Vi vill bo ihop under samma tak!

I senaste numret av Senioren finns en artikel om det nya kollektivhuset ”Under samma tak” i Högsbo, Göteborg. Artikeln hittar du här!

Mer att läsa om Under samma tak finns på deras hemsida https://www.undersammatak.org/. Inflyttningen startade den 27 mars.

Under samma tak ingår som ett av tio exempel på kollektivhus, bygg- och bogemenskaper i Helena Westholms nya bok ”De byggde gemenskap”, utgiven av CBA vid Chalmers och Divercity. Läsvärd!

Fotot ovan hämtat från Seniorens hemsida senioren.se