Styrelsen för Kollektivhus NU

Styrelsemedlemmar 2019

Ordförande

Ulrika Egerö
Dunderbacken, Stockholm

Kassör

Birgitta Nordström
Sockenstugan, Stockholm

Ordinarie

Lotta Ahlén
Majbacken, Göteborg

Ordinarie

Peter Bylund
Lagnö Bo, Trosa

Ordinarie

Ann Mari Engel
Tullstugan, Stockholm

Ordinarie

Mats Holmström
Sjöfarten, Stockholm

Suppleant

Eva Mertel-Högberg
Stolplyckan, Linköping