Nyfiken på kollektivhus i Högsbo?

Sedan 2013 har föreningen Byggemenskap Högsbo arbetat för att förverkliga drömmen om ett kollektivhus med hög kvalitet och höga sociala värden både för de boende i huset, men även med utåtriktad gemenskap för stadsdelen. Vi har nu markanvisning på en tomt vid Axel Dahlströms torg och ett samarbete med Familjebostäder.

Efter drygt ett års samtal med Familjebostäder är vi nu redo att visa skisser på olika typer av lägenheter och gemensamma ytor, samt redogöra för vad det kommer att kosta att bo i huset om allt går som vi hoppas på. Syftet med mötet är att rekrytera medlemmar som vill vara med i den fortsatta processen. Vi kommer att ägna första delen av mötet åt information, och resten av tiden åt en fördjupad frågestund/diskussion för de som är intresserade av att vara med.

När huset står klart i början av 2021 kommer föreningen att blockhyra alla lägenheter. Det innebär att lägenheterna inte kommer att läggas upp på Boplats, utan att föreningen själv ansvarar för att hitta hyresgäster. Ju tidigare du går med i föreningen och engagerar dig, desto större möjlighet har du att få en plats i huset och vara med och påverka boendet i sin helhet.

Om du är intresserad av att vara med, skicka ett mail till byggemenskaphogsbo@gmail.com, så återkommer vi till dig. Du kan också gå med i Facebookgruppen Byggemenskap Högsbo så får du löpande information.

Kommunen positiv till kollektivhus i Umeå

Bilda en grupp, ni som vill bo kollektivt. Så sade Stefan Berglund, ordförande i byggnadsnämnden, till Sveriges Television i november förra året. Läs mer på SVT:s hemsida!

Och intresset växer i Umeå. 2018 bildades föreningen Kollektivhus i Umeå med egen Facebookgrupp. Det blev också ett inslag på SVT.

Ordföranden i Kollektivhus i Umeå, Johan Wallén efterlyste ett smartare, roligare och mer hållbart sätt att bo och leva i en debattartikel i Västerbottenskuriren den 14 november 2018.

Den 20 november var det dags för ett öppet informationsmöte i Umeå Folkets hus med bland annat byggnadsnämndens ordförande och Anita Persson från Kollektivhus Nu med ett trettiotal deltagare.

Nu går föreningen Kollektivhus Umeå ut med enkät om utformningen av huset (läs mer här).

I årets andra nummer av Bo tillsammans (nr 51) kommer en artikel om allt som pågår i Umeå – publiceras cirka 15 april!

Hur ska kollektivhuset i Umeå se ut?

Nu närmar vi oss ett kollektivhus i Umeå och vi behöver ta reda på hur det ska utformas! Den här enkäten riktar sig till dig som är vill bo i ett kollektivhus i Umeå och syftar till att få en uppfattning om dina förväntningar, drömmar och önskemål!

Du som har svarat på vår tidigare enkät kommer att känna igen dig, många av frågorna är samma. Anledningen till att vi gör en ny enkät är att vi vill få en tydligare bild av hur de som faktiskt vill bo i kollektivhuset vill att det ska se ut (till skillnad från den bredare målgrupp den förra enkäten riktade sig till).

Om du har några frågor eller synpunkter om enkäten så maila dem till Johan Wallén, ordförande i föreningen Kollektivhus Umeå, på hulqen@gmail.com.

Om du ännu inte är medlem i föreningen Kollektivhus Umeå men vill bli det så kan du gå in på https://groups.google.com/forum/#!forum/kollektivhus-ume och ansöka om att bli medlem.

Om du vill veta mer om föreningen Kollektivhus Umeå kan du bli medlem i vår Facebook-grupp med samma namn.

60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar.

Bland projekten finns också flera projekt med socialt och ekologiskt hållbara flerbostadshus, ”The Colive Enabler”, Self Build City och Anpassningsbara Bostäder över Tid.

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt kom det in 152 ansökningar varav 60 har beviljats stöd. Sökande har framför allt varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd.

De beviljade projekten avser både förstudier och genomförandeprojekt och har fokus på experimentell utveckling, forskning eller processinnovation.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket.

Hela listan på vilka projekt som har fått stöd hittar du här.

Släpp fram små bostadsaktörer!

”Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. ” Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån

Lyssna på de värdedrivna bostadsbyggarna! Så skriver Ulrika Egerö från Kollektivhus Nu, Staffan Schartner från Föreningen för Byggemenskaper, Marie Linder från Hyresgästernas Riksförbund med flera i en debattartikel som publicerades hos Dagens Samhälle. Läs artikeln här!

Idén till debattartikeln föddes under ett seminarium som ”Jag vill ha bostad nu” ordnade om värdedrivna bostadsaktörer i höstas.

Lagnö Bo visar hur bra det kan bli om de som vill bo tillsammans får forma sitt eget hus. Bild av inomhusgården med de gemensamma lokalerna i fonden. Foto: Kerstin Kärnekull

Tvärstopp för pågående bygge av ekoby i Baskedal!

Pressmeddelande från Baskedals kooperativa hyresrättsförening:

Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 stoppar redan påbörjat bygge av kooperativa hyresbostäder i ekoby. Var ska vi nu bo?

VI är en kooperativ hyresrättsförening som gått samman för att bygga 16 ekologiskt hållbara hyreslägenheter i Baskemölla  i Simrishamns kommun. 14 lägenheter är redan tingade, bygglov är klart och arbetet med grunderna har påbörjats. Lägenheterna är små, välplanerade, energieffektiva och med rimliga hyror. Vi som ska bo i lägenheterna är äldre och småbarnsfamiljer och det är vi som tillsammans har drivit projektet från start. De första lägenheterna planeras stå klara i slutet av 2019.

En huvudfaktor för att kunna genomföra projektet har varit Boverkets investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter, som för oss skulle vara på 7,3 miljoner. Länsstyrelsen, som handhar ansökningarna, har muntligt godkänt vårt ärende och allt är klart för positivt beslut. Men, nu stoppar ni investeringsstödet utan möjligheter till övergångsregler och vi kommer inte hinna få ett formellt beslut innan den 31 december. Som så många andra. Samtidigt uttalar du dig i tidningar om att det här inte kommer påverka byggandet av lägenheter och att det är upp till regeringen att lösa övergången.  Vi vill säga att det är inte bara stora byggbolag med obegränsade ekonomiska resurser som bygger lägenheter. Vi är en grupp vanliga människor som gått samman för att bygga hyresbostäder med rimliga hyror, som saknas på bostadsmarknaden.

För oss innebär det här att vårt redan påbörjade bygge stoppas. Vi riskerar att inte kunna bygga klart våra lägenheter och att det vi redan har satsat ekonomiskt, av våra egna besparingar, går förlorat. 

Vi har sedan projektets start stött på många hinder men lyckats övervinna alla hittills. Stödet från Boverket har hela tiden varit en förutsättning. Ska vi nu förlora våra blivande hem på grund av politiskt kaos? Vi är allvarligt oroade och vet i nuläget inte hur vi ska gå vidare. Vi vill vädja till dig och dina partikamrater att tänka igenom ert beslut en gång till. Snälla, fatta beslut som gör det möjligt för Boverket och Länsstyrelsen att handlägga klart de ansökningar som redan är godkända. Låt oss som jobbat och planerat i flera år, som har satsat allt vi äger, få möjlighet att slutföra vårt projekt med det stöd som vi skulle ha fått. 

 Kontakt:

Alexandra Jansson, styrelsemedlem i BKH Baskedals kooperativa hyresrättsförening,

Tel 0736 38 0414 0735-22 79 03 Mail: alexnjansson@gmail.com

 Margaretha Wikner,  styrelsemedlem i BKH, tel 0766 102235 , mail:  margarethawikner@hotmail.com.

Markus Beskow styrelsemedlem i Baskemölla etapp4 ekonomiska förening, tel 073 669 0787 mail Markus@jordform.se

Första spadtaget i Baskemöllas nya ekobu.

Bygg i gemenskap – Lagnö Bo

Svenska Dagbladet skriver idag om Lagnö Bo och byggemenskaper. Tin och Per Carleson intervjuas.

I artikeln intervjuas också Ulrika Hägred från Boverket. De har publicerat en ny skrift om byggemenskaper som kan laddas ned utan kostnad.

Fler måste kunna få möjlighet att bygga sitt boende tillsammans. Kommunerna kan göra mycket för att underlätta för gruppstartade projekt. I skriften finns en rad görslag kring hur kommuner kan arbeta.

Lagnö Bo invigdes i augusti 2018. Inne i vinterträdgården, som gränsar till de gemensamma rummen vid entrén, finns en scen.