Lund får byggemenskap

Lund kan få en helt ny bostadsform. Den 15 april gav tekniska nämnden klartecken för markanvisning till en byggemenskap i Brunnshög. 

Detta skriver kommunen i ett pressmeddelande som fortsätter:

I nordöstra Lund byggs Brunnshög. Här ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta när stadsdelen står klar. I stadsdelen ska kontor och bostäder samsas om ytan och en brokig skara av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter stå sida vid sida. Nu tillkommer ytterligare en boendeform till stadsdelen: en byggemenskap.

I en byggemenskap går de framtida boende samman och utvecklar själva sitt bostadshus – från första skiss till inflyttning. Det innebär att medlemmarna får nya sätt att påverka sitt boende, samtidigt som den vinstmarginal projektutvecklaren normalt har kan tillfalla de boende – antingen i form av lägre pris för bostadsrätten, högre kvalitet på material eller att den boende får större yta på sin lägenhet.

Tidigare etableringsförsök för byggemenskaper har gjorts i Lund, då initierat av kommunen, utan att projekten färdigställs. Nu har i stället initiativet kommit från en erfaren byggprojektledare, Dennis Kerkhof, som har genomfört många stora byggprojekt och kommer att arbeta med byggemenskapen som projektlots.

– För fem år sedan flyttade jag till Sverige. Då upptäckte jag att byggemenskaper knappt existerar här, till skillnad mot hur det ser ut i Nederländerna, landet jag flyttade från. Byggemenskap som boendeform är något jag brinner starkt för och vill föra in till Sverige – för att fler ska uppleva fördelarna med att ha stort inflytande över sitt eget boende, att man kan få bättre kvalitet till samma peng, säger Dennis Kerkhof, initiativtagare till Byggemenskap Lund.

Byggrätten, som heter Skymningen 6, är placerad precis invid spårvägshållplatsen Solbjer, med stadsdelsparken Nobelparken – som just nu anläggs – några kvarter bort. Cirka 20 lägenheter beräknas kunna byggas i byggemenskapen, men detta kan ändras beroende på hur medlemmarna utformar sina lägenheter.

– Byggemenskaper är än så länge ovanliga i Sverige, men särskilt populära i Tyskland och Österrike. Gemenskaperna ger stort utrymme åt variation och förnyelse, när personer med olika krav och erfarenhet själva organiserar sitt framtida boende. Brunnshög är en bra stadsmiljö för att utveckla bostadsformer med stark social sammanhållning, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat att markförsäljning av kommunens mark ska ske till marknadsmässiga priser. Köpeskillingen för byggrätten blir därför cirka 9 900 000 kronor.

För mer information, kontakta:
Dennis Kerkhof
Initiativtagare, Byggemenskap Lund
dennis@uenik.se
079-347 90 59

Jan Annerstedt (FNL)
Ordförande, tekniska nämnden
jan.annerstedt@lund.se
046-359 70 19