Ledig trerumslägenhet i Dunderbacken

En lägenhet, 3 rum och kök med loggia i sydvästläge, 72 kvm, ej balkong,
i kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg, blir ledig för inflyttning
från 1 januari 2021. Ev. tidigare. Hyresvärd Familjebostäder.

Adress: Hägerstensvägen 237 D, plan 4.
Fem minuter från Axelsbergs t-banestation.

Hyra 10 769 kr/månad.

Vi vänder oss företrädesvis till personer i åldern 40+ utan hemmavarande
barn. Blankett för lägenhetsansökan finns nedan. Du måste returnera den
ifyllda blanketten till intresse@dunderbacken.se
– senast måndag 28 september – för att komma ifråga för intervju.

Välkommen med din ansökan!

Vänliga hälsningar,
antagningsgruppen, Dunderbacken

Fotot överst: Dunderbackens gård

Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

Intresset för lika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Så skriver lektören Christer Olsson om ”Gemenskap och samarbete”i BTJ-häftet nr 7 från 2020:
”Författarna lyckas mycket väl med sitt syfte att sprida kunskap om, inspirera och ge vägledning för de som är intresserade av att engagera sig för ett kollektivhusprojekt”, ”Denna genomarbetade bok ger viktiga svar på vad ett kollektivhus är. Läsaren får betydelsefull information om t.ex. de juridiska och ekonomiska förutsättningarna och lämplig storlek på huset och gemensamhetslokalerna. Författarnas erfarenheter av hur det är att bo i ett kollektivhus är mycket intressanta.” Christer Olsson om ger boken en fyra på en femgradig skala och rekommenderar att biblioteken ersätter äldre versioner med den senaste. (BTJ hette tidigare Bibliotekstjänst och förser biblioteken med böcker)

STUDIECIRKELMATERIAL TILL BOKEN GEMENSKAP OCH SAMARBETE

Fem byggemenskaper har fått startbidrag från Boverket

Från första februari har byggemenskaper kunnat söka startbidrag från Boverket på högst 400 000 kronor (se Bo tillsammans nr 53). Intresset har visat sig vara lagom stort. Fem grupper har redan fått stöd och fler ansökningar håller på att beredas. Det innebär att de anslagna medlen på 3 miljoner för 2020 kommer att räcka precis.
Följande startargrupper har hittills fått stöd:
BRF Lyckan i Göteborg
Röda Oasen i Sege Park, Malmö
Byggemenskap Gården i Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening i Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening i Vingåker
Röda Oasen och Gården har kommit längst i sitt arbete och båda räknar med att kunna söka bygglov nu i höst.

SVT gjorde ett reportage i augusti om Lindberga by i Österåker, Vingåker. ,

Illustrationen visar Sege Park i Malmö, där Röda Oasen ska flytta in i en befintlig byggnad (tvåvåningshuset på bilden). Illustration Malmö Stad.

Bra i bogemenskap under Corona

En stor majoritet i danska bogemenskaper för seniorer har upplevt att det är positivt att bo nära andra under coronakrisen och trots alla restriktioner har många inte känt sig isolerade, eftersom de har levt i en bogemenskap. Det visar en undersökning om livet i en bogemenskap under pandemin, som methods.dk har genomfört för Realdania.

Att bo i en seniorbogemenskap är en efterfrågad boendeform i Danmark, och de som bor så upplever mer gemenskap och mindre ensamhet. Men hur är det att bo tillsammans med gemensam matlagning, hobbyrum och växthus när coronapandemin stängde ner Danmark och krävde att alla ska hålla avstånd till varandra?

Enligt enkäten svarar 85% att bogemenskapen har betytt att de inte känner sig isolerade från andra trots alla restriktioner och 89% anser att de har hittat sätt att umgås i bogemenskapen samtidigt som man tar nödvänding hänsyn. Däremot tycker 71% att fördelarna med att bo i gemenskap har minskat av COVID-19.

Realdanias pressmeddelande finns här och en sammanställning av undersökningen med fler resultat kan hämtas här.

Bilden överst visar växthuset i det nybyggda Kamelia Hus vid Gröntorvet i Valby, ett av 11 pilotprojekt med stöd av Realdania.

Byggemenskapen Gården söker finansiärer!

Tycker du att det ska byggas fler bostäder som är socialt och miljömässigt hållbara? Och vill investera pengar i ett bra fastighetsprojekt?
Då kan du vara med och finansiera ett projekt som är bra för individ och samhälle och samtidigt få en ränta som är mycket bättre än bankernas!
Byggemenskap Gården är ett innovativt och stabilt byggprojekt som planerar att bygga ett flerfamiljshus i trä. Huset byggs som en byggemenskap, dvs att de som ska bo i huset och planerar huset även är byggherre. Detta sätt att bygga på är vanligt och etablerat i Tyskland men nytt för Sverige. Eftersom det här är ett pilotprojekt är det svårt att få de traditionella bankerna att ge lån till projektet. Därför har alla som ska bo i huset gått in med egna medel.Vi söker nu ytterligare medfinansierer som kan tänka sig att låna ut pengar under 2-3 år till en ränta på minst 3 procent. Huset är fulltecknat.
Dela gärna detta inlägg eller tipsa personer som du tror kan vara intresserade!

Mer information hittar du på vår hemsida!

Kontakta oss per mail: byggemenskapgarden@gmail.com

Perspektiv över huset och trädgården från föreningens hemsida

Dags att anmäla intresse för Kombo!

Viktig information från kollektivhuset Kombo i Hägerstensåsen:

Det är nästan ett år till inflytt, men det är NU vi tar in intresseanmälningar för boende i Kombos Kollektivhus på Hägerstensåsen, som nu byggs i samarbete med Familjebostäder. Vi har fortfarande flera lägenheter utan intressenter, och uppmanar därför dig som är intresserad att läsa vidare på vår webb. Bli medlem i föreningen så får du information om hur du intresseanmäler för ett förstahandskontrakt i vårt hus!

Föreningen Kombo har sedan 2008 arbetat för ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Vårt mål är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi som är engagerade i Kombo deltar i formandet av huset. Vi vill att boendet ska vidga hemmets gränser och verka för ökad jämlikhet, gemenskap och demokrati.

Lägenheterna i huset ska vara hyresrätter och kommer att finnas i olika storlekar för olika slags hushåll. Huset ska vara stort men inte större än att alla boende ska känna till varandra och känna tillhörighet. Vi har en önskan om att leva ekologiskt och klimatmässigt hållbart och jobbar därför för att huset byggs med den ambitionen.

Vi samarbetar med Familjebostäder om att bygga ett kollektivhus i Hägerstensåsen med byggstart hösten 2019 och inflyttning 1 maj 2021

Mer information finns på vår hemsida http://kollektivhuskombo.se/ och via facebook.

Bilden överst: Kollektivhuset Kombo ligger alldeles intill t-banstationen Hägerstensåsen i Stockholm. Inflyttning sommaren 2021.

Under samma tak i Högsbo – reportage i DN

Dagens Nyheter hade en lång artikel om den nya bogemenskapen Under samma tak i Högsbo, Göteborg, den 14 juli. Artikeln finns att hämta här:

Under 2020 har flera kollektivhus och bogemenskaper blivit färdiga för inflyttning:

Ekobyn Baskedal i Baskemölla med Baskedal kooperativa hyresrättsförening som bygger 16 hyreslägenheter samt villatomter med mera.

Bogemenskapen BoSams i Borgholm. 11 lgh 2 – 3 r o k och gemensamma lokaler.

Kollektivhuset Under samma tak i Högsbo, Göteborg. 59 lgh 1 – 5 r o k och gemensamma lokaler.

Trygghetsboendet Wasa Seaside i Färjestaden med 65 lägenheter på 2 och 3 rum och kök i kooperativ hyresrätt.

En extra komplikation för alla har varit den pågående coronapandemin. Det har inte gått att dra igång allt det man planerat att göra gemensamt.