Slopa inte stödet till hyresrätter!

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden, skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader”.

En av undertecknarna är Ulrika Egerö från Kollektivhus NU. Bland exemplen på projekt som inte kunnat byggas utan stödet finns Hogslätts vänboende och Hambo i Simrishamn liksom flera projekt i Stavsjö.

Debattartikeln finns att läsa i Dagens Samhälle.

Överst: Senaste nyhetsbrevet från Hambo i Hammenhög, inflyttat under 2021.