Inflyttning pågår i Lagnö Bo!

Läs mer på föreningens hemsida: https://lagnobo.wordpress.com/2018/01/

Den 7 januari började inflyttningen i Lagnö Bo (foto från hemsidan).