ETC Bygg får markreservation i Malmö

Den 23 januari 2018 beslöt tekniska nämnden att ge 16 olika byggherrar möjlighet att bygga i Hyllieområdet. ETC Bygg har fått en markanvisning för sina höga punkthus  i trä i området Söder om Badhuset. Här har kommunen betonat att porojekten ska vara inriktade på social hållbarhet både i byggskedet och efter inflyttning. Ett markanvisningavtal kan bli klart under året enligt kommunen.

Södra Hyllie med de kommande bostadsområdena. Foto Perry Nordeng/källa Malmö