Kollektivhus och byggemenskap på gång i Uppsala!

Uppsalas mark- och exploateringskontor har skrivit ett optionsavtal med Sveafastigheter Bostad AB i samarbete med kollektivhus föreningen Rudbeckia om en tomt i Rosendalsfältet etapp tre.
Nu kan arbetet med ett nytt kollektivhus starta på allvar!

Mer information kommer på www.rudbeckiakollektivhus.se

Byggemenskapen Gården har också skrivit optionsavtal med Uppsala kommun i samma område.

 

Intresset för kollektivhus ökar bland fastighetsägare

Framtidens medlemsmöte den 6 maj blir extra spännande! Då kommer Svante Jernberg, vd för Sveafastigheter Bostad AB, för att informera om hur de vill samarbeta med föreningen Framtiden och alla intresserade kring nya kollektivhus.

Under det senaste året har Framtiden, som verkar för nya kollektivhus i Stockholm, blivit kontaktat av flera privata fastighetsägare. Även i Göteborg och Upppsala finns ett sådant intresse. Trollängen Bostad samarbetar med Under Samma Tak i ett nytt kollektivhusprojekt i Östra Kålltorp. I Uppsala kan det komma ett förhandsbesked om en markreservation för ett kollektivhus i maj.

Det rör på sig, glädjande!

 

Kollektivhus Nu på SABOs kongress

Sista dagen på SABOs kongress mötte Anita Nilsson från styrelsen och Sjöfarten kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Resultatet blev en bild – men i nästa steg måste vi berätta om hur viktiga kollektivhusen är som demokratiskolor och med sina vitala och mångsidiga kulturaktiviteter. De är faktiskt en sorts framtidslabb som visar hur boendet fungerar som bäst.
SABO:s kongress antog ett framtidsprogram ”Allmännyttan mot år 2030”  som bl a innehåller följande:
”Uppgiften att bygga och förvalta hyresbostäder för alla utesluter inte att allmännyttan också bygger för särskilda grupper eller intressen. Det kan till exempel handla om trygghets- och seniorbostäder, studentbostäder, lägenheter som upplåts med kooperativ hyresrätt eller bostäder som utformas tillsammans med blivande hyresgäster.” och ”Samarbeta med människor som utifrån gemensamma ambitioner (”byggemenskaper”) tillsammans planerar och sedan bosätter sig i en byggnad som kan upplåtas med kooperativ hyresrätt.”
Vi har markerat viktiga avsnitt och är glada åt att SABO-företagen ska vara ”möjliggörare” (som framtidsspanarna sade).

Utvecklingsstöd till Föreningen för Byggemenskaper

Vinnova kommer att ge 500 000 kr till första etappen av ”Diver City – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet.” Projektledare är Karin Kjellsson och kommuner, arkitektkontor, startargrupper med flera ingår i gruppen av medverkande. Projektet ska vara klart hösten 2017 och leda till en ansökan för steg 2.

Hållkållbo, en förening som vill bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus i Stockholm, är en av de medverkande i Vinnovaprojektet.

Göteborg anvisar till bo- och byggemenskaper!

Göteborg har tagit en ny markanvisningsplan för 2017 den 25 april med målet över 4 000 lägenheter på kommunal mark. Enligt denna ska kommunen också fortsätta sin satsning av bogemenskaper:

”Bogemenskap
Staden har även som ambition att fem procent av stadens markanvisade bostäder ska gå till bygg- och bogemenskaper. I en byggemenskap går enskilda individer och familjer samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna idéer om sitt boende. Exempel på planerade byggemenskaper finns vid Södra Viktoriagatan, Landala och vid Sunnerviksgatan nära Kyrkbyn på Hisingen.
I en bogemenskap tar de boende tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen och aktiviteter och på köpet får de en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande.”

Första spadtaget för Hogslätts Vänboende

Idag, den 5 april, togs första spadtaget till Hogslätts Vänboende i Gerlesborg i Tanums kommun i Bohuslän.
De 12 lägenheterna och det gemensamma allrummet ska stå klara 15 maj 2018.
Huset byggs i form av en radhuslänga med två flyglar, allrummet i mitten. Bostäderna, som är 35 – 64 kvadratmeter har högt i tak över halva ytan och resten loft, entre över trädäck på östersidan och trädgårdsdörrar ut mot naturtomt på västersidan. Bergvärme, solceller och vattenmantlad kamin i allrummet.
Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening har köpt tomten och är byggherre och hyresvärd. Det statliga investeringsstödet till små hyresrätter gör det möjligt att hålla en relativt låg upplåtelseinsats, 3 200 kr per kvadratmeter, dvs 160 000 kr för 50 kvadratmeter. Tanums kommun har beviljat en borgen på 2,5 miljoner på 20 år och Tanums Sparbank lånar ut pengarna. Hyrorna beräknas till ca 4000 kr för de minsta, 5 600 för de mellanstora och 6 500 för den största.
Av någon outgrundlig anledning är alla hyresgästerna kvinnor, liksom alla vi som arbetat fram projektet. Det finns en man bland tjugotalet kömedlemmar. Vi har ingen  åldersgräns men alla hyresgäster i första skedet är över 60 år.
Både arkitekten och byggmästaren bor i kommunen. Vi tillämpar förtroendeentreprenad, dvs ingen upphandling i konkurrens utan ett nära öppet samarbete från början och under hela processen.