Tvärstopp för pågående bygge av ekoby i Baskedal!

Pressmeddelande från Baskedals kooperativa hyresrättsförening:

Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 stoppar redan påbörjat bygge av kooperativa hyresbostäder i ekoby. Var ska vi nu bo?

VI är en kooperativ hyresrättsförening som gått samman för att bygga 16 ekologiskt hållbara hyreslägenheter i Baskemölla  i Simrishamns kommun. 14 lägenheter är redan tingade, bygglov är klart och arbetet med grunderna har påbörjats. Lägenheterna är små, välplanerade, energieffektiva och med rimliga hyror. Vi som ska bo i lägenheterna är äldre och småbarnsfamiljer och det är vi som tillsammans har drivit projektet från start. De första lägenheterna planeras stå klara i slutet av 2019.

En huvudfaktor för att kunna genomföra projektet har varit Boverkets investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter, som för oss skulle vara på 7,3 miljoner. Länsstyrelsen, som handhar ansökningarna, har muntligt godkänt vårt ärende och allt är klart för positivt beslut. Men, nu stoppar ni investeringsstödet utan möjligheter till övergångsregler och vi kommer inte hinna få ett formellt beslut innan den 31 december. Som så många andra. Samtidigt uttalar du dig i tidningar om att det här inte kommer påverka byggandet av lägenheter och att det är upp till regeringen att lösa övergången.  Vi vill säga att det är inte bara stora byggbolag med obegränsade ekonomiska resurser som bygger lägenheter. Vi är en grupp vanliga människor som gått samman för att bygga hyresbostäder med rimliga hyror, som saknas på bostadsmarknaden.

För oss innebär det här att vårt redan påbörjade bygge stoppas. Vi riskerar att inte kunna bygga klart våra lägenheter och att det vi redan har satsat ekonomiskt, av våra egna besparingar, går förlorat. 

Vi har sedan projektets start stött på många hinder men lyckats övervinna alla hittills. Stödet från Boverket har hela tiden varit en förutsättning. Ska vi nu förlora våra blivande hem på grund av politiskt kaos? Vi är allvarligt oroade och vet i nuläget inte hur vi ska gå vidare. Vi vill vädja till dig och dina partikamrater att tänka igenom ert beslut en gång till. Snälla, fatta beslut som gör det möjligt för Boverket och Länsstyrelsen att handlägga klart de ansökningar som redan är godkända. Låt oss som jobbat och planerat i flera år, som har satsat allt vi äger, få möjlighet att slutföra vårt projekt med det stöd som vi skulle ha fått. 

 Kontakt:

Alexandra Jansson, styrelsemedlem i BKH Baskedals kooperativa hyresrättsförening,

Tel 0736 38 0414 0735-22 79 03 Mail: alexnjansson@gmail.com

 Margaretha Wikner,  styrelsemedlem i BKH, tel 0766 102235 , mail:  margarethawikner@hotmail.com.

Markus Beskow styrelsemedlem i Baskemölla etapp4 ekonomiska förening, tel 073 669 0787 mail Markus@jordform.se

Första spadtaget i Baskemöllas nya ekobu.