Projektet Elastiska hem får stort Vinnovastöd!

 

Elastiska hem handlar om hur lokaler och resurser kan utnyttjas bättre genom att vi delar, samarbetar och får ett rikare liv till lägre kostnad.

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderandeLäs mer i pressmeddelandet från Kod Arkitekter!

Kollektivhus NU är en av projektparterna. Föreningen bidrar med erfarenheter av delning och samarbete – kollektivhusen är en viktig källa till kunskap. Vi ska också delta i spridning och tillämpning.

Inom Elastiska hem lade vi ned ett stort arbete i steg 1, då den nu beviljade ansökan förbereddes. Här är några i projektgruppen samlade i Hovsjö i Södertälje. Telge Bostäder medverkar med ett av tre ”case/fall” i steg 2.

Kollektivhus ska byggas i Hagsätra!

I ”Hagsätra hubb” blir det blandade boendeformer med alltifrån ungdomsboende, kollektivhus och kompislägenheter till vanliga lägenheter. Bild: Belatchew Arkitekter.

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Sveafastigheter Bostad utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 130 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för sk ”co-working”, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet.

Hagsätra hubb byggs i regi av Sveafastigheter Bostad. Boföreningen Framtiden är samarbetspartners med Sveafastigheter Bostad gällande kollektivhuset som ska utgöra en del av fastigheten. Boföreningen Framtiden organiserar de som är intresserade av att flytta in i kollektivhuset och bistår Sveafastigheter Bostad med kunskaper om den fysiska planeringen av kollektivhus. För att komma i kontakt med Boföreningen Framtiden, gå till www.boframtiden.se där det står hur man kan bli medlem,eller skicka e-post till info@boframtiden.se.

Läs hela pressmeddelandet här.

Hogslätts vänboende nominerat till Årets Bygge!

Lena Jarlöv, projektlots för Hogslätts vänboende vid invigningen. Foton Per Pixel Peterson.

Hogslätts vänboende är en av de nominerade till Årets Bygge, arrangerat av Byggindustrin. Läs mer på Byggindustrins hemsida. På hemsidan finns också en video med intervju med projektlotsen Lena Jarlöv, Gunilla Rahm (en av de boende), arkitekten Hans Sörqvist och byggaren Ulf Pagander.

Om kollektivboende i alliansens valmanifest i Stockholm

Nu när det blivit en grönblå majoritet i Stockholm kan det vara lämpligt att påminna om att kollektivboende nämns flera gånger i Alliansens lokala valmanifest ”Möjligheternas Stockholm. En modern och hållbar storstad där alla kan förverkliga sina drömmar”:

”öppenhet för alternativa boendeformer som exempelvis kollektivboende (s 37)”
”bättre förutsättningar för fler byggaktörer att bygga både kostnadseffektiva bostadsrätter, kollektivboenden och hyresrätter med lägre hyra. (s 38)”
”Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boen- deplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten. (s 45)”

Markanvisningar för bogemenskaper utlyses i Göteborg

Två markanvisningar finns nu  att söka för bogemenskaper i Göteborg. Sista ansökningsdag 15 oktober.

Läs mer via länken HÄR!

Markanvisningen utgörs av två områden som annonseras med samma förutsättningar. På båda platserna finns det idag gällande detaljplaner.

Det primära syftet med markanvisningen är att genomföra ny bostadsbebyggelse i form av antingen en bo- eller byggemenskap. Markanvisningen även möjlig att söka för mindre aktörer som vill genomföra ordinär bostadsbebyggelse. Dessa kan dock endast bli aktuella för markanvisning ifall ingen sökande inom kategorin bo- eller byggemenskap, som motsvarar de för markanvisningen satta kraven, finns.

Markanvisning kan sökas på en eller båda platserna med samma ansökan. Om båda platserna sökes behöver en rangordning anges. Ambitionen är att finna en aktör per plats.