Kollektivhus Nu på SABOs kongress

Sista dagen på SABOs kongress mötte Anita Nilsson från styrelsen och Sjöfarten kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Resultatet blev en bild – men i nästa steg måste vi berätta om hur viktiga kollektivhusen är som demokratiskolor och med sina vitala och mångsidiga kulturaktiviteter. De är faktiskt en sorts framtidslabb som visar hur boendet fungerar som bäst.
SABO:s kongress antog ett framtidsprogram ”Allmännyttan mot år 2030”  som bl a innehåller följande:
”Uppgiften att bygga och förvalta hyresbostäder för alla utesluter inte att allmännyttan också bygger för särskilda grupper eller intressen. Det kan till exempel handla om trygghets- och seniorbostäder, studentbostäder, lägenheter som upplåts med kooperativ hyresrätt eller bostäder som utformas tillsammans med blivande hyresgäster.” och ”Samarbeta med människor som utifrån gemensamma ambitioner (”byggemenskaper”) tillsammans planerar och sedan bosätter sig i en byggnad som kan upplåtas med kooperativ hyresrätt.”
Vi har markerat viktiga avsnitt och är glada åt att SABO-företagen ska vara ”möjliggörare” (som framtidsspanarna sade).