Cord Soelhke om byggemenskaper

Hur kan aktivt deltagande från de som ska bo utveckla staden? Kan byggemenskaper skapa bostäder för nyanlända?
Cord Soelhke, dynamisk borgmästare i Tübingen som främjar bo- och byggemenskaper, har föreläst på Vallastaden 2017 i Linköping: http://bit.ly/2gXPxnq