Ny rapport om cohousing i England

Cohousingrörelsen i England växer kraftigt. 16 projekt är igång och ytterligare minst 30 är under planering. Ett av projekten belönades som Englands bästa bostadsprojekt 2017 och har också fått mycket uppmärksamhet internationellt. UK Cohousing Network, Englands motsvarighet till Kollektivhus NU har lyckats få igång samarbete med andra organisationer, bilda en stiftelse som ska stödja initiativ och sprida information om senior cohousing.
Allt detta och mer beskrivs i en färsk reserapport från England, skriven av Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull, ”Cohousing i England”.

Artiklar om studieresan finns också i  Bo tillsammans nr 44 och 45.Resan har genomförts med stöd av projektet CoElderly, där Kollektivhus NU samarbetat med organisationer i England (UK Cohousing Network), Polen och Italien.

Ingela Blomberg och Stephen Hill, ordförande i UKCN

Två filmer om Older Women’s Cohousing (OWCH)

Gården i Older Womens Cohousing. Alla lägenheter har balkonger mot den gemensamma gården.

Två nya filmer om OWCH, Older Womens Cohousing i North Barnet, London (på engelska. Lösenordet är OWCH.):

Den korta på 7 minuter är tänkt för politiker och bostadsföretag: Senior Cohousing: A different way of living?

Den längre på 13 minuter är avsedd för startargrupper och nyfikna: Senior Cohousing – the way to do it

En ny skrift skildrar behovet av bogemenskaper för äldre och hur OWCH kommit till liksom viktiga lärdomar: Community Building for Old Age: Breaking New Ground. The UK’s first senior cohousing community, High Barnet.

Pot-luck dinner/knytkalas i OWCH:s gemensamma lokaler mars 2017.

Två blivande bofelleskap i Norge, Vindmöllebakken och Kakkelovnskroken

Äntligen är nya kollektivhus/bofelleskaper på gång i Norge. Samtidigt har de två äldsta just fyllt 40 respektive 30 år.

Första spadtaget taget för Bofelleskapet Vindmöllebakken i Stavanger (skakig video) med 26 lägenheter. Bakom projektet finns Gaining by Sharing som också testar samma koncept i Oslo. Informationsmötet den 4 december kommer att visa hur intresset ser ut.

I Oslo finns två äldre kollektivhus, borettslaget Kollektivet på Hovseter från 1970-talet och Friisgata 6, som firar sitt 30-årsjubileum den 8-10 december 2017. Rapport kommer från Friisgata!

Mer att läsa om kollektivet finns i boken ”Fra servicehus till dugnadssellskap. Borettslaget Kollektivet 1976 – 2016” av Solveig Wahl Ekdahl och Tore Lange.