Startargrupper kan få startbidrag från 1 februari 2020 – bilda ekonomisk förening!

Nu är det möjligt för startargrupper att söka bidrag från Boverket.

Regeringen beslutade i november 2019 om stöd till byggemenskaper. (Läs mer på regeringens hemsida)   Stödet gäller från och med den 1 februari och man gör ansökan på Boverkets hemsida. Boverket handlägger ansökningarna och frågor om stödet. 

Boverkets föreskrifter blev klara sista veckan i januari. De handlar om administrativa frågor som t.ex. om hur det stöd man fått ska redovisas. Det ekonomiska bidraget till byggemenskapen får uppgå till max. 400 000 kr per projekt.  Regeringen har avsatt 3 mkr till projektstöd för år 2020.

Ett krav för att kunna söka stödet är att gruppen bildat en ekonomisk förening. Den ska ha minst sex medlemmar som var och en har erlagt en insats på 10 000 kr.

Var uppmärksam på att medlemsbegreppet ofta skiljer sig mellan vanliga föreningar, ideella och ekonomiska, där det normalt är individuellt medlemskap. I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är medlemskapet kopplat till ett hushåll (en bostad).

Det framgår av regeringens förordning, och framförallt av Boverkets ansökningsblankett, att byggemenskapen väljer den upplåtelseform man vill ha. Upplåtelseformen styr till stor del vilken associationsform byggemenskapen får vid projektgenomförande och förvaltning.

Mer information finns på Boverkets hemsida.

Hur bildar man en ekonomisk förening, nödvändig för att söka bidrag?

På Bolagsverkets hemsida finns information om hur man bildar en ekonomisk förening. Man kan läsa om vad en ekonomisk förening är och vad som krävs för att bilda en sådan förening.  https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer.   Där finns också en rubrik ”Registera en förening”. Man länkas då vidare till den här sidan   https://www.verksamt.se/registrera-foretag_info.

(tack till Ylva Sandström och Divercity för informationen. På Divercitys hemsida finns bra information om byggemenskaper)

Bilden är från Hambo i Hammenhög. De finns på Facebook!