Byggemenskap i Skärholmen?

Hållkållbo, föreningen som vill bygga ett ekologiskt kollektivhus, vill få en markanvisning i Skärholmen. Läs mer i artikeln från MittiStockholm!

Alte Weberei i Tübingen, utvecklat genom byggemenskaper. Alla hus är olika, formade av sina blivande boende.