ETC Bygg får markreservation i Malmö

Den 23 januari 2018 beslöt tekniska nämnden att ge 16 olika byggherrar möjlighet att bygga i Hyllieområdet. ETC Bygg har fått en markanvisning för sina höga punkthus  i trä i området Söder om Badhuset. Här har kommunen betonat att porojekten ska vara inriktade på social hållbarhet både i byggskedet och efter inflyttning. Ett markanvisningavtal kan bli klart under året enligt kommunen.

Södra Hyllie med de kommande bostadsområdena. Foto Perry Nordeng/källa Malmö

Förening för bofællesskap i Danmark

Till skillnad från Sverige finns det inte någon förening för de cirka 500 danska bofaellesskapen (25o för alla åldrar och minst lika många för seniorer). Förrän nu, om allt blir som Rudy Madsen, ansvarig för hemsidan bofællesskap.dk, vill. Han har kallat till ett konstituerande möte den 28 januari i bofællesskabet Bondebjerget i Odens. Mer att läsa finns på bofællesskab.dk.

Rudy Madsen, webbredaktör och initiativtagare till startmötet för den danska föreningen bofælleskap.dk

Rudbeckia i Uppsala får markanvisning

Precis före jul blev det klart med ett markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och kollektivhusföreningen Rudbeckia i samarbete med Sveafastigheter Bostad AB. Mer att läsa i kommunens pressmeddelande!

Markanvisningsavtalet innebär att Rudbeckia och byggföretaget, från och med 12 december och i två år framåt, har option att ensam förhandla med kommunen om att få köpa marken. Försäljningen kommer att ske när kommunen har godkänt bygglovet. Byggstart är planerad till 2019.

Många års arbete i föreningen har gett resultat. Allt började med ett besök i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Föreningen Rudbeckia bildades 2011 och har nu chansen att uppnå sitt mål, ett nytt kollektivhus i Uppsala.

Fasad av Rudbeckia mot gården. Källa Belatchew Arkitekter.

I samma område, Rosendal, har byggemenskapen Gården också fått en markanvisning.

Sockenstugan hjälper afganska ungdomar – hjälp ännu fler!

Ensamkommande, teckning av Katarina Liliequist

Här kommer hälsningar från Sockenstugan (40+), söder om söder i Stockholm.
Igår hade vi vår första pub. Inbjudna underhållare var ”våra” killar Jalal Mehrabi, harmonium och sång, och Ruholla Ghaznavi, dhol (trumma). Dessutom fick vi hit Hassibullah Faizi, ruhab, från Linköping. De tog med sig en 10-12 kompisar, okända för huset, och jag hade med mig 4-5 av mina afghanska vänner.
Vilken kväll det blev! Efter lite konsertlåtar blev det danslåtar. Vi gamlingar kom upp först, så fick vi dra upp killarna – och till sist var nästan alla på dansgolvet. Vilken glädje som sprider sig med musik och dans! Jag som vet hur killarna mår njöt av att se dem släppa ner axlarna och dra upp mungiporna.
De pengar vi fick in går till föreningen Stöttepelaren (se nedan).

SÅ HÄR HAR VI GJORT I SOCKENSTUGAN
Två killar sover i ett av våra minimala gästrum. Vardagsrum, kök och WiFi är i min lilla lägenhet. När någon i huset behöver gästrummet bär de över packningen till min lilla hall och sover på golvet. En tredje kille bor hos en granne som har ett rum över. När hon behöver det får han sova i det andra gästrummet eller på någons soffa eller golv. De deltar i städning, trädgårdsarbete och vid behov i köket.
Detta handlar om killar från Afghanistan som kom som barn 2015, bott i familjer eller hvb-hem, gått i skolan, fått ”svensk” uppfostran, lärt sig svenska (olika bra), är ambitiösa. När de fyller 18 blir de av med god man, socialsekreterare, bostad. De hänvisas till Migrationsverkets boenden, ofta gamla tbc-sjukhus i skogen i Norrland, där äldre män bor och droger är vanligt. Men de håller sig kvar där de har skolan, kompisar, känner sig hemma. De flyttar runt mellan kompisar och/eller bor på gatan.

SÅ HÄR KAN NI STÖDJA KILLARNA:
– Låt en eller flera killar bo i ert hus! De är en tillgång, inte en börda. De älskar barn – i över två år har de saknat sina småsyskon. De är allmänt hjälpsamma och positiva, måna om att inte vara till besvär. De är vana att sköta sig själva. Så länge de är kvar i asylprocessen får de 61-75 kr per dag i matpengar.
– ”Adoptera” några killar som ni hjälper med juridiken – kontakt med advokaten, skriva verkställighetshinder, förklara papper mm.
– Samla in pengar till Stöttepelaren! Ställ en bössa i huset, ordna aktiviteter till förmån för Stöttepelaren. Bli månadsgivare! Stöttepelaren är en förening med styrelse, kassör, revisorer och bankkonto. Den delar ut bidrag till lokalgrupper ute i landet som i sin tur ger ekonomiskt stöd till ensamkommande ungdomar som faller utanför systemet.
http://stottepelaren.se/
– Delta i kampen! Lokala grupper finns på många platser i vårt land. Asylgrupper, Vi står inte ut, Ung i Sverige. Gå med i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 20 000 medlemmar varav knappt hälften afghaner, prata med killarna som mår dåligt. Lär mer genom att läsa på hemsidan. Skriv under uppropet.
https://www.facebook.com/groups/808057209336108/
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/
https://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar

Har ni funderingar så kontakta mig Ingrid Eckerman ingrid@eckerman.nu 070 55 73 193.

Nytt förslag – startbidrag till byggemenskaper

I det nya betänkandet  ”Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108” föreslås stöd till byggemenskaper för initiala projektkostnader fram till att byggkredit lämnas. Stödet får uppgå till högst 300 000 kr per stödmottagare.

För att kunna få stödet ska byggemenskapen ha bildat en ekonomisk förening med en medlemsinsats på minst 10 000 kr och ha fått en markanvisning eller motsvarande avtal med fastighetsägare. Det ska också finnas en redogörelse för projektet och en budget för initiala projektkostnader. Antalet medlemmar i föreningen ska vara motsvara antalet lägenheter i det planerade projektet.

Förslaget är att stödet ska kunna sökas från och med år 2019 och till och med 1 november 2022. Boverket ska svara för hanteringen och också föra ett register över vilka projekt som fått bidrag. Boverket ska följa upp och utvärdera stödet och senast 2024 redovisa detta i en rapport till regeringen.

Ulrika Hägred, huvudsekreterare för utredningen om förbättrad bostadsfinansiering. Foto: Franz Feldmanis/Boverket

Ett startbidrag för byggemenskaper föreslogs redan 2015 av den statliga utredningen om bostäder för äldre i betänkandet ”Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85”.

Kollektivhus Nu kommer att svara på den kommande remissen.

Kommunalrådet vill ha fler bygg- och bogemenskaper

I dagens Uppsala Nya intervjuas kommunalrådet Erik Pelling om kommunens stöd till nya bygg och bogemenskaper. Två har fått markreservation i Rosendal, Gården och Rudbeckia. Läs mer här: Fler behöver gå samman!

Ingalill Ek, ordförande i föreningen Rudbeckia, berättar om det planerade kollektivhuset i Rosendal i Uppsala. Arkitekt Rachel Belatchew.

Uppsala Nya har också skrivit om byggemenskapen Gården.

Markanvisning till bogemenskap i Göteborg

Principskiss för Välen Park i Göteborg. Den föreslagna bogemenskapen finns i den röda längan mitt i planen. Källa Skanska och Stenas ansökan om markanvisning.

Skanska och Stena får möjlighet att bygga 500 bostäder i Frölunda i Göteborg efter att ha vunnit en av de första kommunala marktävlingarna med fokus på socialt hållbar bebyggelse. I planerna ingår också cirka 30 lägenheter i en bogemenskap.  Göteborgs Stad har bland annat värderat hur man bygger en inkluderande stad, där stor kraft har lagts på gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet.

ETC Bygg har fått markanvisningar i Västerås och Malmö

Perspektiv på ETC-hus (Källa ETC Bygg)

ETC Bygg har vunnit två markanvisningstävlingar i höst,  i Västerås och i Malmö/Hyllie. Två av ETC:s klimatsmarta hyreshus ska byggas i Västerås och fyra i Malmö. Husen kan utformas som kollektivhus – men det kräver att lokala grupper engagerar sig i projekten.

Finansieringen sker på ett ovanligt sätt, genom crowdfunding. På så sätt kan hyrorna bli lägre. Mer info om Västerås här.