Lea-Vanessa Lohr efterträds av Matilda Lindén i Göteborg

Lea-Vanessa Lohr arbetar sin sista dag som ansvarig för byggemenskaper på Fastighetskontoret i Göteborg idag den 11 mars. Ny kontaktperson är Matilda Landén 031-368 12 99 matilda.landen@fastighet.goteborg.se

Göteborgs Stad hade tidigare som mål 5% av alla markanvisningar till bo- eller byggemenskaper. Den nya politiska ledningen har ändrat målet till ”fastighetskontoret ska markanvisa fler tomter till byggemenskaper och egnahemsbyggande”.

Förhoppningsvis innebär detta att Göteborg fortsätter att vara en föregångare i att möte det ökande intresset för bygg- och bogemenskaper!

Och tack till Lea-Vanessa!