Rekordbyggande av bogemenskaper för seniorer – i Danmark

Under 2020 kommer 31 bogemenskaper för seniorer att bli klara för inflyttning i Danmark. Totalt handlar det om 1 072 nya bostäder, alla med tillgång till gemensamma lokaler. Det visar en undersökning som RealDania just har publicerat.

Antal nya bostäder i danska bogemenskaper för seniorer sedan 1987. Då var världens första ”oldekollo”, Midgård i Mjölnerparken i Köpenhamn, klart för inflyttning. Även antalet bogemenskaper för alla åldrar ökar i Danmark.

År 2019 fanns det cirka 215 kända seniorbogemenskaper och nu är antalet minst 287.

”Nu är bollen i rullning och det är enormt positivt. Vi vet att mer än 100 000 äldre (i Danmark) upplever ensamhet och antalet ökar. Vi vet också att livskvaliten är hög hos äldre i boegemenskaper och de långa kö- och väntelistorna visar att efterfrågan är stor. Trots det har utbudet varit begränsat. Det har varit en blind bläck för bostadsmarknaden vad vi förstår, ” säger Nina Kovsted Helk, filantropidirektör i Realdania enligt deras hemsida.

Trots ett stort intresse och långa köer till de bogemenskaper som finns, har byggandet av nya bogemenskaper för seniorer nästan upphört under de senaste 8-10 åren.

”Den här paradoxen medförde att Realdania satsade på att förändra attityderna i bostadssektorn och snabbstartade byggandet av nya seniorbogemenskaper tillsammans med privata och allmännyttiga bostadsföretag. En insats som nu verkar ha burit frukt. Det finns utan tvivel många som söker alternativa sätt att bo samtidigt som en demografisk utveckling med fler och fler äldre sätter press på bostadsmarknaden. Vi har, tillsammans med en rad byggherrar, försökt att visa att det här är en bra affärsidé – att bygga moderna bostäder för seniorer som också inrymmer bostäder som man har råd med som folkpensionär samtidigt som det är en lönsam affär för byggherrarna,” fortsätter Nina Kovsted Helk på hemsidan.

Antal nya bogemenskaper för seniorer i Danmark sedan 1987. Fram till och med år 2004 fanns ett statligt stöd för information och intitiering av bogemenskaper via organisationen ”Boligtrivsel i Centrum”.

I Danmark fanns en samarbetsorganisation, Boligtrivsel i Centrum, som från cirka 1990 och framåt arbetade för att få i gång bogemenskaper för seniorer runt om i Danmark. I samband med krisen på den danska bostadsmarknaden kring 2003-2005 försvann statens stöd till organisationen, som måste läggas ned. Också det statliga stödet till andelsboliger försämrades och resultatet blev att det blev allt färre nya bogemenskaper i Danmark, såväl för seniorer som för alla åldrar. Men nu är intresset större än någonsin för alla former av bogemenskaper. Mer information finns hos Föreningen for Bofællesskaber, bofaellesskab.dk

Överst seniorbogemenskapen i Munksögård, Roskilde. Här finns 20 lägenheter och ett stort gemensamt fælleshus med allrum, kök, tvättstuga, gästrum med mera. Fotot är taget några år efter inflyttningen 2000.