Startbidrag till bygg- och bogemenskaper?

Byggemenskaper kan få startbidrag för att anlita experthjälp på max 300 000 kr. Det föreslår en statlig utredning i betänkandet ”Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85” som lämnades i oktober. Utredningen ska nu skickas ut på remiss för synpunkter innan förslagen kan genomföras.

Den statliga utredningen om bostäder för äldre, ledd av Ewa Samuelsson, lämnade den 5 oktober en rad förslag om hur det kan bli fler bostäder som är bra att åldras i. I betänkandet ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)” föreslås bl.a.:

    • • ”Startbidrag för byggemenskaper” på upp till 300 000 kronor till föreningar som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i en bostadsfastighet. Bostäderna kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och behöver inte vikas för äldre personer. Stödet avser initiala projektkostnader, till exempel för att anlita en projektsamordnare. Föreningens medlemmar ska själva ha satsat minst fem tusen kronor var och det ska finnas en markanvisning eller motsvarande avtal.
    • • Uppdrag till Boverket att sprida information om byggemenskaper, vilken funktion de kan ha i bostadsförsörjningen och hur kommuner och bostadsföretag kan samarbeta för att främja sådana initiativ.

I betänkandet betonas behovet av boendeformer som ger möjlighet till gemenskap. Kollektivhus beskrivs som ett alternativ med exemplen Färdknäppen i Stockholm, Majbacken i Göteborg och Regnbågen i Lund. Byggemenskaper lyfts fram som en planeringsform som kan ge mer varierat bostadsbyggande och större mångfald.

Utredningen har också varit i Hamburg. Där uppmuntras bygg- och bogemenskaper av staden genom information och ett rådgivningskontor och 20 % av markanvisningarna ska gå till byggemenskaper.

Experter i utredningen har bl. a varit Kerstin Kärnekull, Lars Malmgren, Fredrik von Platen och Ylva Sandström.

Innan riksdagen kan besluta om att startbidrag ska bli verklighet skickas utredningen på remiss. Kollektivhus Nu kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Kerstin Kärnekull

Filmerna från seminariet

Succe för det goda boendet

Seminariet om det goda boendet samlade nästan hundra deltagare och medverkande. Föredragen dokumenterades och kommer att publiceras här allteftersom de är färdiga.

1. Kollektivboende som en hållbar social, ekologisk och ekonomisk lösning.

Forskargrupp från Göteborgs Universitet och Chalmers:
Paula Feminias, docent Chalmers
Pernilla Hagbert, doktorand Chalmers och KTH
Håkan Thörn, professor GU

2. Hur fungerar Karlskronas seniorhusförenings bostadskoncept och något om bygg- och boendeekonomi.

Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, ordf. i Karlskrona seniorhusförening

3. Fyra startargrupper

Aktuella startargrupper i olika faser
Sofielunds kollektivhus och KiM, Malmö Ulla-Britt Swensson
Kvarten, Föreningen Vänboendet Lena Jarlöv, arkitekt, docent
Undersammatak, Göteborg Karin Andersson, Kristina Örne, Anita Syrén
Kombo, Stockholm, Niklas Krantz