Intresserad av Rudbeckia i Uppsala? Info och rundvandring den 27 maj kl 14

Information om kollektivhus i allmänhet och Rudbeckia i synnerhet. Rundvandring och besök vid byggplatsen.

Läs mer på Facebook!