agneta Johansson, ordförande, agnetajoh@telia.com

Undersammatak

Kontaktpersoner: Agneta Starfelt, 070-6570436, agnetastarfelt@yahoo.se och Erna Lagerfors, erna@goteborg.seths.se. På föreningens hemsida finns information om projektet i Högsbo.

Malmö

Kollektivhus i Malmö
Föreningen Kollektivhus i Malmö bildades under 2009 för att samla människor som är intresserade av att leva kollektivt i stan och som vill vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus.
Du kan kontakta oss genom att mejla till:
kollektivhusmalmo@gmail.com eller direkt till
Ellie Cijvat, styrelsemedlem och talesperson:
ellie.cijvat@gmail.com – 0737782242.

Stockholm

Föreningen Framtiden
Framtiden (Föreningen), c/o Blomberg, Bastugatan 40, 11825 Stockholm
Kontaktperson: Ingela Blomberg, ordf, tel 08-847741, 0707341426, ingela.blomberg@boomgruppen.se

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing
Kontaktpersoner:
Alejandra Silvaparra, ordf. silvaparra.alejandra@gmail.com
Margareta Jaric, v.kassör, mjaric@datamedia4f.se,  076-3759459
Lillemor Embrey suppleant, embrey@telia.com

Föreningen Kombo
Kombo har sedan 2008 arbetat för ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Vårt mål är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi som är engagerade i Kombo deltar i formandet av huset. Vi samarbetar med Familjebostäder om att bygga ett kollektivhus i Hägerstensåsen med byggstart i början av 2018 och inflytt i slutet av 2019.
Hur du kan bli medlem och anmäla dig till en av Kombos arbetsgrupper framgår av hemsidan. Kontaktadresss kollektiv.kombo@gmail.com

Uppsala

Rudbeckia
Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.
Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset ”Färdknäppen” i Stockholm.
kollektivhus.uppsala@gmail.com

Växjö

Växjö Bogemenskap

Övriga startargrupper och medlemsföreningar

Bo i Gemenskap

Ecovillage, Svandammen

Närboföreningen i Skåne