Styrelsen för Kollektivhus NU

Styrelsemedlemmar 2022

Ordförande

Ulrika Egerö, Dunderbacken, Stockholm

Kassör

Rolf Ericson, Kupan, Stockholm

Ordinarie

Ann Mari Engel, Tullstugan, Stockholm

Mats Holmström, Sjöfarten, Stockholm

Eva Mertel Högberg, Stolplyckan, Linköping

Linnea Wesslund, Tunnan, Borås

Suppleant

Johanna Blomberg, Hambo, Hammenhög