Många vill bo kollektivt

Av de som är registrerade hos Bostadsförmedlingen i Stockholm kan var femte person tänka sig att bo i kollektiv eller i andra typer av delade bostäder enligt en undersökning blandn de köande. Yngre är mer positiva än äldre och kvinnor är något mer positiva än män. 

Det man kan tänka sig att dela med andra är framförallt sådant som man kanske inte skulle ha tillgång till i ett singelhushåll. Det kan till exempel röra sig om balkong, terrass, uteplats, innergård, trädgård och odlingslådor samt hobby- och träningsrum. 

Yngre ocxh äldre är mer intresserade än andra.

Mer att läsa finns i Stockholms bostadsförmedlings pressmeddelande:

Bilden kommer från Bostadsförmedlingens hemsida.