Bryt ensamheten med ny bostadspolitik

Så skriver Bertil Egerö och Elsa Grip i en insändare i DN den 4 oktober där de pekar på hur coronapandemin skapat problem för alla som bor ensamma och på behovet av fler kollektivhus.

Bertil och Elsas förslag:

● Bostadspolitiken bör inriktas på att skapa bostäder med utrymme för gemenskap för alla slags hushåll, inte som nu enbart för äldre.

● Boverkets regler behöver utformas så att gemensamma lokaler kan finansieras på samma sätt som bostadsyta.

● Allmännyttan kan bidra med att utveckla modeller och direktiv för att underlätta övergången till gemensamhetsvänligt byggande.

● Snabbkurser om gemenskapsboende ska beredas för kommunala tjänstemän och politiker, liksom för lärare och studenter på landets arkitektskolor.

● Utredningar om boendets betydelse för mental hälsa i den sociala isolering mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderat ska omedelbart inledas.

Bilden överst med Bertil Egerö och Elsa Grip är från konferensen Experimentdays 2012 i Berlin.