Fem byggemenskaper har fått startbidrag från Boverket

Från första februari har byggemenskaper kunnat söka startbidrag från Boverket på högst 400 000 kronor (se Bo tillsammans nr 53). Intresset har visat sig vara lagom stort. Fem grupper har redan fått stöd och fler ansökningar håller på att beredas. Det innebär att de anslagna medlen på 3 miljoner för 2020 kommer att räcka precis.
Följande startargrupper har hittills fått stöd:
BRF Lyckan i Göteborg
Röda Oasen i Sege Park, Malmö
Byggemenskap Gården i Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening i Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening i Vingåker
Röda Oasen och Gården har kommit längst i sitt arbete och båda räknar med att kunna söka bygglov nu i höst.

SVT gjorde ett reportage i augusti om Lindberga by i Österåker, Vingåker. ,

Illustrationen visar Sege Park i Malmö, där Röda Oasen ska flytta in i en befintlig byggnad (tvåvåningshuset på bilden). Illustration Malmö Stad.