Startargrupper


Utseende

Från och med 2019 får startargrupper, som är medlemmar i Kollektivhus NU eller Föreningen för Byggemenskaper medlemskap i båda organisationerna (om de önskar) för en medlemsavgift på 200 kr. Det ger ökad möjlighet till information och inspiration för alla som arbetar för kollektivhus och byggemenskaper.

Förteckningen här är inte komplett – det kommer också till nya grupper hela tiden. Inflyttning har pågått på många håll under 2021, bland annat i Boihop Högsbo, Hambo, Gården, Kombo och Rudbeckia.

Byggstart har skett i Röda Oasen i Malmö.  Högsboet i Göteborg är också på god väg.

Göteborg

Föreningen Boihop Göteborg. 
Paraplyorganisationen Boihop Göteborg är en intresseförening som bildades 2001. Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar och för senare halvan av livet, både i nybyggnation och genom ombyggnader.
Du hittar oss på vår hemsida och på Facebook, Föreningen Boihop Göteborg.
Boihop, c/o Alander, Jättegrytsgatan 14, 412 68 Göteborg.
Kontaktperson: Inga Alander, ordförande, boihop@gmail.com

Två projekt är aktuella: 

Boihop Högsbo. Inflyttning har skett 2021. Kontaktperson: Barbro Fischer, ordförande, barbro_fischer@hotmail.com

Boihop Östra Kålltorp har bytt namn till Tallhöjdens bogemenskap.
Kontaktperson: Agneta Johansson, ordförande, agnetajoh47@gmail.com

Högsboet,  Göteborg
Sedan 2013 har föreningen Byggemenskap Högsbo arbetat för att förverkliga drömmen om ett kollektivhus med hög kvalitet och höga sociala värden både för de boende i huset, men även med utåtriktad gemenskap för stadsdelen. Vi har nu markanvisning på en tomt vid Axel Dahlströms torg och ett samarbete med Familjebostäder. När huset står klart 2023 kommer föreningen att blockhyra alla lägenheter. Det innebär att lägenheterna inte kommer att läggas upp på Boplats, utan att föreningen själv ansvarar för att hitta hyresgäster.
Följ arbetet via Facebookgruppen ”Byggemenskap Högsbo” eller skicka ett mejl till byggemenskaphogsbo@gmail.com

Älvarum, Göteborg
Älvarum Byggemenskap skriver på sin hemsida: För att underlätta vårt sökande har vi gjort avkall på önskemålet att bo vid älven ­- och även att bygga ett hus i egen regi. Trots det tror vi verkligen på idén med att bo i en gemenskap med likasinnade och med goda möjligheter till både umgänge och olika aktiviteter i huset. Därför för vi i dag diskussioner med en arkitekt och byggherre som fått en markanvisning för ett byggemenskapsprojekt i stadsdelen Östra Kålltorp.
Följ projektet via hemsidan alvarum.nu.

Malmö

Kollektivhus i Malmö
Föreningen Kollektivhus i Malmö bildades under 2009 för att samla människor som är intresserade av att leva kollektivt i stan och som vill vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus.
Du kan kontakta oss genom att mejla till:
kollektivhusmalmo@gmail.com eller direkt till
Ellie Cijvat, styrelsemedlem och talesperson:
ellie.cijvat@gmail.com – 0737782242.

Kollektivhuset Röda oasen
Röda Oasen är en kollektivhusförening och drivs av en grupp som just nu består av 9 hushåll. 2016 blev Röda Oasen utvalda av Malmö stad som en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader i Sege Park. Projektet har byggstart 16 aug 2021 och har en uppskattad byggtid på ett år. Huset planerar förutom 13 lägenheter också 6 boenderum i korridor. Bostadsrättsföreningen är idag (juni 2021) fulltecknad och de rum och lägenheter som är tänkta för uthyrning tillsätts nära färdigställande. Projektet har en hemsida.

Stockholm

Boföreningen Framtiden
Framtiden (Föreningen), c/o Blomberg, Bastugatan 40, 11825 Stockholm
Kontaktperson: Ingela Blomberg, ordf, tel 08-847741, 0707341426, ingela.blomberg@boomgruppen.se

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing
Kontaktpersoner:
Alejandra Silvaparra, ordf. silvaparra.alejandra@gmail.com
Margareta Jaric, v.kassör, mjaric@datamedia4f.se,  076-3759459
Lillemor Embrey suppleant, embrey@telia.com

Föreningen Kombo
Kombo har sedan 2008 arbetat för ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Vårt mål är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi som är engagerade i Kombo deltar i formandet av huset. Vi har samarbetat med Familjebostäder om att bygga ett kollektivhus i Hägerstensåsen med byggstart i början av 2019 och inflyttat sommaren 2021.
Hur du kan bli medlem och anmäla dig till en av Kombos arbetsgrupper framgår av hemsidan. Kontaktadresss kollektiv.kombo@gmail.com

Simrishamn

Hambo i Hammenhög
Föreningen HamBo äger ett stort hus, som byggas om till 14 lägenheter. De ska vara kooperativa hyresrätter, och föreningen vänder sig till personer över 40 år utan hemmavarande barn. Inflyttning har skett under 2021.

Uppsala

Byggemenskapen Gården
Byggemenskapen Gården är en förening för människor som vill bo socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Från ingenting bygger vi tillsammans ett boende efter våra önskemål. Huset byggs i Rosendal och kommer att bestå av 35 lägenheter, både brf och hyresrätter. Inflyttning sker under hösten 2021.
Huset byggs helt i trä med flexibla planlösningar, där varje hushåll har sin egen lägenhet men där de gemensamma ytorna är många och utgör kärnan i huset. Det ska vara låga trösklar för umgänge, utan att det är tvingande. Det kommer bland annat att finnas ett stort gemensamt vardagsrum, kök, hobbyrum, bastu, verkstad och växthus.
Intresserad? I nuläget är samtliga lägenheter tingade men alla som är intresserade av vårt projekt eller som vill ställa sig i vår intressekö för en lägenhet är hjärtligt välkomna att gå med i vår ideella förening. Mer information om detta finns på föreningens hemsida.
Länk till projektets hemsida: https://byggemenskapgarden.com/
Länk till facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1837373216489346
Kontaktuppgifter: byggemenskapgarden@gmail.com
Katja Jahn 0733-578650

Rudbeckia.
Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa
kollektivhus i Uppsala. I dagsläget har vi ett stort projekt klart för inflyttning – ett kollektivhus för alla åldrar som ska byggas åt oss i Rosendal, Uppsala, av Sveafastigheter bostad, som bygger hyresrätter.
Förutom samarbete kring utformningen av Rosendalshuset ägnar vi oss åt att lära oss mer om och diskutera olika aspekter på kollektivboende och åt att sprida intresse för denna boendeform bland Uppsalas invånare och beslutsfattare.
Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset ”Färdknäppen” i Stockholm.
kollektivhus.uppsala@gmail.com

Umeå

Kollektivhus Umeå
Är du intresserad kan du ansöka om att bli medlem via kollektivhusumea@gmail.com.   Det finns också information på Facebook via sidan och gruppen: ”Kollektivhus Umeå”.
Kontaktperson Jamilla Strömgren, ordförande. Kontakta via e-postadressen ovan.

Växjö

Växjö Bogemenskap 
Föreningen söker en samarbetspartner. Mer info på hemsidan.

Övriga startargrupper och medlemsföreningar

Bo i Gemenskap

Ecovillage, Svandammen

Närboföreningen i Skåne