Medlemmar

Hus som är medlemmar i Kollektivhus NU

Borås

Tunnan
På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.

Falun

Tersen
Gemenskapsboendet Tersen i Falun verkar för vänskap och samarbete. Vi vill lära känna varandra och tillsammans hitta nya intressen.

Alla våra medlemmar har inflytande i vår kollektiva hyresrättsförening. Vi äger vårt  hus med 44 lägenheter. Här finns stora gemensamma utrymmen för aktiviteter som till exempel matrum, salong, TV-rum, gästrum, vävstuga, snickeri, ateljé och bastu. Nära till busshållplats, butik och vårdcentral och inte så långt till Falu centrum.

Tersen är till för de som börjar ett nytt avsnitt av livet, när barnen har flyttat ut. Vi strävar efter att flera ska vara yrkesverksamma. Våra medlemmar, både singlar och par, har här möjligheter till ett aktivt och självständigt liv.

Vi hjälps åt med olika sysslor som matlagning och underhåll, och delar på köksredskap, verktyg, möbler kontorsmaterial och en bil.

Kontakt: info@tersen.se

Gävle

Blomstret
En förening för att få ett eller flera kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981, fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart. Blomstret är förutom ett kollektivhus en bostadsrättsförening inom HSB som ligger relativt centralt i södra Gävle, på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum, men som ändå är en lugn oas.

Blomstret består av två ihopbyggda 4-våningshus i rött tegel som innehåller 39 lägenheter med 46, 67 eller 76 kvm lägenhetsyta och 400 kvm gemensam yta. Centrum i huset utgörs av kök och matsal samt café med intilliggande lekrum och korridorer. På bottenvåningen finns också tvättstuga, gästrum, bastu, ungdomsrum med TV och ett hobbyrum. I källaren under det ena huset finns dessutom motionsrum, snickarverkstad och ett reparationsrum. Vi har också en stor trädgård med träd, buskar och blommor, stor gräsmatta och en bersä. Tidigare fanns ett kommunalt daghem i huset. En bilpool har startats i huset, men har också många deltagare utifrån.

Huset bebos idag av totalt 71 personer, 46 vuxna och 25 barn/ungdomar. Av de vuxna är 30 kvinnor och 16 män. Vanliga barnfamiljer är i klar minoritet. Den yngsta i huset är några månader och den äldsta cirkaa 65 år. En relativt stor grupp är mellan 50 och 60 år, varav de flesta har bott i huset sedan starten för 20 år sedan. En annan stor grupp är de mellan 30 och 40 år, inflyttade allt eftersom. Några lägenheter byter ägare varje år.

Vi har sedan starten gemensam matlagning måndag-fredag året runt, utom på skolloven. Kök och matsal samt tvättstugan utgör husets främsta träffpunkter. Alla boende ska delta i matlagning, diskning eller matplanering, städning och trädgårdsarbete. Det är när vi lagar mat och äter tillsammans som vi lär känna varandra, men de gemensamma städ- och trädgårdsdagarna fungerar också sammanhållande. Varje vuxen lagar mat eller diskar två gånger på fyra veckor. Fyra personer turas i stället om att planera matsedeln och beställa hem ingredienser. Vi har både en kollektivhusförening som ordnar stormöten där vi diskuterar och beslutar i gemensamma frågor och en bostadsrättsförening som håller i husets ekonomi. Därutöver har vi arbetsgrupper med ansvar för att organisera t ex städningen och trädgårdsarbetet.

Kontaktperson: Annika Almqvist 026-602864, annika_almqvist@bredband.net

Göteborg

Boihop Högsbo.  
Inflyttning har skett 2021. Huset har 41 lägenheter och gemensamma lokaler.Kontaktperson: Barbro Fischer, ordförande, barbro_fischer@hotmail.com

Majbacken Bogemenskap
Majbacken är ett kollektivhus i Majorna. Vi är en ekonomisk förening som blockhyr ett hyreshus av vår värd, Familjebostäder, med 31 små lägenheter, alla tvåor. Vi bestämmer själva vem som flyttar in i huset. Vi har ett självförvaltningsavtal, så vi sköter alla gemensamma utrymmen samt den yttre miljön.
I huset har vi också gemensamma utrymmen där vi kan äta ihop, mötas eller titta på film, gästrum, verkstad mm.
Är du intresserad av att veta mer, besök vår hemsida http://majbacken.org

Stacken
Stacken är ett lägenhetskollektiv i Bergsjön i Göteborg. Vi har funnits som kollektivhus sedan 1980 och äger sedan 2002 vårt hus, vilket gör oss till den första kooperativa hyresrätten i Sverige. Huset består av 35 lägenheter och ett antal gemensamma lokaler.

Trädet
Kollektivhusföreningen Trädet är en ideell förening som sedan 1985 hyr och förvaltar ett tio-våningshus i Kortedala, Göteborg. Vi är cirka 50 vuxna och 25 barn i 39 lägenheter.

UnderSammaTak
Kollektivhuset UnderSammaTak är ett hus för människor som vill engagera sig i sitt boende under mottot: Min lägenhet – Vårt hus. Vår värdegrund eller kultur, som vi vill ska genomsyra vårt boende, går ut på att boendet är öppet för kvinnor och män med olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och oavsett om man lever som singel eller i par och med eller utan barn.

Kollektivhuset är ett hyreshus i Högsbo med 59 lägenheter, 1:or – 5:or. Bygget startade i augusti 2018 och huset var klart för inflyttning 27 mars 2020.

Information finns på hemsidan: www.undersammatak.org. Kontakta föreningen via mail: ustgbg@hotmail.com.

Helsingborg

Bostadskooperativet Fortuna
Kollektivhus i Helsingborg med 20 lägenheter. Information finns också på Facebook @KollektivetFortuna liksom på Helsingborgshems hemsida.

Huddinge

Fullersta Backe
Fullersta Backe är Huddinges enda allmännyttiga kollektivhus. Här bor 26 familjer som lagar mat och äter middag tillsammans i veckorna, umgås och pysslar om sitt hus. Här delar man på ansvar och gemenskap.

Hölö, Järna

Nackunga Community
Nackunga Community är en gemenskap där vi bor och arbetar ihop, samt en plats för lärande och evenemangsverksamhet. På Nackunga vill vi verka i det nya paradigmet, där kontakt istället för separation är kärnan. Vi värnar om våra relationer, månar om inre och yttre hållbarhet och om livet på jorden, i det lilla och det stora. Communitylivet får oss att känna oss levande, det skapar mening, glädje och enkelhet.
Nackunga är en prästgård från början av 1800-talet, ett trevånings timmerhus på drygt 400 m2 med fem lägenheter i. Tre lägenheter, med tre rum och kök vardera, ligger i en del av huset och delar huvudentrén, de andra två lägenheterna, en liten fyra och en liten tvåa, ligger på gaveln med gemensam ingång. Alla lägenheter har egna kök och badrum, men samsas om hallar och trappor. Utöver själva prästgården, finns två äldre byggnader på platsen, varav en är på väg att byggas om till bostad och den andra utgörs av förråd och kallkällare. Vidare finns det en friggebod och en byggvagn i trädgården som tjänar som bostäder, med tillgång till badrum i huset. En generös trädgård i söderläge ligger på husets baksida, med gamla fruktträd, bärbuskar, gräsmatta och odlingsland. Runt gården finns gamla, uppvuxna träd och i anslutning till gården ett litet skogsparti. En bastu ligger inhyst i en vagn i trädgården, som både vi och grannen använder. I övrigt omges Nackunga av åkrar, skog, vår grannes hus, en bondgård och en samling hus några hundra meter bort.
Lägenheterna upplåts med hyresrätt, men Nackunga Community kan på sikt bli en kooperativ hyresrättsförening enligt ägarmodellen.
Mer om oss, våra planer för framtiden och vår vision finns på hemsidan http://www.nackungacommunity.se/. Vi finns också på Facebook.

Linköping

Stolplyckan
Stolplyckan, eller Stolpis som vi säger, är ett av de större kollektivhusen i Sverige med 186  hyreslägenheter inkl LSS-lägenheter och trygghetsboende. Det byggdes 1980 – 81 med 13 trappuppgångar i fyra huskroppar förbundna med korridorer. Lägenheterna är på 1 till 5 rum och kök och c:a tio procent av vår lägenhetsyta finns i vår gemensamma boyta med olika funktioner som ligger i markplan. Vi har storkök och matsal där vi varje måndag kväll äter tillsammans. Obligatoriskt är att vara delaktig i måndagsmaten, värdskap (bokningar, upplåsning samt tillsyn av gemensamma boytor), fixardagar, att vara aktiv medlem i vår demokratiska förening samt betala medlemsavgift. Utöver storkök har vi gympasal, omklädningsrum, bastu, café, vardagsrum, publokal med hembio, vävstuga, keramikverkstad, snickeri, målarrum, atelje, återbrukslokaler och musikrum. Dessutom två enklare gästrumslägenheter. Nästan alla lokaler har en arbetsgrupp som initierar aktiviteter och ansvarar för lokalen. Det finns också arbetsgrupper som ansvarar för vårt hönshus, odlingslotter, tidning, lastcykelpool och vårt stora grönområde. Vi värnar framför allt om blandningen i vårt boende; ungdomar, barnfamiljer, medelålders och äldre aktiva eller i behov av stöd, invandrare samt personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Varmt välkomna att besöka oss!

Lund

Fiolen
Urinvånarna flyttade in hösten 1992. Då hade vi redan deltagit i planering i några år. Huset består av 24 lägenheter, från tvåor till femmor. Vi har gemensamma måltider varannan dag kl 18:00, oavsett helg eller vardag och det har fungerat i stort sett oavbrutet förutom med sommar- och juluppehåll. Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag. Vill du komma i kontakt med kollektivhuset Fiolen, mejla oli.step@gmail.com

Regnbågen
Kollektivhuset Regnbågen ligger i bostadsområdet Klostergården i södra Lund. Regnbågen byggdes 1989 och är Skånes första helt nyproducerade kollektivhus med 20 lägenheter i storlek från ett till fem rum och kök.  Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag LKF, men mycket av verksamheten i huset sköts av en särskild förening som de boende är medlemmar i.

Russinet
Russinet passar för alla som inte har hemmavarande barn, dvs inte har familjeansvar som dominerande inslag i vardagen. Från 45+ kan vara en bra ålder för att uppleva gemenskapen som berikande tillsammans med andra som ser fördelarna med boendeformen. Huset, som byggdes 1999, ligger centralt i Lund.

Russinet i Lund är en ekonomisk förening som hyr ett hus av LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB. Russinet upplåter lägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Det finns 27 lägenheter fördelade på 1:or, 2:or och 3:or från 40 kvm till 92 kvm; de är fullt utrustade som vanliga hyreslägenheter. De gemensamma utrymmena är på drygt 200 kvm och innehåller bl.a. kök, matsal, bibliotek/TV-rum, tvättstuga och rum med dator, motionsredskap, symaskin med mera.

Föreningen är bildad för människor i ”den andra halvan av livet”. Av medlemmarna är för närvarande cirka hälften yrkesverksamma och hälften pensionärer. Två aktiviteter är obligatoriska: matlagning två gånger per vecka med uppehåll under jul och sommar enligt ett rullande sjuveckorsschema och städning av de gemensamma utrymmena enligt ett rullande tioveckorsschema (under hela året). Övriga aktiviteter som t ex trädgårdsskötsel och deltagande i konst- och inredningsgrupp deltar man frivilligt i.

Huset är en del av en större fastighet och ligger cirka fem minuters promenad från Lund C. Släktingar och vänner kan övernatta i husets två gästrum.

Slottet
Slottet i Lund, 1984, var det första kollektivhuset kommet ur ett föreningsarbete för kollektivt boende i Lund, det första av fyra. Se beskrivning av denna tidiga eruption i en längre artikel i ”Bo tillsammans nr 42”. I studiecirklarna hade vi som inspirationsbok poeten och visionären Ingrid Sjöstrands ”Samhem”, hennes uppmaning att bygga bostadshusen med gemensamma lokaler vid entréerna.
Namnet Slottet är en folklig ironi. Det hus vi fick köpa byggdes 1924 som Sveriges första barnrikehus i den fattiga delen av Lunds stadskärna. Folket i Nöden hade det eländigt. När så ett slottsliknande hus reser sig över deras tak för dem som har det än värre, kommer namnet naturligt. Vi har tacksamt anammat detta.
Slottet är ett litet kollektivhus, 16 lägenheter, en storlek given av det hus vi fick köpa, men den lilla skalan också av de diskussioner som fördes i lundaföreningen om vad vi ville mena med kollektivt boende. Man skulle inte riskera gemenskap och närhet med omfattande organiserande.
Kommunens tveksamhet skapade en spännande ombyggnadsprocess. Vi hade själva gjort bygglovhandlingar och fått dem godkända och valt byggare. Kommunens villkor med bostadsrättsförening innebar att vi är två föreningar, en för fastigheten och en för livet, den ursprungliga föreningen Slottet. Det ledde till att vi skrev stadgar som om det var hyresrätt. Kommunens krav på snabbstart klarade vi galant.
Slottet har två trapphus. Mellan entréerna ligger kök, matsal och sällskapsrum, intill ligger gästrum, en viktig del av kollektivet som komplement till lägenheterna. Och de 16 bostadsrätterna kompletteras för flexibilitet också med 5 extra rum på vinden.
Det viktiga köket utprovades i fullskalelabb på teknis. Yttermåtten var givna av huset, ett ursprungligt kök. Det räckte väl. Vi fick ett hemlikt kök med inredning i bok. Serveringsbänk ut till matsalen.Den gamla källaren utnyttjas nu förutom för tvätt och förvaring, för tv/film, foto, snickeri, bastu, bad, data- och musik. Här finns också ett gästrum till.
Totalt bor här drygt 30 människor i alla åldrar. För att bo i Slottet måste man vara medlem i föreningen. Det innebär att alla vuxna tar på sig att sköta huset, träffas i möte månatligen och att ’laga mat åt dem som vill äta’.
Så har vi haft det sedan starten 1984. Utan avbrott, utan problem. De 38 som flyttade in har med åren blivit upp emot 200 som bott i huset,  inneboende, andrahandshyresgäster och nya boende efter dem som flyttat. Men fortfarande finns 10 kvar från början. Vi har nu 8 barn i huset, de blir som ’allas barn’, och de gemensamma ytorna anpassar sig. Huset lever.
Måltiderna, månatliga stormöten och egenförvaltning är grundstenarna. Middag lagas fyra dagar i veckan under terminerna i vårt lilla storkök och avnjuts gemensamt i matrummet. I vardagsrummet intill har vi öppen spis, gemensamma tidningar och TV, samt ofta fester. Utrymmena och utrustningen är en resurs också för andra.
Slottets hemsida: http://www.slottet.org

Malmö

BoAktiv Landgången
BoAktiv Landgången är en kooperativ hyresrättsförening och ett kollektivhus. Vi flyttade in 2008. Vårt kollektiv är beläget i Bunkeflostrand, Malmö, några minuters bussväg från Hyllie station. Därifrån tar man sig lätt vidare både inom Sverige och via Köpenhamns flygplats (Kastrup) vart man vill i världen.
Alla våra lägenheter (2- och 3-rumslägenheter) är fullt utrustade. Vi har dessutom kök och matsal för gemensamma måltider, fester och andra sammankomster. Vi har TV-rum, hobbyrum och ett litet gym. Det finns också övernattningsmöjligheter för gäster. Vi är flexibla och pigga på nya idéer när det gäller våra lokaler och gemensamma aktiviteter.
Vår idé och målsättning är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende. Vi välkomnar alla åldrar i vårt kollektiv
Kontakt: boaktiv@gmail.com

Sofielunds kollektivhus
Sofielunds Kollektivhus ligger i området Sofielund i Malmö, i det nybyggda kvarteret Trevnaden. Huset blev klart i december 2014.

Förutom sin egen fullt utrustade lägenhet har de boende i Sofielunds kollektivhus tillgång till många gemensamma utrymmen som storkök och matsal för matlag, barnrum, TV-rum, musikrum, verkstäder, gästlägenhet, yogarum, bastu, innergård och en stor takterass!

De boende kan ordna och delta i sociala aktiviteter enligt vars och ens intressen. Grannkontakten ger också möjligheter att underlätta vardagslivet på olika sätt, t ex genom utbyte av tjänster.

En boförening (kooperativ hyresrättsförening) har bildats för att driva huset, och medlemmarna i boföreningen tar gemensamma beslut om husets drift och skötsel.
Föreningsformen innebär att hyrorna sätts enligt föreningens självkostnadspris, och ger möjlighet att få lägre hyror genom medlemmarnas egna arbetsinsatser i huset. Föreningen blockhyr huset av ägaren, det kommunala bostadsbolaget MKB.

I stadgarna för boföreningen har vi nuvarande medlemmar i boföreningen skrivit ner hur vi vill förverkliga de möjligheter som denna unika boendeform innebär.

Tre huvudmålsättningar med boendet är att det ska underlätta ett ekologiskt och ekonomiskt hållbar vardagsliv, och att det ska vara ett hus för människor i alla åldrar och med olika bakgrunder att trivas i.

Läs om vilka mål och vilken värdegrund vi har kommit överens om, och om hur vi tänker oss att det ska fungera i huset – stadgarna finns här!

I huset finns 45 hyreslägenheter, från ettor till sexor. Planlösningar för våra lägenheter hittar du här.

Är du intresserad av att ställa dig i kö för att hyra en lägenhet hos oss gå in på sidan ” Lägenhetskö”. Just nu (december 2014) är alla lägenheter uthyrda.

E-postadressen till föreningen är: sofielunds.kollektivhus@gmail.com

Adressen är: Sofielundsvägen 71, 214 34 Malmö

Hemsidan: sofielundskollektivhus.se

Mölndal

Kornet
Grunden för gemenskapen i Kornet är arbetet med matlagning och gemensam middag måndag till fredag. Vi har ljusa lägenheter i fin miljö byggda 2006. Här finns också gemensamt bibliotek, bastu och motionsrum.

Roslagen/Norrtälje

Solhem
Solhem ligger i Elmsta (Älmsta) på Väddö i Norrtälje kommun. På Solhem bor pigga pensionärer från 70 till 95 år men också yngre familjer. Solhem fungerar delvis som seniorboende, äldreboende, trygghetsboende, men alla åldrar är välkomna att flytta hit. Solhem har ingen personal. Hemtjänsten, den ideella styrelsen och många boende ser till att allting fungerar.

Simrishamn

Baskedal
Baskedals Kooperativa Hyresrättsförening har 12 lägenheter, inflyttade under 2020. Finns på Facebook och på Instagram @Baskedal

Hambo
ombyggnad pågår av den gamla lantmannaskolan i Hammenhög. Läs mer på hemsidan.

Stockholm

Cigarrlådan
Cigarrlådan ligger i Hökarängen. Här finns gemensam matsal, ateljé och lekrum. Vi har matlag varje vardag mellan klockan 17–19.

Dunderbacken
Dunderbacken ligger i Axelsberg i Hägersten, nära tunnelbana och nära Mälaren. Kollektivhuset blev klart för inflyttning hösten 2010 och rymmer 61 lägenheter, toppmodernt kollektivkök, matsal, allrum, hobbyrum, gym, bastu och gästlägenhet. En härlig trädgård finns också. Här pågår en mängd gemensamma aktiviteter som kulturdagar, skrivarcirkel, läsecirkel, miljöcirkel, textilkvällar, målareftermiddagar, filmkvällar, trädgårdsarbete, julpyssel, föredrag, musikaftnar mm. Dessutom deltar de boende i matlag, städlag och en rad andra arbetsgrupper för att hålla huset i gång.

Elfvinggården
Ett kollektivhus i Bromma för ensamboende kvinnor. Det är ett hus med många resurser: flera gemensamma lokaler, en tomt att njuta av när vädret medger, härliga balkonger, många medboende att umgås med och en mängd olika aktiviteter att delta i.

Fristads kollektivhus
Ligger i Bromsten. Här bor 135 familjer i modell ”kollektivhus light”. Hyresvärd är Svenska Bostäder. I vårt hus vill vi att alla ska engagera sig på det sätt de kan och har möjlighet till. Alla kan göra någonting men ingen kan göra allt.

Färdknäppen
Sveriges första kollektivhus för andra halvan av livet stod klart för inflyttning 1993. Huset kom till på initiativ från de blivande hyresgästerna och ligger på Södermalm i Stockholm.

Huset innehåller 43 lägenheter på 1–3 rum och kök och har därtill cirkaa 350 kvm gemensamhetsytor: kök, matsal, allrum, väv- och systuga, verkstad, motionsrum och bastu, kontor med kopiator och dator, gästrum m m. Dessutom ett rum för samvaro med braskamin högst upp och en stor takterrass därutanför. Här finns också en liten trädgård på husets solsida.

Upplåtelseformen är hyresrätt. När en lägenhet blir ledigt har kollektivhusföreningen möjlighet att föreslå hyresgäster ur sin väntelista med medlemmar, som inte bor i huset. För att få flytta in krävs att man är över 40 år och inte har hemmavarande, mantalskrivna barn. Vem som helst kan gå med i föreningen och kan delta i husmöten. Men också ingå i matlag, delta i utflykter, teaterbesök och andra aktiviteter som ordnas av de boende.
Kontakt: info@fardknappen.se

Hässelby Familjehotell
Huset ligger i Hässelby Gård, endast ett stenkast från Mälaren. Här finns 300 lägenheter och gemensam matsal.

Kupan
Kollektivhuset kupan ligger i Älvsjö och har 52 lägenheter. Fem dagar i veckan kan man äta gemensam middag med sina grannar. I huset finns gott om gemensamma utrymmen. Huset har sedan start 1986 varit bostadsrättsförening i HSB. Man kommer in i huset genom att köpa en lägenhet, som i andra bostadsrättsföreningar.

Prästgårdshagen
Vi är ett kollektivhus i Älvsjö som är öppet för alla familjetyper. Huset byggdes 1984 och har alltid fungerat som kollektivhus. Det finns hyresgäster som bott här sen starten. De minsta lägenheterna är på ett rum och kök och de största på fyra. Alla husets lägenheter har balkong. Totalt finns det 32 lägenheter och flera gemensamhetslokaler.
Som boende i Prästgårdshagens kollektivhus är du medlem i husets förening och förväntas delta i gemensam matlagning, trädgårdsskötsel och städning av gemensamma ytor och lokaler. Alla bör också ingå i minst en av föreningens olika grupper, dessa ansvarar för olika lokaler och aktiviteter i huset.
Huset ägs och förvaltas av Familjebostäder. Samtliga bostäder är hyresrätter och förmedlas via Stockholms kommunala bostadskö.
Kontakt: prastgardshagen@gmail.com

Rio
Kollektivhuset Rio på Gärdet tillkom i början av 1980-talet, inom ramen för en särskild kollektivhussatsning av Stockholms kommun. Denna syftade till att ge de boende ökade möjligheter att påverka sin boendemiljö genom stärkta grannkontakter. Ett viktigt inslag i just Rio var att främja ett åldersblandat boende.
Husets hyresgäster är medlemmar i Kollektivhusföreningen Rio. Föreningens syfte är att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i boendemiljön. I huset finns bland annat motions- och hobbylokaler, lokaler för matlag och fester, gästrum och utrustning för olika hobbyverksamheter. Som medlemmar i kollektivhusföreningen har de boende i huset gemensamt ansvar för dessa lokaler och kan påverka deras utformning och användning genom att delta i husmöten och olika arbetsgrupper. Föreningens aktiviteter omfattar gemensamma fritidsarrangemang av olika slag.
Som exempel på återkommande aktiviteter kan nämnas gemensamma husfester, höstbasarer, planteringsdagar och vårstädning av gemensamma lokaler med efterföljande grillfest i trädgården, systugor, biljard och pingisturneringar. Bland de många initiativ till andra gemensamma aktiviteter som tagits av de boende i huset under årens lopp återfinns julbak och pysselkvällar för barn, keramik- och målarkurser, körsång och flöjtspel, språkkurser, pubaftnar och qigong.
I huset finns dessutom en särskild förening för kollektiv mathållning, som organiserar ett gemensamt matlag varje fredagskväll under terminerna. Verksamheterna i huset har bedrivits med skiftande intensitet under de drygt 30 år som huset funnits, men har alltid vilat på frivillig grund. Föreningen har en styrelse som väljs bland de boende vid föreningens årsmöte. Då väljs också andra arbetsgrupper och den kontaktkommitté, som är förhandlingspart gentemot Svenska Bostäder i frågor som rör den gemensamma boendemiljön och fastighetens förvaltning. Sedan 2006 utgår en låg medlemsavgift (100 kr per hushåll och år).

Sjöfarten
Bogemenskapen Sjöfarten är en kooperativ hyresrättsförening i Luma-området i Hammarby sjöstad. Huset stod färdigt 2008 och består av 46 fullt utrustade lägenheter – från ettor till tre rum och kök – gemensamhetsutrymmen och en härlig uteplats. Gemenskapen är uppbyggd kring matlag samt skötsel och förvaltning av huset.

Som boende i Sjöfarten deltar du i ett matlag. Var sjätte vecka är du med om att ordna maten för de övriga i huset, de övriga veckorna kan du sätta dig vid ett dukat bord! De omfattande gemensamma utrymmena i huset är under uppbyggnad och kommer att ge möjlighet till rekreation och en mängd olika fritidsaktiviteter. En uppskattad verksamhet som redan nu är igång är Filmklubben Helios.

Du kan också bli kömedlem i Sjöfarten, då får du förhandsinformation om lediga lägenheter och har även möjlighet att hoppa in i ett matlag om du skulle önska det eller bara vill pröva på. Gå gärna in på vår hemsida, där finns mängder av information samt kontaktvägar till föreningen.

Kontakt: info@sjofarten.se

Sockenstugan
Vårt hus ligger i Skarpnäck i södra Stockholm – i kanten av Nackareservatet och nära Kärrtorps tunnelbanestation. Vi som bor här har alla fyllt 40. Vi har egna fullt utrustade lägenheter och gott om gemensamma utrymmen, inklusive en stor trädgård.

Kontakt:  Kollektivhusföreningen Sockenstugan
www.sockenstugankollektiv.se
https://www.facebook.com/Sockenstugan/

Södra Station
Kollektivhuset Södra Station ligger på Södermalm i Stockholm och byggdes 1987 av Svenska Bostäder. Adressen är Magnus Ladulåsgatan 15–21. I fastigheten finns 63 lägenheter och här bor folk i alla åldrar.

Våren 2010 ombildades fastigheten till bostadsrätt och kollektivhuset ingår nu i bostadsrättsföreningen Måttbandet.

Fastigheten Måttbandet 2 är byggt som kollektivhus – ett boende som förenklar vardagslivet och där man lär känna sina grannar. Dessutom skapar de gemensamma aktiviteterna såsom matlagning ett klimatsmart och ekonomiskt boende.

Lägenheterna i kollektivhuset är precis som vanliga lägenheter men i huset finns dessutom flera gemensamma lokaler; kök, matsal, festlokal, gym, snickarrum, målarrum, kuddrum för barnen, bibliotek, gästlägenhet, bastu, byteshörna och ett musikrum.

I huset finns alla åldrar och speciellt de mindre barnen gillar att leka tillsammans i kuddrummet medan de större kanske spelar pingis i kaféet. Medelålders umgås via syjuntan, odlingslotterna på nyrenoverade innergården eller i kollektivhusbandet. Och lite äldre i pensionsåldern ses på fika och tar emot matleveranser dagtid till köket.

Köket och matsalen är hjärtat i verksamheten. Vuxna och barn som fyllt 21 år kan ingå i matlag med arbetspass var fjärde vecka.  Matlagen serverar mat måndag-torsdag under terminerna. Det kostar 36 kr för vuxna, 22 kr för tonåringar och 13 kr för de minsta barnen . Gäster betalar 40 kr.

Ibland har vi lite festligare fredags- eller lördagsmiddagar och på helgerna är det många medlemmar i kollektivhusföreningen som bokar matsalen för privata tillställningar.

Andra aktiviteter som vi ordnar är dans för barn, snickarkurs, yoga, bokcirkel, huspub med mera. Två gånger om året hjälps vi åt att städa gemensamma utrymmen.

Den som flyttar in i kollektivhuset blir medlem i kollektivhusföreningen. Avgiften är 250 kronor per år.

De boende i fastigheterna Måttbandet 1 och 3 kan också bli medlemmar i kollektivhusföreningen, en möjlighet till ökad gemenskap och grannsamverkan i kvarteret.

Styrelsen nås på adressen: kollektivhusetsodrastation@gmail.com

Den som vill få information om när en lägenhet är till salu eller bli inbjuden till nästa öppet hus kan anmäla sig här.

Trekanten
Trekanten byggdes 1986 och har 78 lägenheter från ettor till femrummare. Huset ligger intill sjön Trekanten, 400 meter från T-bana Liljeholmen. Det är nära till grönområde med bad, möjligheter till skridsko och fiske.

Gemensamma lokaler: matsal och kök för gemensamma middagar, café, pub, bastu, gymparum, hobbyrum, gym, övernattningsrum, tvättstuga och takterasser samt tio små odlingslotter. Kollektivhuset har gemensamma middagar en dag/vecka, alltid med ett vegetariskt alternativ. Under 2010 omvandlades huset från hyresrätt till bostadsrätt. Kollektivhusföreningen förfogar över de aktivitetsmedel som bostadsrättsföreningen avsätter.

Tre Portar
Kollektivhus i Skarpnäck. Ett flerfamiljshus där det i bottenvåningen finns gemensamma lokaler, men varje boende har en egen lägenhet. Här finns 52 lägenheter. En vanlig vardag äter cirka 40-50 personer i matsalen, på fredagarna ibland upp till 80.

Kollektivhuset Tre Portar startades 1986 av några eldsjälar, och har fått sitt namn av att det består av tre portar. I Tre Portar bor många sorters människor; unga studenter, ensamstående, barnfamiljer och pensionärer.

Det gemensamma för oss är en vilja att bo kollektivt och ha en levande kontakt med våra grannar. Det är ett aktivt och barnvänligt kollektivhus med matlagen som hjärta.

Tullstugan
Kollektivhuset Tullstugan ligger i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm i Stockholm och vänder sig till alla åldrar. Föreningen består av boende i två trappuppgångar på Dörjgränd 4 och 6 samt boende i närområdet. Föreningen delar på ett gemensamt kök, en matsal, TV-rum och lekrum på sammanlagt 100 kvadratmeter samt en altan. Det finns också en stor innergård. Närmaste T-bana är Skanstull och buss 57 stannar vid hållplats Nätgränd alldeles intill.

Kollektivhuset bildades 1993–94 i ett nybygge på initiativ av en grupp boende i Hässelby familjehotell. Fram till år 2001 ägdes huset av Familjebostäder och ingick i ett större bostadsområde i två nybyggda kvarter. Ett avtal gav kollektivhusföreningen självbestämmande över rekrytering av motiverade boende och över användning av gemensamma lokaler i de två trappuppgångarna. År 2000 omvandlades hela komplexet till bostadsrätter. De gemensamma lokalerna i de två trappuppgångarna brukas av kollektivhusföreningen.

Kollektivhusföreningen består dels av boende i kollektivhuset dels av boende i övriga delar av fastigheten samt kringliggande område. Vid slutet av 2020 hade föreningen 50 vuxna medlemmar och 19 barn och ungdomar.

Medlemmarna i föreningen äter gemensam middag fyra dagar per vecka och är organiserade i fem matlag med 9-10  personer i varje. Varje lag svarar var femte vecka för att planera veckans meny, handla råvaror, laga och servera maten samt för disk och städning. Middag serveras tisdag till fredag. Ätande antecknas varje dag och betalar i efterskott. Middagspriset är 30 kr, på fredagar 40 kr, barn 7-12 år halva priset och barn under sex år äter gratis. Man behöver inte anmäla sig i förväg och kan även ta med gäster. Medlemmarna betalar också en månatlig medlemsavgift till föreningen.Lördag, söndag, måndag kan matsalen användas för privata middagar, fester, möten eller barnkalas.

Inom föreningen finns också en bokcirkel och en fotoklubb och varje år ordnas olika kulturarrangemang samt gemensamma städdagar, en årsfest, en Öppet-hus-dag, och olika sammankomster.

Kontakt: hanssoncarina@yahoo.com

Södertälje

Lergöken
I det natursköna området Lina Hage, i utkanten av Södertälje hittar du oss. Vi är en kollektivhusförening som bildades i mitten av 1980-talet och har sedan dess hållit den gamla ”70-tals”-traditionen vid liv, som enda kollektivhus i Södertälje för övrigt.

Här finns 26 lägenheter, i diverse storlekar, allt från 1,5:or till 5:or. Vi har en stor fin trädgård med lekplats, gräsmatta och grillplats med pergola bakom huset. Allmänutrymmen i huset med öppen spis i ”festlokalen”, läsrum med böcker och tidningar, lekrum för barnen, sy- och vävrum, gästrum. Bastu och gym för frisksportarna.

Trosa

Lagnö Bo
Lagnö Bo är en kooperativ hyresrättsförening som planerar för ett småskaligt boende för alla åldrar byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet. Platsen där boendet kommer att skapas ligger intill Lagnö Gård utanför Trosa, cirka 7 mil söder om Stockholm.

Huset planeras för ca 16-20 lägenheter i varierande storlekar, med gemensamma utrymmen och en inglasad vinterträdgård. Vi strävar efter ett hållbart byggande och lägger stor vikt vid material och utförande. Vi vill leva i ett hus byggt för oss, utifrån våra behov och ideal!

info@lagnobo.se
facebook.com/lagnobo

Biörn Torbiörnsson, Ordförande: Tfn: 070-5805109
biorn.torbiornsson@tele2.se

Uppsala

Blenda
Kollektivhuset Blenda består av 24 lägenheter på Repslagaregatan 5. Huset drivs av föreningen KollektivHusFöreningen Blenda, KHFB, där alla boende i huset måste vara aktiva medlemmar.

Byggemenskapen Gården
Byggemenskapen Gården är en förening för människor som vill bo socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Från ingenting bygger vi tillsammans ett boende efter våra önskemål. Huset byggs i Rosendal och kommer att bestå av 35 lägenheter, både brf och hyresrätter. Inflyttning sker under hösten 2021.
Huset byggs helt i trä med flexibla planlösningar, där varje hushåll har sin egen lägenhet men där de gemensamma ytorna är många och utgör kärnan i huset. Det ska vara låga trösklar för umgänge, utan att det är tvingande. Det kommer bland annat att finnas ett stort gemensamt vardagsrum, kök, hobbyrum, bastu, verkstad och växthus.
Länk till projektets hemsida: https://byggemenskapgarden.com/
Länk till facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1837373216489346
Kontaktuppgifter: byggemenskapgarden@gmail.com
Katja Jahn 0733-578650

Rudbeckia.
Sedan november 2021 är Kollektivhuset Rudbeckia vårt hem. 2 km från Uppsalas centrum växer den nya, levande stadsdelen Rosendal fram, omgiven av skyddad skog åt tre håll. Mitt i Rosendal, vid två dagvattendammar, finner du Kollektivhuset Rudbeckia. I 42 hyreslägenheter, mellan 36 och 71 kvm, bor människor i alla åldrar och från olika delar av världen. Vi har ca 400 kvm gemensamma utrymmen vilket möjliggör  plats för att leka, arbeta, träna, spela, umgås och mycket, mycket mer. Vi har mat- och städlag och vi äter tillsammans tisdagar och torsdagar. Besök gärna vår hemsida för mer info – https://rudbeckia.nu

Värmdö

Ängviksgården
Ängsviksgården är en bostadsrättsförening på Värmdö som har varit kollektiv sedan 1986. Vi är opolitiska, rent av opålitliga. Vi saknar ideologi, och vi planerar inte att skaffa någon. Vi är helt enkelt människor som gillar att bo med grannar vi känner, att umgås och äta tillsammans.

Växjö

Kollektivet Sämjan Kontakt:
Instagram #Kollektivetsamjan

Örebro

Påängen
Kollektivhuset på Sörbyängen i Örebro är inte ett eget hus, utan det är en del i en större byggnad som även innehåller låg- och mellanstadieskola, fritids, samt lekis. Upplåtelseformen för lokaler och de 86 lägenheterna är bostadsrätt.

Vildsvinet
Kollektivhuset Vildsvinet, liksom hela Ladugårdsängen, byggdes till bomässan 1992. Kollektivhuset utgörs av sju trappuppgångar med cirka 60 hushåll. Här finns alla tänkbara möjligheter för egna och gemensamma initiativ till sociala aktiviteter.