Bli projektlots för byggemenskaper!

I vår startar en alldeles ny utbildning för projektlotsar:

Anmäl intresse till osa@byggemenskap.se