Göteborg har hemsida om bygg- och bogemenskaper

Göteborgs stad informerar bygg- och bogemenskaper på sin hemsida. Lea-Vanessa Lohr, utvecklingsledare på fastighetskontoret,  tar emot synpunkter och svarar på frågor, tel 031-368 13 24.

Göteborg har sedan flera år ett mål om att 5% av kommunens markanvisningar ska gå till bygg- och bogemenskaper.