Hambos nya hemsida!

Bogemenskapen Hambo har skaffat sig en fin hemsida, värd att besöka.

Hambos nya hemsida.

I slutet av 2020 är det dags för inflyttning i de 14 lägenheterna i den gamla lantmannaskolan i Hammenhög. (Lantmannaskolor hade teoretisk utbildning i lantbruk för bondsöner och andra med praktiska erfarenheter och som siktade på att sedan driva egna lantbruk).

Inte alla bogemenskaper har ett eget valnötsträd – det finns hos Hambo enligt hemsidan:

Här pågår skörd av valnötter i Hambos trädgård.

Första spadtaget i Skråningen 2 i Lejre, Sjælland – en bogemenskap genom ombud

Skråningen 2 är ett nytt bofællesskab som nu ska börja byggas i Lejre kommune (strax väster om Roskilde) intill det inflyttade bofællesskabet Lejre 1. Första spadtaget ska tas, men det blir inte någon samling kring detta, förstås.

Skråningen är ett av flera exempel på en bogemenskap enligt ombudsmodellen. Bostadsutvecklaren EcoVillage letar tomter och reder ut förutsättningarna tillsammans med kommunen, ett arkitektkontor osv. Sedan bjuds intresserade in att bli medlemmar i bogemenskapen. Först när det finns tillräckligt många medlemmar startar arbetet på allvar.

EcoVillages grundare försökte själva dra igång en bogemenskap och upptäckte hur besvärligt det kan vara och hur lång tid arbetet tar. Därför har man utvecklat ett arbetssätt som ska göra att de blivande boende får stöd hela vägen fram till ett färdigt projekt. Stödet slutar inte vid inflyttningen, EcoVillage ser också till att det finns en fungerande mathållning (med ekologisk mat och läckra recept) under sex månader efter inflyttningen. Därefter får boendegruppen ta över ansvaret.

Upplåtelseformerna är olika – i några av de cirka åtta projekt EcoVillage har på gång är det ägarlägenheter med en ”grundejerförening”, i andra handlar det om andelsboliger.

Verklighet och idé – Skråningen 1 efter inflyttningen och som projektet presenterades före inflyttningen. Illustration Vandkunsten.

Företaget samarbetar med välkända arkitektkontor som Vandkunsten, som också är arkitekterna bakom Skråningen i Lejre.

Årsmötet i Kollektivhus Nu flyttat till september

Coronaviruset har många konsekvenser. Kollektivhus Nus årsmöte är flyttat till den 5 september med idébytardag söndagen den 6. Lokal för årsmötet är inte bestämd och mer info kommer.

Seminariet med Helena Westholm om hennes nya bok ”De byggde gemenskap” kommer preliminärt också att genomföras den 5 september, före själva årsmötet.

Helena Westholm berättar om besöken och intervjuerna som ligger till grund för den nya boken ”De byggde gemenskap” inför en fullsatt lokal i Göteborg. Foto Kerstin Kärnekull.
Bilden ovan är från Lagnö Bo, där årsmötet 2019 genomfördes.

Rudbeckia söker fler intresserade!

I Uppsala blir det inflyttning i kollektivhuset Rudbeckia hösten 2021. Föreningen söker fler medlemmar, som är intresserade av att flytta in. Läs mer på deras hemsida.

En unik möjlighet! Ännu så länge finns det alldeles för få kollektivhuslägenheter – ta vara på möjligheten att bo riktigt bra!

Fasad av kollektivhuset Rudbeckia mot gården. Källa Belatchew Arkitekter.

Byggemenskap på gång i Nacka

Ombudsmodellen är ett lite annorlunda sätt att få tillstånd byggemenskaper. Professionella bostadsutvecklare skaffar sig markanvisningar och ordnar detaljplaner för att i nästa steg bjuda in intresserade privatpersoner att ingå i en byggemenskap. Så arbetar flera företag i Danmark, Belgien, Frankrike och flera andra länder.

Nu har ombudsmodellen också kommit till Sverige genom EQ Living, som fått sin första markanvisning i Nacka. De kallar arbetssättet ”egenproduktion”. Läs mer i StockholmDirekt och på deras hemsida.

Tidig skiss av den planerade bebyggelsen i Lovisedal. Byggemenskapen bestämmer om det ska bli radhus eller flerbostadshus (i äganderättsform). Bild EQ Living. Även bilden överst kommer från EQ Living.

Två radioinslag om bogemenskaper från Skåne och Hamburg

Radioprogrammet Pyramiden har haft två inslag värda att lyssna på.

Det första ”Ska vi flytta ihop” handlade om bogemenskapen Hambo i Hammenhög och den kooperativa hyresrättsföreningen Baskedal i Simrishamn.

Program nummer två hade rubriken ”Att bli sambo på äldre dagar” och beskriver hur intresset ökar för bogemenskaper för seniorer i Hamburg. Där upplåter staden 20 procent av all tomtmark till bygg- och bogemenskaper och staden har dessutom en särskild avdelning inom stadsbyggnadskontoret som ger råd och stöd till intresserade. En länk till ”Agentur für Baugemenschaften” finns här.

En reserapport till Hamburg från Kollektivhus Nus resa 2012 hittar du här nedanför. Den är fortfarande ganska aktuell!

Bilden ovan är från Baskedal.

Flest bogemenskaper i Växjö!

I Smålandsposten den 17 mars 2020 har Växjö Bogemenskap en debattartikel om hur Domprostmossen skulle kunna utvecklas med en bogemenskap.

Föreningen arbetar tillsammans med HSB för ett annat projekt men säger att det finns plats för fler projekt i Växjö.

Växjö kommun har redan tre bogemenskaper:
Bostadsrättsföreningen Slånbäret från 1988 med 34 lägenheter och ett hus med gemensamma lokaler.
Kollektivet Sämjan, som startade 1976 – läs mer i s en artikel om Sämjan från Fria tidningen.
Bostadsrättsföreningen Botium med 35 friliggande hus och ett gemensamhetshus, kallat Lövsalen inflyttat 2006. Projektet finns beskrivet i Helena Westholms nya skrift ”De byggde gemenskap”.

Redan med tre bogemenskaper är Växjö förmodligen den bogemenskapstätaste kommunen i Sverige med Lund som god två med sina fyra kollektivhus.

Bo i kollektiv – så funkar det

Läs mer i Aftonbladets artikel som kom den 26 februari 2020.

Men mest och bäst information finns i skriften ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”:

Intresset för olika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Den tredje, omarbetade upplagan av Gemenskap och samarbete blev klar september 2019. Flitigt använd av studiecirklar och alla kollektivhusintresserade.

BBCs film om livet i Sällbo

BBC har gjort en kort video om Sällbo, kollektivhuset i Helsingborg med unga och gamla tillsammans. Här är en länk till filmen.

Helsingborgshem har också skickat ett pressmeddelande om Sällbo med intervjuer med några av de boende, ännu en länk.

Text till bilden ovan: Kollektivhuset Sällbo finns i ett tidigare äldreboende i Fredriksdal, Helsingborg. Här bor unga, nykomna och seniorer tillsammans sedan november 2019. Alla har åtagit sig att umgås minst två timmar i veckan.

Hur kan vi leva tillsammans? Helen & Hard utformar arkitekturbiennalens nordiska paviljong. OBS senarelagd!

«How Will We Live Together?» Så är temat för nästa års arkitekturbiennal i Venedig.

Curator/utställningsansvarig är Hashim Sarkis, rektor för arkitektur och samhällsplanering vid MIT i USA och dessförinnan professor i landskapsarkitektur och urbanism på Harvard. I ett officiellt uttalande om nästa års biennaltema ”Hur vi ska leva tillsammans?” betonar han vikten av att föra samman människor i en tid av ökande sociala och ekonomiska klyftor. Tillsammans blir ett nyckelbegrepp.

– Vi behöver mötas och knyta an till varandra, påpekar Hashim Sarkis och lyfter fram arkitekturens roll som plats- och kulturskapare.

Bostäder och miljöer som bidrar till gemenskap och samverkan kommer att bli ett viktigt tema. Biennalen anses vara världens viktigaste arkitekturutställning. Biennalen skulle ha pågått 23 maj – 29 november 2020., men har blivit senarelagd till 29 augusti pga coronaviruset.

Det norska Nationalmuseet har kurator- och projektledaransvaret för den nordiska paviljongen 2020. Museet kommer att samarbeta med det norska arkitektkontoret Helen & Hard pmed utgångspunkt i biennalens tema «How Will We Live Together?», som handlar om hur arkitektur kan bidra till nya gemenskaper.

Konceptet för utställningen kommer att presenteras senare under 2020.

Helen & Hard och Vindmöllebakken

Helen & Hard startades 1996 i Stavanger av Siv Helen Stangeland og österrikaren Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbetare från tio olika länder och är bland annat känt för sin användning av trä och sina alternativa bostadsprojekt. De har bland annat ritat Norges första moderna kollektivhus i Stavanger, Vindmöllebakken, vars första etapp nu är inflyttad.

Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Totalt blir det 40 lägenheter varav cirka hälften är klara och inflyttade. Foto Pål Christensen.

PÅ den norska arkitektföreningens hemsida finns intervjuer med äldre nyinflyttade i Vindmöllebakken.

Den nordiske paviljongen

Den nordiska paviljongen i Venedig ägs gemensamt av Sverige, Finland och Norge. Huvudansvarig för årets arkitekturbiennal är Nationlmuseum i Oslo i samarbete med ArkDes och Finlands arkitekturmuseum.

Den nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen 2016. Massvis med skriftlig information i en svårtillgänglig konstruktion. Nu renoveras paviljongen inför 2020 av norska Statsbygg.