CO-HOPE PÅ STOCKHOLMSBESÖK

Forskare från Co-Hope, ett stort forskningsprojekt om bogemenskaper i pandemitider och deras betydelse för hälsan, var i Stockholm den 6-9 september 2023. Forskare från Frankrike, Spanien, Sverige och Österrike deltog. De gjorde besök i flera kollektivhus, bland annat Dunderbacken, Färdknäppen, Kombo och Tullstugan.

Co-Hope kommer att pågå till 2025. Kollektivhus NU är en av de medverkande organisationerna från Sverige.

En rapport (på engelska) från Stockholmsmötet finns att läsa här .

Forskargruppen från Co-Hope på arbetsmöte i Färdknäppens matrum. Mitt i bilden Ulrika Egerö från Kollektivhus NU.

Från vänster : Gizem Akzümer, Lyon/Istambul, Christian Peer, Wien, Ruth Höpler, Wien, Robert Temel, Wien, Marie Brand, UrbaMonde, Norma Montesino, Lund, Este ban de Manuel Jerez, Sevilla, Antonio Melo, Sevilla, Marianne Granbom, Lund, Anders Lund Hansen, Lund

Startbidrag till bogemenskaper – i Syd-Holland

Under 2022 kan startargrupper få ett bidrag på 15 000 € i provinsen Zuid-Holland i Nederländerna. Bidraget är tänkt för att ge startargrupper möjlighet att anlita en konsult, som kan stötta i de första stegen av planeringen. Gruppen behöver ha bildat en förening, ha stöd från kommunen och dessutom en möjlig tomt att bygga på. Projektet måste bestå av minst fem lägenheter.

Totalt har 275 000 € avsatts för 2022, vilket motsvarar 18 grupper. Kommer det fler ansökningar blir det lottdragning. För att få fler att söka ordnar den nederländska organisationen för bogemenskaper för seniorer, LVGO, ett webbinarium den 6 december (på nederländska).

Mer information finns på LVGOs hemsida och hos regionen Zuid-Holland.

Fotot överst visar Centraal Wonen Delft, en av Nederländernas många bogemenskapsprojekt.

Kommun ordnar tre workshops om bygg- och bogemenskaper!

I april – juni blir det tre workshops med följande innehåll:

Workshop 1, lördag 23 april, kl 13-15
Utforska möjligheterna och inspirationen från etablerade bogemenskaper
Är det något för mig?
Samla grupper med liknande intressen och gemensamma visioner som kan arbeta vidare.
Inspirationsföredrag om bogemenskaper av Mads Møller, VD för Nordiq Group
Presentation av bogemenskapen Makalös.
Workshop 2, onsdag 11 maj, kl 17-19
Deltagarna är från den första workshopen samt nya intresserade ’invånare’ och projektutvecklare.
Organisation av bostadsrättsförening
Hur fattar ni bäst beslut tillsammans?
De olika stegen i processen
Workshop 3, torsdag 2 juni, kl 17-19
Utforska processen från idé till konstruktion
Olika alternativ för byggprocesser
Vad betyder processerna ekonomiskt och praktiskt – och för samhället?

Vad är detta för framsynt kommun, som lyssnat på det ökade intresset för bogemenskaper? Tyvärr inte en svensk kommun, utan Holstebro i Danmark. En av många danska kommuner som uppmuntrar till bygg- och bogemenskaper. I Danmark byggs det minst sådana 1200 bostäder varje år. Det betyder cirka 30 projekt. Och intresset bara ökar.

Läs artikeln om seminarierna här. Och mer information finns också på Holtebro kommuns hemsida här.

Överst: Omslaget till den nya skriften om Bofællesskaber i Danmark, utgiven av Build.

Kommunal borgen behövs för bogemenskaper!

Bogemenskaper med kooperativ hyresrätt kan behöva kommunal borgen. En viktig erfarenhet från Hambo i Hammenhög. Men i Simrishamn medger inte kommunens nuvarande policy att detta är möjligt. I Nyköpings och Tanums kommuner har politikerna en annan inställning, och det har också bidragit till att Hogslätts Vänboende kunde byggas liksom nya bostäder i Kolmården.

För kommunerna innebär bostäder med kooperativ hyresrätt bostäder som är till för kommunens egna invånare och som inte kan användas som sommarbostad. Tala om samhällsnytta!

EU:s Arkitekturpris 2022 till bogemenskapen La Borda i Barcelona

Vart annat år delar EU ut två arkitekturpris, Mies van der Rohe-priset. Ett går till ett projekt av ett ungt arkitektkontor. I år är vinnaren bygg- och bogemenskapen La Borda i Barcelona med arkitektgruppen LaCol. Prisutdelningen sker den 12 maj.

The Guardian har skrivit om projektet och hur väl det fungerat också under pandemin.

A communal area in La Borda housing cooperative.
Ett av de gemensamma utrymmena i La Borda. Källa: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitaci¢ de Barcelona.

Huset har 28 lägenheter och många gemensamma lokaler. Den inre gården fungerar både som mötesplats och för ventilation.

Credits: Lacol

Fasaden mot gården. Foto Lacol

La Borda har också fått World Habitat Award och på World Habitats hemsida finns en utförlig beskrivning av projektet.

Mer att läsa finns i en artikel om hur La Borda-invånarna har hanterat pandemin i en artikelserie från Co-Lab Research i Delft

Forskaren Sara Brysch vid Co-Lab i Delft har skrivet en artikel om planeringen, Designing and building housing together: The Spanish case of la Borda. Utformningen är inspirerad av danska bogemenskaper och den danska modellen för andelsboliger. Utformningen skedde i dialog mellan arkitekterna och startargruppen. Initiativet till projektet togs 2012 och inflyttning skedde 2019.

Bilden överst visar entréfasaden på La Borda. Källa Wikimedia Commons.

Huset som skapades av hyresgästerna

Arkitekten.se har en artikel om Bo100 – 30 år efter inflyttningen: Huset som skapades av hyresgästerna.

Ivo Waldhör, som fortfarande bor i huset, var chefsarkitekt. Alla som flyttade in i huset hade varit med och utformat sina egna lägenheter. Ett lyckat exempel på hur bra det kan bli när de blivande boende kan påverka och en klok fastighetsägare lyssnar.

– Det blev dyrt säger en representant för MKB i artikeln – men vi lärde oss en massa.

Undrar om det verkligen blev så dyrt i långa loppet. Nöjda hyresgäster som bor kvar länge och sköter om sitt hus bidrar inte bara till en social gemenskap utan också till låga driftskostnader och att huset kanske kan stå längre utan att behöva byggas om eller i värsta fall rivas.

Mer om värdet av att bygga för gemenskap och att bygga hus som älskas finns i Sören Nielsens föredrag här (på engelska) från Lund Architecture Symposium 2022. Sören har en lång erfarenhet från det danska arkitektkontoret Vandkunsten, som ritat många danska bofælleskaber i dialog med de blivande boende.

Bilden överst visar Bo100 på Monbijougatan i Malmö.

Danska kommuner uppmuntrar bygg- och startargrupper

Danska kommuner tror på bygg- och bogemenskaper. Det förstår man när man läser artikeln från den danska föreningen för bofællesskaber, bofællesskab.dk, om hur många danska kommunerna arbetar :

Liknande initiativ saknas helt i Sverige, förutom i Uppsala. Där har också två projekt blivit inflyttningsklara under 2021, Gården och Rudbeckia i Södra Rosendal.

Ett fint exempel från Danmark är hemsidorna hos Randers kommun.

Randers kommun har en hemsida full med nyttig information för bogemenskaper, bygg- och startargrupper.

Bo tillsammans nr 61 15/2 2022

Hämta nya Bo tillsammans här!

Ur innehållet: Röstånga R:ekoby växer ram, Nätverk för socialt byggande bildas, Lång erfarenhet av hållbara boegemenskaper, Klusterbostäder och hallbostäder i Zürich, Åtta förslag till Karolina Skog och inspirerande dansk bok om bofællesskaber!

Maryam Khatibis originalartikel på engelska om om kollektivboendets historia i Centraleuropa och hennes forskning om nya boendeformer i Zürich finns att läsa här.

Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 genomfördes den andra konferensen på temat Socialt byggande i Floda utanför Göteborg. Det blev en fantastisk mötesplats med över 300 deltagare från hela Sverige . Vi höll till i Garveriets fina lokaler, delvis skapade genom 6 000 timmar av ideellt byggande. 21 organisationer, inklusive Kollektivhus NU, ingick bland värdarna och medarrangörerna.

Ekobyar och arbetskooperativ, bogemenskaper och delningslösningar, glesbygdsinitiativ och  storstadskollektiv, tillsammansbyggande och nya sätt att hitta pengar, framtidsidéer och djupa erfarenheter av genomförda projekt presenterades och diskuterades. 80 programpunkter gav deltagarna chans ta del av allt som pågår runt om i Sverige och i vår omvärld när det gäller inkluderande former av byggande och boende.

Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Vi på plats fick också spännande internationella utblickar, exempelvis  till Oslo, som utreder bostäder med nya kvaliteter, Roskilde i Danmark, som uppmuntrar bygg- och bogemenskaper och har minst 30 i kommunen, Helsingfors, som just släppt 13 tomter för byggemenskaper, Österrike och Tyskland som utvecklat nya metoder för få till projekt med stora sociala kvaliteteter och hålla boendekostnaderna låga, projekt från Frankrike, England…

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid (se Bo tillsammanbs nr 61) och med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Många av seminarierna gick parallellt och det var nästan omöjligt att välja mellan alla viktiga programpunkter. Som tur är finns många föreläsningar och seminarier att följa via hemsidan www.socialtbyggande.se. Och kom ihåg att skriva in nästa konferens, preliminärt den 14-15  oktober 2023 i Bergsjön i almanackan. Får inte missas!

Det innehållsrika programmet finns här:

Nu finns filmade föredrag, samtal och diskussioner i stora salen att se på hemsidan socialtbyggande.se

I februari – mars kommer också material från seminarierna under konferensen att bli tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.