Filmerna från seminariet

Succe för det goda boendet

Seminariet om det goda boendet samlade nästan hundra deltagare och medverkande. Föredragen dokumenterades och kommer att publiceras här allteftersom de är färdiga.

1. Kollektivboende som en hållbar social, ekologisk och ekonomisk lösning.

Forskargrupp från Göteborgs Universitet och Chalmers:
Paula Feminias, docent Chalmers
Pernilla Hagbert, doktorand Chalmers och KTH
Håkan Thörn, professor GU

2. Hur fungerar Karlskronas seniorhusförenings bostadskoncept och något om bygg- och boendeekonomi.

Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, ordf. i Karlskrona seniorhusförening

3. Fyra startargrupper

Aktuella startargrupper i olika faser
Sofielunds kollektivhus och KiM, Malmö Ulla-Britt Swensson
Kvarten, Föreningen Vänboendet Lena Jarlöv, arkitekt, docent
Undersammatak, Göteborg Karin Andersson, Kristina Örne, Anita Syrén
Kombo, Stockholm, Niklas Krantz