Vad är kollektivhus?

Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Dessutom finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås.

Det finns många olika slags kollektivhus. I en del bor människor i alla åldrar, i andra människor i ”andra halvan av livet” utan hemmavarande barn.

Kollektivhuset Fiolen

Matlagning i kollektivhuset Fiolen, Lund.

Det gemensamma köket och matsalen är oftast kärnan i ett kollektivhus verksamhet. Alla vuxna ingår i ett matlag som turas om att laga maten. Två arbetspass var tredje eller fjärde vecka är ganska vanligt.

Barnfamiljer på Slottet, Lund

Barnfamiljer på kollektivhuset Slottet, Lund

I Sverige finns idag drygt kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU.