Uppsala satsar på bygg- och bogemenskaper

Två projekt är redan en bra bit på väg, Rudbeckia och Gården i Rosendal. Men kommunen vill ha igång fler. Ett av många budskap från kommunens och Föreningen för Byggemenskapers seminarium för alla intresserade av bygg- och bogemenskaper den 5 april.

Att bygga sitt drömboende – träff för intresserade i Uppsala den 5 april. Jan Svensson, Coompanion och Kristoffer Lühti, Ekobanken informerar om finansiering.

Svante Guterstam berättade om hur Uppsala arbetar och att det finns flera möjliga områden. Rosendals nya etapper, Sala Backar och Södra Gunsta har alla utrymme för bygg- och bogemenskaper. Uppsala kommer att fortsätta att bygga många nya bostäder med anledning av den kommande utbyggnaden av järnvägen mellan Stockholm och Uppsala.

I Knivsta blir det en ny järnvägsstation och Knivstas utbyggnadsbolag, Alsike Fastighetsbolag, vill också samarbeta med grupprojekt. Det berättade Jan Rydén, som är utvecklingschef för bolaget.

Men hur kan kommunerna nå ut med information om de nya möjligheterna? Hur kan man mobilisera ett intresse? I staden Kirchheim unter Tech har staden fått igång ett samarbete med nio byggemenskaper i en första etapp och fler står på kö för att vara med i de kommande. Stadsbyggandsdirektören Gernot Pohl berättade om hur kommunen kickstartat arbetet vid en byggemenskapskonferens för branschen dagen innan. Lika viktigt som att marknadsföra och informera till alla i kommunen var att marknadsföra och utbilda inåt, i kommunen. För att lyckas med att öka intresset för byggemenskaper måste alla dra åt samma håll.

Gernot Pohl berättar om hur idén med byggemenskaper fick en kickstart i Kirchheim unter Tech .

Men viktigast var nog Gernot Pohls stora engagemang. Han tog upp frågan med alla han mötte, hade regelbundna samtal med den lokala tidningen och ordnade utbildning för lokala banker och seminarier. Ett trumfkort var närheten till Tübingen. Det blev många studiebesök dit för olika grupper. Att se skillnaden i stadslivet mellan konventionella områden och sådana där byggemenskaper varit med i utformning och genomförande gav alla något att fundera över och ökade förståelsen för vilken viktig roll byggemenskaper kan ha i stadsbyggandet.