10 byggemenskaper med startbidrag – ny rapport!

Sedan 1 januari 2020 kan byggemenskaper få statligt stöd, så kallat startbidrag, från Boverket. Stödet riktar sig till grupper av enskilda hushåll, som bildat en ekonomisk förening i syfte att anordna bostäder för medlemmarna i föreningen. Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas. 

Det här är en första uppföljning och en preliminär utvärdering av stödet. I rapporten beskrivs de byggemenskaper som fått startbidrag, med fokus på de planerade projektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med en kort lägesrapport från respektive byggemenskap i september 2021. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat att tillämpa.

Tio byggemenskaper av varierande storlek och karaktär och med olika upplåtelseformer har fått stödet. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels för att möjliggöra alternativa boendeformer i tillväxtregioner, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och önskemål på kommersiella villkor.

Tio projekt beskrivs i rapporten:
Bostadsrättsföreningen Lyckan, Göteborg
Kollektivhuset Röda Oasen, Malmö
Byggemenskap Gården, Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening, Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening, Vingåker
Kolmårdens byggemenskap, ekonomisk förening, Norrköping
Bostadsrättsföreningen Villa Mälarhöjden, Stockholm
Byggemenskap Lund ekonomisk förening, Lund
Färjkarlbergets byggemenskap ekonomisk förening, Norrköping
Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening, Tanum

Bilden överst är från ett startmöte i Vingåker i april 2017 för projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåker”. Nu är tre projekt på gång i Högsjö, Läppe och Österåker. Läs mer via länken!

Nyhetsbrev från Socialt Byggande

 Den 31 oktober är sista dagen då biljetter för att delta på plats på årets konferens finns tillgängliga till vårt normalpris. Biljettbokningar efter den 1 november kostar tyvärr 10% mer. Biljetter bokas genom biljettbokningen här! 
PROGRAMMET ”För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Socialt Byggande 2021.

Tinna Harling, Producent Socialt Byggande 2021
Vi är både stolta och glada över årets konferensprogram som bjuder på ett brett och öppet samtal om sociala former av byggande och boende, med många olika ingångar, kopplingar och utgångar för dig som är intresserad av socialt drivna processer, lokal samhällsutveckling, omställning och gemenskap och skapandet av sociala värden i den byggda miljön. Se hela programmet här!  

NYA TALARE: 
METTE ADOLFSSON: HÄRADSBÄCK – BYGDEN SOM LEVER
Mette Adolfsson är ordförande i Häradsbäcks intresseförening och en av de drivande i en lokal utveckling där civilsamhället tagit stort ansvar för bygdens mötesplatser och service och skapat en levande by. Mette talar om Häradsbäcks erfarenheter av lokalt driven landsbygdsutveckling.  
CHRISTIAN NILSSON, FAMILJEBOSTÄDER I SAMHÄLLET
Christian Nilsson är Distriktschef i Bergsjön för  Familjebostäder i Göteborg. I allmännyttans breda uppdrag ingår att skapa trygga miljöer och bidra till ökad folkhälsa, högre sysselsättning och bättre skolresultat.  
YLVA LUNDKVIST FRIDH: SOCIAL FINANSIERING 
Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker med en passion för civilsamhälle, kooperation och omställningen till resilienta ekonomiska och finansiella system. Hon arbetar för närvarande som VD för Mikrofonden Sverige. Ylva talar om finansieringsmetoder och byggekonomi och om framtidens byar.
JAN ÅMAN: DUVEDSMODELLEN – FRAMTIDENS BYAR
Jan Åman är entreprenör, kreatör och kurator samt platsutvecklare bakom Duvedmodellen där målet är att byn Duved i Jämtland ska stå modell för lokal utveckling med cirkulära och lokala system, självförsörjning, hantverk och digitalisering.
MONICA VON SCHMALENSEE: SOCIAL BOPOLITIK 
Monica von Schmalensee är arkitekt och var fram till 2017 vd för White. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande i Rådet för hållbara städer. Monica talar om En social bopolitik för Sverige
LARS MALMGREN: KOOPERATIV HYRESRÄTT
Lars Malmgren är troligen Sveriges främste expert på kooperativ hyresrätt och vd för utvecklingsbolaget NYBO som samverkar med kommuner och grupper, förverkligar nya bostäder i den kooperativa hyresrättens form och stöttar byggemenskaper. Lars talar om kooperativ hyresrätt som metod för socialt och hållbart byggande
 
Se alla talare och inbjudna gäster här!    Bakom konferensen Socialt Byggande 2021 – Inkluderande bygg- och boendeformer står en konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer med den gemensamma nämnaren att vi är engagerade i bostadsfrågor och eftersträvar en större bredd av alternativ och vägar i byggandet och boendet.

Våra tre gemensamma syften med konferensen är:Att med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om bygg- och boendeformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskapAtt visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.Att ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande former av byggande och boende. 
BoverketSKRRISEUrban Futures, Bergsjön 2021EgnahemsbolagetCentrum för boendets arkitektur Chalmers Göteborgs stadCoompanionFöreningen för byggemenskaperSwecoVästra GötalandsregionenSveriges LantbruksuniversitetSveriges Arkitekter Västra GötalandKollektivhus NUERO – Ekobyarnas RiksorganisationEgnahemsfabrikenEkobanken och Building Future Institute.

Öppet hus i kollektivhus i början av oktober

2, 3 och 10 oktober har några kollektivhus runt om i Sverige öppet hus. Passa på att besöka till exempel Lagnö Bo i Trosa eller Hogslätts vänboende i Gerlesborg. Tider och adresser hittar du i dokumentet här nedan.

Hogslätts Vänboende i Gerlesborg invigdes 2018. Foto Per Pixel Petersson.

Bilden överst från invigningen av Lagnö Bo.

Tallhöjden bogemenskap 40+ i Kålltorp, östra Göteborg


Tallhöjden bygger ett kollektivhus i stadsdelen Kålltorp, nära Munkebäcks torg i östra Göteborg. Huset kommer att ha 61 hyresrätter och gemensamma utrymmen. 

Nu söker vi fler medlemmar inför inflytt under 2023. För att bredda mångfalden bland våra medlemmar söker vi främst dig som är 40-60 år och/eller man.  

Kålltorp ligger strax intill Göteborgs stora friluftsområden Delsjön, Härlanda tjärn och Skatås. Stadsdelen har goda kommunikationer med buss och spårvagn, och det är nära till affärer och annan service. 

Detta är ett boende för dig över 40 år utan hemmavarande barn.

Hemsida boihop.org
Facebook Boihop Östra Kålltorp
Kontakt Agneta Johansson, ordförande agnetajoh47@gmail.com

Tanter vill ha fler kollektivhus!

 Fler kollektivhus skulle minska ensamheten bland de äldre och bidra till ett mer hållbart och effektivt utnyttjande av resurser och bostäder. Det skriver författarna till rapporten Kollektivhus och tanter, Birgit Assarson, fd departementstjänsteman och boende i kollektivhuset Sockenstugan och Kerstin Kärnekull, arkitekt SAR/MSA, medlem i forskargruppen Bo i Gemenskap (BIG) och boende i kollektivhuset Färdknäppen i en debattartikel på bostadspolitik.se.

Varför det behövs fler kollektivhus beskriver Birgit och Kerstin i rapporten Kollektivhus och tanter, utgiven av Arena Idé i maj 2021.

Rapporten presenterades på ett seminarium den 31 maj. Förutom författarna medverkade Lisa Pelling, Katarina Skog, Ulrika Hägred och Jan-Ove Östbrink. Seminariet finns nu på Facebook och YouTube:

Med Birgit Assarson, f.d. departementstjänsteman, Kerstin Kärnekull, arkitekt och medlem i BIG-gruppen, Karolina Skog, regeringens särskilda utredare för utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”, Jonas Nygren, tidigare förbundschef på Hyresgästföreningen och chef för Bostad 2030, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Regioner, Ulrika Hägred, Boverket, och Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Överst Karolina Skog om kollektivhusens möjligheter under seminariet.