Hogslätts Vänboende har skaffat sig en hemsida

Hogslätts Vänboende med 12 lägenheter och gemensamma lokaler är en av två kollektivhus/bogemenskaper som just nu håller på att byggas i Sverige. Den nya hemsidan finns på http://hogslättsvänbo.se/