Dunderbacken får ny hyresvärd!

Den 19 mars upphörde KHR Dunderbacken som hyresvärd och AB Familjebostäder tog över för alla boende i kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg, Stockholm. Alla boende har nu individuella hyreskontrakt direkt med Familjebostäder.

Beslutet om att gå över från kooperativ hyresrätt där föreningen blockhyr huset till att att gå över till en inaktiv KHR och starta en ideell förening togs i april 2018. Den ideella föreningen svarar för alla kollektivhusverksamheter på samma sätt som i exempelvis Färdknäppen och Sockenstugan.

Intresserade kan bli externa medlemmar i den nya ideella kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Externa medlemmar får delta i grupper och aktiviteter inte minst som volontärer i Dunderbackens matlag. Mer information finns på Dunderbackens hemsida.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.