Köpenhamn vill bygga fem bogemenskaper om året

I Stockholm har just första spadtaget tagits för ett nytt kollektivhus. Det första på 11 år när det blir inflyttningsklart 2021. Politikerna i Köpenhamn vill mycket mer. Målet är fem nya bofællesskap/bogemenskaper varje år.
– Bogemenskaper skapar stora värden för de boende, och vi märker av ett ökande intresse att bi i gemenskap, särskilt bland äldre köpenhamnare och från de allmänna bostadsföretagen. Det här engagemanget ska vi självklart ta vara på och därför finns nu en ny vägledning som ska hjälpa intresserade och startargrupper att så enkelt som möjligt hitta vägarna genom plan- och byggprocessen om man vill få till en bogemenskap. Jag är glad över att vi har gjort det mer överskådligt att genomföra bogemenskaper för köpenhamnarna och för de allmänna bostadsföretagen och vi har också angett konkreta mål för hur antalet bogemenskaper ska öka, säger Karina Vestergård Madsen, tf teknik. – och miljöborgarråd i ett pressmeddelande från i somras.

Köpenhamns kommuns handbok för startargrupper och för allmänna bostadsföretag om bofællesskaber/bogemenskaper.

Som hjälp har Köpenhamn tagit fram en handledning för startargrupper och bostadsföretag på 28 sidor ”Almene bofællesskaber i København. Vejledning och retningslinjer.”

Bogemenskaper för seniorer i samarbete allmänna bostadsföretag uppstår oftast genom en grupp äldre, en startargrupp, som vill skapa sitt gemensamma hem och som tar kotakt med ett bostadsföretag. Här kan den nya vägledningen vara användbar. Det säger Karen Henriksen från startargruppen ’Den 3. revle’ i pressmedelandet:

– Kommunens handbok kommer att bli ett bra stöd för grupper, som skapa en boegemenskap tillsammans, eftersom den beskriver de olika stegen i genomförandet. På så sätt kan en startargrupp vara bättre förberedd för en delvis kanska komplicerad plan- och byggprocess och handboken är därför ett steg i rätt riktning. Men vägledningen vänder sig mest till resursstarka grupper, så jag hoppas att staden och politikerna också ska se till att bogemenskaper för seniorer vänder sig till alla. Det är fint att kommunen har lyssnat på oss och nu satsar på tydliga mål för att skapa fler bofællesskaber, säger Karen Henriksen.

Första spadtaget för seniorbofællesskabet 3. Revle på Nørrebro i Köpenhamn togs hösten 2019. Inflyttningen är planerad till 2020.