Byggstart för Gården i Uppsala

I oktober börjar bygget av byggemenskapen Gården i Södra Rosendal i Uppsala. Huset kommer att få 35 lägenheter, 25 i bostadsrätt och 10 i hyresrätt och en rad gemensamma lokaler som kök, allrum med mera. Det berättade Katja Jahn vid DiverCitys wbbkonferens Form follows Function 2 den 8 oktober.

Mer att läsa finns på hemsidan för Gården. Material från konferensen kommer att finnas på www.divcity.se.

Perspektivet ovan visar gårdsfasaden.

Startbidrag till byggemenskaper även 2021


– Vi har fått besked om att det blir en förlängning av stödet även nästa år, så fler kommer att söka! Dock väntar vi på exakt anslagsbelopp vilket kommer framgå av regeringens regleringsbrev som kommer i november, säger Emelie Hemström, jurist hos Boverket,

I regeringens budgetförslag fanns inget besked om startbidrag för byggemenskaper 2021. Årets anslag är i princip använt, även om alla besked om vilka som kommer att få inte är klara.

I Vinnovaprojektet Divercity har RISE tagit fram riktlinjer för markanvisningar till byggemenskaper. Läs mer om dessa på www.divcity.se

Bilden ovan är en fasad av Lindberga by. Arkitekt Kerstin Åkerstedt.

Bryt ensamheten med ny bostadspolitik

Så skriver Bertil Egerö och Elsa Grip i en insändare i DN den 4 oktober där de pekar på hur coronapandemin skapat problem för alla som bor ensamma och på behovet av fler kollektivhus.

Bertil och Elsas förslag:

● Bostadspolitiken bör inriktas på att skapa bostäder med utrymme för gemenskap för alla slags hushåll, inte som nu enbart för äldre.

● Boverkets regler behöver utformas så att gemensamma lokaler kan finansieras på samma sätt som bostadsyta.

● Allmännyttan kan bidra med att utveckla modeller och direktiv för att underlätta övergången till gemensamhetsvänligt byggande.

● Snabbkurser om gemenskapsboende ska beredas för kommunala tjänstemän och politiker, liksom för lärare och studenter på landets arkitektskolor.

● Utredningar om boendets betydelse för mental hälsa i den sociala isolering mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderat ska omedelbart inledas.

Bilden överst med Bertil Egerö och Elsa Grip är från konferensen Experimentdays 2012 i Berlin.

Fem byggemenskaper har fått startbidrag från Boverket

Från första februari har byggemenskaper kunnat söka startbidrag från Boverket på högst 400 000 kronor (se Bo tillsammans nr 53). Intresset har visat sig vara lagom stort. Fem grupper har redan fått stöd och fler ansökningar håller på att beredas. Det innebär att de anslagna medlen på 3 miljoner för 2020 kommer att räcka precis.
Följande startargrupper har hittills fått stöd:
BRF Lyckan i Göteborg
Röda Oasen i Sege Park, Malmö
Byggemenskap Gården i Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening i Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening i Vingåker
Röda Oasen och Gården har kommit längst i sitt arbete och båda räknar med att kunna söka bygglov nu i höst.

SVT gjorde ett reportage i augusti om Lindberga by i Österåker, Vingåker. ,

Illustrationen visar Sege Park i Malmö, där Röda Oasen ska flytta in i en befintlig byggnad (tvåvåningshuset på bilden). Illustration Malmö Stad.

Bra i bogemenskap under Corona

En stor majoritet i danska bogemenskaper för seniorer har upplevt att det är positivt att bo nära andra under coronakrisen och trots alla restriktioner har många inte känt sig isolerade, eftersom de har levt i en bogemenskap. Det visar en undersökning om livet i en bogemenskap under pandemin, som methods.dk har genomfört för Realdania.

Att bo i en seniorbogemenskap är en efterfrågad boendeform i Danmark, och de som bor så upplever mer gemenskap och mindre ensamhet. Men hur är det att bo tillsammans med gemensam matlagning, hobbyrum och växthus när coronapandemin stängde ner Danmark och krävde att alla ska hålla avstånd till varandra?

Enligt enkäten svarar 85% att bogemenskapen har betytt att de inte känner sig isolerade från andra trots alla restriktioner och 89% anser att de har hittat sätt att umgås i bogemenskapen samtidigt som man tar nödvänding hänsyn. Däremot tycker 71% att fördelarna med att bo i gemenskap har minskat av COVID-19.

Realdanias pressmeddelande finns här och en sammanställning av undersökningen med fler resultat kan hämtas här.

Bilden överst visar växthuset i det nybyggda Kamelia Hus vid Gröntorvet i Valby, ett av 11 pilotprojekt med stöd av Realdania.

Byggemenskapen Gården söker finansiärer!

Tycker du att det ska byggas fler bostäder som är socialt och miljömässigt hållbara? Och vill investera pengar i ett bra fastighetsprojekt?
Då kan du vara med och finansiera ett projekt som är bra för individ och samhälle och samtidigt få en ränta som är mycket bättre än bankernas!
Byggemenskap Gården är ett innovativt och stabilt byggprojekt som planerar att bygga ett flerfamiljshus i trä. Huset byggs som en byggemenskap, dvs att de som ska bo i huset och planerar huset även är byggherre. Detta sätt att bygga på är vanligt och etablerat i Tyskland men nytt för Sverige. Eftersom det här är ett pilotprojekt är det svårt att få de traditionella bankerna att ge lån till projektet. Därför har alla som ska bo i huset gått in med egna medel.Vi söker nu ytterligare medfinansierer som kan tänka sig att låna ut pengar under 2-3 år till en ränta på minst 3 procent. Huset är fulltecknat.
Dela gärna detta inlägg eller tipsa personer som du tror kan vara intresserade!

Mer information hittar du på vår hemsida!

Kontakta oss per mail: byggemenskapgarden@gmail.com

Perspektiv över huset och trädgården från föreningens hemsida

Under samma tak i Högsbo – reportage i DN

Dagens Nyheter hade en lång artikel om den nya bogemenskapen Under samma tak i Högsbo, Göteborg, den 14 juli. Artikeln finns att hämta här:

Under 2020 har flera kollektivhus och bogemenskaper blivit färdiga för inflyttning:

Ekobyn Baskedal i Baskemölla med Baskedal kooperativa hyresrättsförening som bygger 16 hyreslägenheter samt villatomter med mera.

Bogemenskapen BoSams i Borgholm. 11 lgh 2 – 3 r o k och gemensamma lokaler.

Kollektivhuset Under samma tak i Högsbo, Göteborg. 59 lgh 1 – 5 r o k och gemensamma lokaler.

Trygghetsboendet Wasa Seaside i Färjestaden med 65 lägenheter på 2 och 3 rum och kök i kooperativ hyresrätt.

En extra komplikation för alla har varit den pågående coronapandemin. Det har inte gått att dra igång allt det man planerat att göra gemensamt.

Inflyttning i Baskedal

Nu har de två första hushållen flyttat in i ekobyn Baskedal. Totalt blir det 16 lägenheter i fyra byggnader. Upplåtelseform kooperativ hyresrätt. Mer att läsa finns på Facebook och på Instagram.

Gratulationer till alla i Baskedals kooperativa hyresrättsförening!

Fotot överst visar det pågående bygget i mars. Nu börjar inflyttningen och ska pågå fram till