Styrelsen för Kollektivhus NU

Styrelsemedlemmar 2018

Ordförande

Ulrika Egerö

Dunderbacken, Stockholm

Kassör

Birgitta Nordström

Sockenstugan, Stockholm

Ordinarie

Ann Mari Engel

Tullstugan, Stockholm

Ordinarie

Lotta Ahlén

Majbacken, Göteborg

Ordinarie

Anita Persson

Anita Persson

Färdknäppen, Stockholm

Ordinarie

Mats Holmström

Sjöfarten, Stockholm

Suppleant

 

Suppleant saknas