Skandinaviska kollektivhus kan bli en förebild

I dagens nummer av The Guardian skriver kolumnisten John Harris att skandinaviska kollektivhus och bogemenskaper är ett alternativ till ” “a tradition of institutional paternalism in relation to older people and ageism” och en möjlighet att hitta nya vägar när det gäller ett bra boende för äldre. Tillsammans.