Bo i Lagnö Bo!

Är du intresserad av trädgård, hållbar odling, matlagning och tillsammans med oss vill utveckla vår boendegemenskap? Då är kanske Lagnö Bo något för dig.

300 m till bad och båtbrygga. Samåkning finns till Trosa och Vagnhärad.

För att bo här behöver du vara medlem och godkänna föreningens värdegrund. Insatsen betalas vid inflytt och återfås vid avflytt.

Som boende deltar du i våra matlag och annat gemensamt arbete. Läs mer på Lagnö Bos hemsida.

Lagnö Bo från entrésidan. Östersjön i bakgrunden.

Uppsala satsar på bygg- och bogemenskaper

Två projekt är redan en bra bit på väg, Rudbeckia och Gården i Rosendal. Men kommunen vill ha igång fler. Ett av många budskap från kommunens och Föreningen för Byggemenskapers seminarium för alla intresserade av bygg- och bogemenskaper den 5 april.

Att bygga sitt drömboende – träff för intresserade i Uppsala den 5 april. Jan Svensson, Coompanion och Kristoffer Lühti, Ekobanken informerar om finansiering.

Svante Guterstam berättade om hur Uppsala arbetar och att det finns flera möjliga områden. Rosendals nya etapper, Sala Backar och Södra Gunsta har alla utrymme för bygg- och bogemenskaper. Uppsala kommer att fortsätta att bygga många nya bostäder med anledning av den kommande utbyggnaden av järnvägen mellan Stockholm och Uppsala.

I Knivsta blir det en ny järnvägsstation och Knivstas utbyggnadsbolag, Alsike Fastighetsbolag, vill också samarbeta med grupprojekt. Det berättade Jan Rydén, som är utvecklingschef för bolaget.

Men hur kan kommunerna nå ut med information om de nya möjligheterna? Hur kan man mobilisera ett intresse? I staden Kirchheim unter Tech har staden fått igång ett samarbete med nio byggemenskaper i en första etapp och fler står på kö för att vara med i de kommande. Stadsbyggandsdirektören Gernot Pohl berättade om hur kommunen kickstartat arbetet vid en byggemenskapskonferens för branschen dagen innan. Lika viktigt som att marknadsföra och informera till alla i kommunen var att marknadsföra och utbilda inåt, i kommunen. För att lyckas med att öka intresset för byggemenskaper måste alla dra åt samma håll.

Gernot Pohl berättar om hur idén med byggemenskaper fick en kickstart i Kirchheim unter Tech .

Men viktigast var nog Gernot Pohls stora engagemang. Han tog upp frågan med alla han mötte, hade regelbundna samtal med den lokala tidningen och ordnade utbildning för lokala banker och seminarier. Ett trumfkort var närheten till Tübingen. Det blev många studiebesök dit för olika grupper. Att se skillnaden i stadslivet mellan konventionella områden och sådana där byggemenskaper varit med i utformning och genomförande gav alla något att fundera över och ökade förståelsen för vilken viktig roll byggemenskaper kan ha i stadsbyggandet.

Bogemenskap för män – och kvinnor

I Danmark planeras just nu en bogemenskap för seniorer som ska vara extra attraktiv för män. Precis som i Sverige är det annars ett större intresse hos kvinnor att flytta till bogemenskaper.

Bogemenskapen ”Ovalen” ska byggas i Albertslund utanför Köpenhamn. Projektet är ett av de nio pilotprojekt med ”bofællesskaber” för seniorer som stöds av Realdania-fonden. En särskild studie har gjorts om vad som kan öka intresset hos män. En länk till läsning om projektet (på danska) finns här.

Mer om Realdanias satsning på ”Rum og fællesskaber for ældre” (på danska) finns här.

Dunderbacken får ny hyresvärd!

Den 19 mars upphörde KHR Dunderbacken som hyresvärd och AB Familjebostäder tog över för alla boende i kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg, Stockholm. Alla boende har nu individuella hyreskontrakt direkt med Familjebostäder.

Beslutet om att gå över från kooperativ hyresrätt där föreningen blockhyr huset till att att gå över till en inaktiv KHR och starta en ideell förening togs i april 2018. Den ideella föreningen svarar för alla kollektivhusverksamheter på samma sätt som i exempelvis Färdknäppen och Sockenstugan.

Intresserade kan bli externa medlemmar i den nya ideella kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Externa medlemmar får delta i grupper och aktiviteter inte minst som volontärer i Dunderbackens matlag. Mer information finns på Dunderbackens hemsida.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.

Kerstin Gåsste (1928 – 2019), kollektivhuspionjär

Arkitekten Kerstin Gåsste avled tidigare i år. Hon var en av pionjärerna och engagerad i flera kollektivhus som byggdes i olika HSB-föreningars regi.

Arkitekten Kerstin Gåsste. Foto från Gunilla Lundahl, red, ”Kvinnor som banade väg. Porträtt av arkitekter”, Byggforskningsrådet T6:1992.

Kerstin Gåsste var en arkitekt som använde sina levda erfarenheter för att utveckla sitt yrke och bana väg. Hon bodde själv i flerbostadshus och fritidshus som hon ritat. Efter mer än ”tjugo års tjat” lyckades hon övertala HSB att genomföra sitt första kollektivhus. Det blev Blomstret i Gävle, färdigt 1983 med trettio lägenheter och med det gemensamma arbetet kring mat och barn som grund och plats för gemensam fritid.

Kerstin Gåsste bodde tidigt i sitt yrkesliv i kvarteret Bofinken i Solna som hon själv ritat. ”Vi var fyra familjer med barn i huset som samarbetade mycket kring barn och hushåll. Barnen var mycket hos varann. Vi lagade mat och hjälptes åt på olika vis. Det och dagis löste mina barnvaktsproblem.” Så säger hon till mig i en intervju från 1991 i Kvinnor som banade väg, porträtt av arkitekter, som gavs ut av Byggforskningsrådet samma år i samband med en utställning på Arkitekturmuseet samma år.

Kollektivhuset Kupan i Älvsjö. Arkitekt: Kerstin Gåsste.

Fyra kollektivhus lyckades hon genomföra i intimt samarbete med de boende, även om processen för det mesta drog ut på tiden. Två har omvandlats till vanliga bostadsrätter. Två av dem består som förr. Förutom Blomstret är föreningen Kupan i Älvsjö, 1985, vid gott liv. Den ingår i kvarteret Prästgårdsåkern, där punkthus och lamellhus blandas och grupperas kring en gemensam gård. Även de vanliga husen har gott om utrymmen för gemenskap. Grannföreningen Kåpan lyfter idag fram sådana kvaliteter i annonser. Senare i karriären engagerade hon sig i äldreboende – gruppbostäder i liten skala och seniorhus. ”Men de ska ligga insprängda i kvarter där andra människor också bor.”

Matsalen i kollektivhuseet Blomstret, Gävle. Arkitekt Kerstin Gåsste.

Flexibilitet i bostadslösningarna var också en viktig angelägenhet för Kerstin Gåsste. I flera projekt tillämpade hon dessa tankar i terasshus på vackra tomter där utsikten kunde tas tillvara för alla. Bäckby i Västerås med åttio lägenheter från 1977-78 hör dit.

”Från min sida var det från början ett idéprojekt och ett debattinlägg. Jag ville upphäva den stora skillnaden mellan att bo i villa och att bo i lägenhet. Jag ville visa att man kunde erbjuda samma möjligheter att välja planlösningar och få en fin utemiljö. En grupp människor i ett hyreshus borde självklart kunna erbjudas det som de flesta statligt belånade småhus har – bastu, hobbyrum, gillestuga och tvättstuga. I mitt förslag skulle man kunna välja stora allmogekök eller små laboratoriekök, hygienrum som var stora eller små med bastu och separat dusch eller rentav flera stycken.” Mångfaldens värden uppvisade.

Den omsorg och inlevelse i boendet som Kerstin Gåsste lade ner i boendefrågor kan i dag förefall rent utopisk. Men husen finns kvar. Mer än två hundra. Hon arbetade många år på HSBs arkitektkontor och ledde från 1979 ett eget arkitektkontor. Då ofta med uppdrag för HSB. 1961-64 ritade hon ett elementsystem för fritidshus inom HSBs Bygglåda. En stor framgång. Själv bodde hon i ett av dem. Efter pensionen kunde hon ge sin lust till måleriet fritt spelrum.

”Det som i grunden gör arkitektyrket så intressant för mig är den kombination det rymmer av estetik, socialt engagemang och konstruktiv teknik. I lyckliga ögonblick upstår en syntes av dessa tre. Då är det fint att vara arkitekt.”

En väldigt fin arkitekt att inspireras av var hon.

Big-gruppen genom Gunilla Lundahl

Lägenhetsbyte, 3 rum i Dunderbackens kollektivhus, Axelsberg.

Öppen och ljus 3 rum och kök med loggia dvs egentligen 4 rum. Bytes mot mindre och billigare lägenhet, gärna i kollektivhus men också andra bytesförslag är intressanta. Dunderbacken är ett kollektivhus som i första hand vänder sig till 40+ utan hemmavarande barn. Fantastisk trädgård!

Läs mer om Dunderbacken på www.dunderbacken.se

Intresserad? Kontakta: maria@infoment.se

Lea-Vanessa Lohr efterträds av Matilda Lindén i Göteborg

Lea-Vanessa Lohr arbetar sin sista dag som ansvarig för byggemenskaper på Fastighetskontoret i Göteborg idag den 11 mars. Ny kontaktperson är Matilda Landén 031-368 12 99 matilda.landen@fastighet.goteborg.se

Göteborgs Stad hade tidigare som mål 5% av alla markanvisningar till bo- eller byggemenskaper. Den nya politiska ledningen har ändrat målet till ”fastighetskontoret ska markanvisa fler tomter till byggemenskaper och egnahemsbyggande”.

Förhoppningsvis innebär detta att Göteborg fortsätter att vara en föregångare i att möte det ökande intresset för bygg- och bogemenskaper!

Och tack till Lea-Vanessa!