Pilotprojekt för byggemenskap i Stockholm

Äntligen! Stockholms stad kommer att utlysa en markanvisningstävling för byggemenskaper i Skärholmen när detaljplanen har antagits. I detta skede ges möjlighet för byggemenskaper att lämna en preliminär intresseanmälan för att delta i kommande tävling. Intresseanmälan ska lämnas till staden senast 2018-08-31.

En informationsbroschyr om den planerade markanvisningen finns här. Mer information på Stockholms hemsida.

Frågor besvaras av  Louise Bill, projektledare på exploateringskontoret.
E-post Telefon 08-508 264 93

Fullsatt kollektivhuskonferens i Kanada

Kanadas första konferens om bogemenskaper/cohousing pågår helgen den 28-29 april 2018. Läs mer om konferensen här (på engelska)

I Kanada finss 16 inflyttade kollektivhus, två håller på att byggas, åtta är under planering och sju grupper som letar efter tomt. Allt enligt det kanadensiska cohousingnätverkets hemsida .

Arkitekten Grace Kim, som håller huvudföredraget intervjuas om sitt eget boende i Seattle och om det ökande intresset för kollektivhus i artikeln (på engelska) från Vancouver Courier.

Capitol Hill Urban Cohousing i Seattle, USA. Källa Schemata Workshop.

Byggemenskap Högsbo samarbetar med Familjebostäder

Byggemenskap Högsbo har tidigare fått en markanvisning i Göteborg. Föreningen har dock inte kunnat hitta en ekonomiskt hållbar lösning och markanvisningen har löpt ut. Föreningen har istället inlett ett samarbete med Familjebostäder i Göteborg.

Familjebostäder fick en markanvisning för samarbetsprojektet via ett beslut i fastighetsnämnden den 23 april 2018.

Två andra bogemenskaper finns i samma planområde, Under Samma Tak och Boihop Högsbo.

Bakom skylten finns den gamla skoltomten i Högsbo som kan bli  bebyggt med tre bogemenskaper under de närmaste åren.

 

Växjö kan få bogemenskap

2016 ordnade Växjö Bogemenskap ett välbesökt möte om behovet av bogemenskaper för äldre i Växjö.

Nu säger Växjöbostäders styrelse i ett pressmeddelande att en sådan kan bli möjlig i Araby eller kv Kråkan.

Läs pressmeddelandet här.

Växjö Bogemenskap har en hemsida med mer information om föreningen och alla aktiviteter.

Fullsatt i Växjö bibliotek när Växjö Bogemenskap ordnade möte i mars 2016.

Årsmöte i Kollektivhus Nu den 17 mars

Mats Holmström, Sjöfarten. Ny styrelsemedlem 2018.

Kollektivhus NUs årsmöte genomfördes den 17 mars i kollektivhuset Dunderbacken. Mats Holmström, Sjöfarten, valdes in i styrelsen och Mårten Palm, Sofielund, blev styrelsesuppleant. 18 medlemmar/kollektivhus var på plats och totalt deltog cirka 35 personer under eftermiddagen och middagen på kvällen.

Mårten Palm, Sofielund, ny suppleant i styrelsen 2018.

Den nya styrelsen hade ett kort möte i Dunderbackens textilverkstad.

Den nya styrelsen i arbete. Från vänster Mats Holmström, Birgitta Nordström, Mårten Palm, Ulrika Egerö, Anita Persson och Lotta Ahlén. Ann Mari Engel kom till kvällens middag.

Bo tillsammans nr 45

Årets första nummer av Bo tillsammans (nr45)! Ur innehållet: Inbjudan till årsmöte och idébytardag. Afganska ungdomar i Sockenstugan. Nytt förslag om startbidrag till bygg- och bogemenskaper. Aktuellt om läget i  alla startargrupper. Göteborg har fått en ansvarit för fler bygg- och bogemenskaper. Ingrid Sillén, layoutansvarig sedan Bo tillsammans startade 2006 och som nu slutar intervjuas av Ann Norrby, ny ansvarig för tidningens layout.

 Mycket händer också på andra håll:
En ny förening har bildats i Danmark. Friis Gate 6 i Oslo firar 30 år.  Rapport från England, där intresset för bogemenskaper bara växer. Nya böcker om kollektivhus på koreanska.

Nyfiken på vad som stått i tidigare nummer – kolla här! Det har blivit många givande artiklar genom åren.

Japanskt studiebesök i Uppsala och Stockholm

Den 12 februari 2018 kom fem personer från kollektivhuset Seiseki i Tama utanför Tokyo på besök till Färdknäppen tillsammans med Naoko Inami och Ingela Blomberg. Färdknäppen bjöd på rundvandring och middag i matsalen. Gruppen, som bott i kollektivhuset Blenda under sitt Sverigebesök, var också  i Södra Station samma dag.

I gruppen ingick Hiroaki Yada (i randig tröja), som sitter i styrelsen för den japanska kollektivhusföreningen Collective Housing Cooperation.  Hiroaki visade en kort video från Seiseki, ett kollektivhus med 20 lägenheter, kök/allrum, odlingar på takterrassen och måltider tre dagar i veckan – en vardag samt lördag och söndag. Gemensamma måltider under helgen hänger ihop med att många yrkesarbetande kommer hem sent och har svårt att delta i vare sig matlagning eller måltider på vardagar. Sju barn (eller var det nio?) bor i huset.

Seiseki, inflyttat 2009, är det tredje kollektivhuset i Tokyo. Kankanmori, ett nybygge inspirerat av svenska kollektivhus, blev färdigt 2003. Kankanmori är egentligen inte ett hus utan två våningsplan i en byggnad som också innehåller daghem, vårdcentral, äldrebostäder och ett sjukhem. På taket finns en gemensam badanläggning. Nummer två, Sugamo Flats med 11 lägenheter, kom till genom ombyggnad av tidigare kontors/hälsovårdslokaler 2007.

Collective Cohousing Coorporation (CHC) förmedlar också bostäder i kollektiv som övertar tomma fastigheter.