Arbete pågår med en digital plattform för bygg- och bogemenskaper

Just nu pågår arbetet med en portal, en hemsida, där intresserade kan hitta bygg- och bogemenskaper, startargrupper kan planera sitt arbete och hitta kunskap, kommuner erbjuda tomter, konsulter berätta om vad de kan erbjuda och mycket mera.

Arbetsgruppen för portalen leds av Joachim Widerstedt, Föreningen för Byggemenskaper. Eftersom det just nu är svårt att resa till möten (och att mötas) ordnade Ingrid Westerfors på Coompanion i Göteborg ett videomöte på webben där syftet och innehållet diskuterades.

Processkartan, som tagits fram av Föreningen för Byggemenskaper, kommer att bli en viktig del av Byggabo-portalen.

Runt om i Europa finns olika typer av webbplattformar som dels ger en bild av aktuella projekt i olika skeden och dels samlar och förmedlar kunskap, exempelvis i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. I Tyskland finns flera, exempelvis en för hela Tyskland (med två svenska startargrupper) och en för Berlin:
cohousing-berlin.de (En portal för Berlin. Utmärkt, på både tyska och engelska)
wohnprojekte-portal.de (En portal för hela Tyskland, ja hela Europa med två svenska startargrupper. Enbart på tyska)

Arbetet är en del av Divercity, det Vinnovastödda projektet, som drivs av Föreningen för Byggemenskaper tillsamans med 18 andra aktörer – kommuner, arkitekter, projektledare och forskare i samarbete med tre byggemenskaper på gång. Läs mer på projektets hemsida divcity.se!

Från hemsidan divcity.se om vad arbetet med Divercity ska leda till
. Projektet pågår under 2019 och 2020.

Överst en ”skärmdump” från videomötet (foto Ingrid Westerfors).