Bogemenskap för män – och kvinnor

I Danmark planeras just nu en bogemenskap för seniorer som ska vara extra attraktiv för män. Precis som i Sverige är det annars ett större intresse hos kvinnor att flytta till bogemenskaper.

Bogemenskapen ”Ovalen” ska byggas i Albertslund utanför Köpenhamn. Projektet är ett av de nio pilotprojekt med ”bofællesskaber” för seniorer som stöds av Realdania-fonden. En särskild studie har gjorts om vad som kan öka intresset hos män. En länk till läsning om projektet (på danska) finns här.

Mer om Realdanias satsning på ”Rum og fællesskaber for ældre” (på danska) finns här.