Bo tillsammans 62 – maj 2022

Hämta nya Bo tillsammans här!

Ur innehållet: Högsboet på gång i Högsbo, Årsmöte och idébytardagar i Sjöfarten, Lathund för hållbara bogemenskaper, Spansk bogemenskap får EU-pris, Bäxjö Bogemenskap som nästan blev av, Tysk ekoby mitt i stan och utredningsförslag om social bostadsförsörjning – Sänk tröskeln!

Överst: Högsboets gård utanför de gemensamma lokalerna. Rendering Liljewalls arkitekter.

Kommun ordnar tre workshops om bygg- och bogemenskaper!

I april – juni blir det tre workshops med följande innehåll:

Workshop 1, lördag 23 april, kl 13-15
Utforska möjligheterna och inspirationen från etablerade bogemenskaper
Är det något för mig?
Samla grupper med liknande intressen och gemensamma visioner som kan arbeta vidare.
Inspirationsföredrag om bogemenskaper av Mads Møller, VD för Nordiq Group
Presentation av bogemenskapen Makalös.
Workshop 2, onsdag 11 maj, kl 17-19
Deltagarna är från den första workshopen samt nya intresserade ’invånare’ och projektutvecklare.
Organisation av bostadsrättsförening
Hur fattar ni bäst beslut tillsammans?
De olika stegen i processen
Workshop 3, torsdag 2 juni, kl 17-19
Utforska processen från idé till konstruktion
Olika alternativ för byggprocesser
Vad betyder processerna ekonomiskt och praktiskt – och för samhället?

Vad är detta för framsynt kommun, som lyssnat på det ökade intresset för bogemenskaper? Tyvärr inte en svensk kommun, utan Holstebro i Danmark. En av många danska kommuner som uppmuntrar till bygg- och bogemenskaper. I Danmark byggs det minst sådana 1200 bostäder varje år. Det betyder cirka 30 projekt. Och intresset bara ökar.

Läs artikeln om seminarierna här. Och mer information finns också på Holtebro kommuns hemsida här.

Överst: Omslaget till den nya skriften om Bofællesskaber i Danmark, utgiven av Build.

Kommunal borgen behövs för bogemenskaper!

Bogemenskaper med kooperativ hyresrätt kan behöva kommunal borgen. En viktig erfarenhet från Hambo i Hammenhög. Men i Simrishamn medger inte kommunens nuvarande policy att detta är möjligt. I Nyköpings och Tanums kommuner har politikerna en annan inställning, och det har också bidragit till att Hogslätts Vänboende kunde byggas liksom nya bostäder i Kolmården.

För kommunerna innebär bostäder med kooperativ hyresrätt bostäder som är till för kommunens egna invånare och som inte kan användas som sommarbostad. Tala om samhällsnytta!

EU:s Arkitekturpris 2022 till bogemenskapen La Borda i Barcelona

Vart annat år delar EU ut två arkitekturpris, Mies van der Rohe-priset. Ett går till ett projekt av ett ungt arkitektkontor. I år är vinnaren bygg- och bogemenskapen La Borda i Barcelona med arkitektgruppen LaCol. Prisutdelningen sker den 12 maj.

The Guardian har skrivit om projektet och hur väl det fungerat också under pandemin.

A communal area in La Borda housing cooperative.
Ett av de gemensamma utrymmena i La Borda. Källa: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitaci¢ de Barcelona.

Huset har 28 lägenheter och många gemensamma lokaler. Den inre gården fungerar både som mötesplats och för ventilation.

Credits: Lacol

Fasaden mot gården. Foto Lacol

La Borda har också fått World Habitat Award och på World Habitats hemsida finns en utförlig beskrivning av projektet.

Mer att läsa finns i en artikel om hur La Borda-invånarna har hanterat pandemin i en artikelserie från Co-Lab Research i Delft

Forskaren Sara Brysch vid Co-Lab i Delft har skrivet en artikel om planeringen, Designing and building housing together: The Spanish case of la Borda. Utformningen är inspirerad av danska bogemenskaper och den danska modellen för andelsboliger. Utformningen skedde i dialog mellan arkitekterna och startargruppen. Initiativet till projektet togs 2012 och inflyttning skedde 2019.

Bilden överst visar entréfasaden på La Borda. Källa Wikimedia Commons.

Vindmöllebakken – en bogemenskap på norska

Vindmöllebakken i Stavanger är en ganska nybyggd bogemenskap med 40 lägenheter och 520 kvm gemensamma lokaler. Utgångspunkt är att vinna genom att dela eller ”Gaining by sharing”.

I en ny video från Open House Oslo beskrivs projektet av arkitekterna och några av de boende. Projektet handlar om brukardeltagande, att dela på gemensamma ytor och aktiviteter liksom klimatsmarta lösningar.

Vindmöllebakken presenterades också vid arkitekturbiennalen i Venedig 2021. Arkitekter är Helen & Hard och filmen är gjord med stöd från Design and Architecture Norway (DOGA).

Fotot överst: Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Foto Pål Christensen.

Huset som skapades av hyresgästerna

Arkitekten.se har en artikel om Bo100 – 30 år efter inflyttningen: Huset som skapades av hyresgästerna.

Ivo Waldhör, som fortfarande bor i huset, var chefsarkitekt. Alla som flyttade in i huset hade varit med och utformat sina egna lägenheter. Ett lyckat exempel på hur bra det kan bli när de blivande boende kan påverka och en klok fastighetsägare lyssnar.

– Det blev dyrt säger en representant för MKB i artikeln – men vi lärde oss en massa.

Undrar om det verkligen blev så dyrt i långa loppet. Nöjda hyresgäster som bor kvar länge och sköter om sitt hus bidrar inte bara till en social gemenskap utan också till låga driftskostnader och att huset kanske kan stå längre utan att behöva byggas om eller i värsta fall rivas.

Mer om värdet av att bygga för gemenskap och att bygga hus som älskas finns i Sören Nielsens föredrag här (på engelska) från Lund Architecture Symposium 2022. Sören har en lång erfarenhet från det danska arkitektkontoret Vandkunsten, som ritat många danska bofælleskaber i dialog med de blivande boende.

Bilden överst visar Bo100 på Monbijougatan i Malmö.

Om boendeplanering, boinflytande, bofællesskaber och byggframtid

Sören Nielsen, Vandkunsten, höll ett inspirerande föredrag på Lund Architecture Symposium 2022. Roligt, underhållande, klokt och tankeväckande.

”Väldigt roligt att lyssna på Sören! Allt från att de rika personerna i Oslo som får stå ut med att ha en allmän badplats vid sina dyra hus till hur stor en lagom grupp är 30-40 personer, då kan man känna alla, träffa dem tillräckligt ofta för att inte behöva prata med dem varje gång, till att han ser fram mot att se hur husen åldras och hur man som arkitekt ska se till att inte dölja åldern.” (citat från en lyssnare)

Kan ses via Youtube här.

Bilden ovan är tagen av Jens Arnfred, Vandkunsten och används i föredraget för att illustrera skönhet och hur viktig tiden är för arkitekturen och stadsmiljöns utveckling.

Danska kommuner uppmuntrar bygg- och startargrupper

Danska kommuner tror på bygg- och bogemenskaper. Det förstår man när man läser artikeln från den danska föreningen för bofællesskaber, bofællesskab.dk, om hur många danska kommunerna arbetar :

Liknande initiativ saknas helt i Sverige, förutom i Uppsala. Där har också två projekt blivit inflyttningsklara under 2021, Gården och Rudbeckia i Södra Rosendal.

Ett fint exempel från Danmark är hemsidorna hos Randers kommun.

Randers kommun har en hemsida full med nyttig information för bogemenskaper, bygg- och startargrupper.