Utflyttardag med Bogemenskap Dalsland

Den 5 november ordnar Bogemenskap Dalsland en heldag om bygg- och bogemenskaper och andra boendeformer. Program:

  • Studiebesök i Dals Rostock, en levande by med rik kulturhistoria och ett driftigt civilsamhälle.
  • Besök på tre gårdar/platser utanför Mellerud och i Sikhall som välkomnar utflyttare för till exempel uppställning av tiny houses.
  • Ödehusbesök. Vad krävs för att göra ett förfallet hus beboeligt och trivsamt igen?
  • Presentation av projektet Resiliens-hus.
– Med den här utflyttardagen vill vi locka nyfikna potentiella utflyttare och nybyggare. Vi visar upp inspirerande platser och projekt, säger Magnus Skånberg, projektledare för Bogemenskap Dalsland. Fotograf/Källa: Julia Jacobsson

Utflyttardagen ordnas som en delaktivitet av Bogemenskap Dalsland, ett Leaderfinansierat projekt som verkar för att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper. Målet är att skapa förutsättningar för en levande landsbygd i Dalsland. Mer information finns hos Dalslands Folkhögskola, som driver projektet tillsammans med en lång rad aktörer.

Landets Fria har en artikel om projektet.

Bild överst: Ett hus, byggt på Egnahemsfabriken på Tjörn, flyttas till sin nya plats.