Länkar

Organisationer med mera i Sverige

Divercity – byggemenskaper för mångfald
I Vinnovaprojektet DIVERCITY har 20 organisationer samverkat för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet har varit att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.
Etapp 2 är avslutad i februari 2021. På hemsidan finns mycket att läsa och lära av för startar- och byggrupper, kommunen, konsulter och allmänt intresserade.
Föreningen för Byggemenskaper
Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen ger även råd till bildandet av byggemenskaper och genomförandet av konkreta byggnadsprojekt.
Kollektivhus och ekobyar i Sverige
Sammanställning av Daniel Ruhe
Kollektivkontakten
Forum där det finns möjlighet att söka eller erbjuda kollektivboende.
Socialt byggande och modernt självbyggeri
Mötesplatsen för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. På hemsidan finns e

Cohousing i andra länder

Australia


Cohousing Australia
website: www.cohousing.org.au

Belgium


Samenhuizen
Vooruitgangstraat 323 bus 11
1030  Schaarbeek
email: info@samenhuizen.be
website: www.samenhuizen.be

Cohousing Platform
email: info@cohousingplatform.be
website: www.cohousingplatform.be

Canada


Canadian Cohousing Network
#24 – 20543 96th Avenue
BC V1M 3W3  Langley
email: info@cohousing.ca
website: www.cohousing.ca

Cohabitat Quebec
870, avenue de Salaberry, bureau 310
G1R 2T9  Quebec
email: info@cohabitat.ca
website: www.cohabitat.ca

Canadian Senior Cohousing
email: seniorcohousing@gmail.com
website: canadianseniorcohousing.com

Czech Republic


Cohousing CZ
Nad Krocínkou 427/10
9  Praha
email: info@cohousing.cz
website: www.cohousing.cz

Danmark


Bofællesskab
Sædekildegårdvej 1
5250  Odense
email: info@bofællesskab.dk
website: www.bofællesskab.dk

France


l’Habitat Groupé
website: www.habitatgroupe.org

Éco Habitat Groupé
email: secretariat@ecohabitatgroupe.fr
website: www.ecohabitatgroupe.fr

Hungary


Közösségben Élni
email: kozossegben.elni@gmail.com
website: www.kozossegbenelni.blogspot.nl

Italy


Cohousing Italy
email: info@cohousing.it
website: www.cohousing.it

Co housing Lab
via Scarsellini 17
20161  Milano
email: Info@housinglab.it
website: www..housinglab.it

CoAbitare
Via Biella 41
Turijn
email: info@coabitare.org
website: www.coabitare.org

Japan


Cohousing Japan
email: info@chc.or.jp
website: www.chc.or.jp

Nederland


VGW (Vereniging Gemeenschappelijk Wonen)
Postbus 19163
3501 DD  Utrecht
email: info@gemeenschappelijkwonen.nl
website: www.gemeenschappelijkwonen.nl

LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen)
Postbus 59769
1040 LG  Amsterdam
email: info@lvgo.nl
website: www.lvgo.nl

New Zealand


Eco-Village, and Cohousing Assoc of New Zealand
website: cohousing.org.nz

Portugal


Hacora Portugal
Rua das Pedras 307
4405-685  Gulpilhares
email: welcome@hacora.org
website: www.hacora.org

Spain


Asociación Jubilares
c/ Zurbano 58 1ºC
28010  Madrid
email: info@jubilares.es
website: www.jubilares.es

United Kingdom


The UK Cohousing Network
website: www.cohousing.org.uk

USA


The Cohousing Association
22833 Bothell-Everett Highway 110
WA 98021  Bothell
website: www.cohousing.org