148 cohousing-projekt i USA

Dessutom pågår byggandet av ytterligare 16 cohousing-projekt. 135 startargrupper arbetar för nya projekt. 31 av dessa har skaffat mark att bygga på. Allt enligt Coho/US senaste nyhetsbrev Cohousing Now som också är nummer 100. Kollektivhus NU gratulerar!

En förteckning över alla projekt i USA finns via Cohousing Directory