Göteborg

Föreningen Boihop Göteborg

Paraplyorganisationen Boihop Göteborg är en intresseförening som bildades 2001. 
Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar och för senare halvan 
av livet, både i nybyggnation och i ombyggnader. Vår hemsida är https://boihop.org 
Du hittar oss också på Facebook, Föreningen Boihop Göteborg
 
Boihop, c/o Alander, Jättegrytsgatan 14, 412 68 Göteborg 
Kontaktperson: Inga Alander, ordförande, boihop@gmail.com 

Boihop Högsbo

Kontaktperson: Barbro Fischer, ordförande, barbro_fischer@hotmail.com

Boihop Östra Kålltorp

Boihop Östra Kålltorp, c/o Johansson, Hästhovsgatan 19, 416 54 Göteborg 
Kontaktperson: Agneta Johansson, ordförande, agnetajoh@telia.com

Undersammatak

Kontaktpersoner: Agneta Starfelt, 070-6570436, agnetastarfelt@yahoo.se och Erna Lagerfors, erna@goteborg.seths.se

Malmö

Kollektivhus i Malmö
Föreningen Kollektivhus i Malmö bildades under 2009 för att samla människor som är intresserade av att leva kollektivt i stan och som vill vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus.

Du kan kontakta oss genom att mejla till:

kollektivhusmalmo@gmail.com eller direkt till
Ellie Cijvat, styrelsemedlem och talesperson:
ellie.cijvat@gmail.com – 0737782242.

Stockholm

Föreningen Framtiden

Framtiden (Föreningen), c/o Blomberg, Bastugatan 40, 11825 Stockholm

Kontaktperson: Ingela Blomberg, ordf, tel 08-847741, 0707341426, ingela.blomberg@boomgruppen.se

 

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing

Kontaktpersoner: Maggie Wellton, Mimmi Zotterman, sekr. 08-261650, mimmi@zeta.telenordia.se och Margareta Jaric, kassör 076-3759459, mjaric@datamedia4f.se</>

Kombo

kollektiv.kombo@gmail.com

Kontaktpersoner: Sven Larsson, 08–508 54701, s.o.s.oasen@bredband.net och Marja Joss, 070 2372987, marja.joss@hotmail.com

Uppsala

Rudbeckia

Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.
Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset ”Färdknäppen” i Stockholm.
kollektivhus.uppsala@gmail.com

Övriga startargrupper och medlemsföreningar

Bo i Gemenskap

Ecovillage, Svandammen

Närboföreningen i Skåne