Välkommen på Öppna hus hösten 2022

I höst är många kollektivhus och bogemenskaper öppna för besökare. Här finns en sammanställning: